wydarzenia ekonomia/biznes/finanse

Nagroda Złoty Laur Klienta dla bankowości elektronicznej Banku Pekao

29.11.2022 | Bank Pekao SA

Usługi bankowości internetowej Banku Pekao S.A.: serwis Pekao24 oraz aplikacja mobilna PeoPay zostały przez konsumentów nagrodzone najwyższym wyróżnieniem, złotym Laurem Klienta, w XVIII edycji plebiscytu Laur Konsumenta.

Plebiscyt Laur Klienta organizowany jest od 18 lat przez „Strony Biznesu”, dodatku ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Co roku sondowanych jest ponad 300 kategorii, a nagroda Laur Klienta jest certyfikacją opartą na zbiorowej rekomendacji konsumentów i klientów. Wyniki głosowania niezależnie odpowiadają na pytania, które produkty lub usługi: są innowacyjne i wysokiej jakości, są najpopularniejsze w swojej grupie, klienci najchętniej polecają.  Ankietowani podczas tego badania są proszeni o spontaniczne wskazanie, które produkty lub usługi oceniają najwyżej w danej branży, nie mają listy wyboru ani podpowiedzi i mogą wybrać tylko jedną markę.

– Wyróżnienie jest dla nas tym bardziej cenne, że powstaje na podstawie zbiorowej rekomendacji konsumentów i spontanicznych odpowiedzi ankietowanych podczas sondaży internetowych i telefonicznych i potwierdza, że rozwijanie bankowości internetowej i nasze dążenie do udoskonalania oferty jest przez klientów dostrzegane i doceniane – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao.

Ogólnopolski plebiscyt Laur Klienta/Laur Konsumenta wskazuje, które marki cieszą się największym zaufaniem konsumentów. Stanowi też wskazówkę dla innych, ponieważ aż 26 proc. Polaków w badaniach deklaruje, że zwraca uwagę na to wyróżnienie i bierze je pod uwagę przy wyborze produktów lub usług. W każdej kategorii wybierana jest grupa trzech laureatów, którzy w zależności od wyników sondażu otrzymają złote, srebrne lub brązowe godło Laur Konsumenta/Laur Klienta. Do plebiscytu nie można się zgłosić, wyniki powstają na podstawie spontanicznych odpowiedzi ankietowanych.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Biuro Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

więcej z kategorii wydarzenia

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Biuro Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.