ekonomia/biznes/finanse

Badanie Banku BNP Paribas: Ukraińcy dobrze się adaptują i chętnie korzystają z usług polskich banków

29.11.2022 | Bank BNP Paribas

Trzy czwarte uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju, korzysta z usług lokalnych banków, wynika z badania agencji IRCenter przeprowadzonego na zlecenie Banku BNP Paribas. Aż 83% z nich jest zadowolonych z tych usług. Bank sprawdził również z jakimi problemami borykają się na co dzień Ukraińcy i jak wielu z nich chce zostać w naszym kraju.

Według danych Straży Granicznej, po 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja rozpoczęła wojnę, polskie granice przekroczyło ok. 8 mln Ukraińców. Wiedząc, że ok. 6,2 mln osób wróciło, możemy szacować, że liczba obywateli Ukrainy zamieszkujących Polskę wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy o 1,8 mln. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Banku BNP Paribas większość zamieszkujących obecnie Polskę ukraińskich uchodźców to kobiety, których połowę stanowią matki z dziećmi.

- Tuż po wybuchu wojny mocno zaangażowaliśmy się w wieloaspektową pomoc Ukraińcom. Zadbaliśmy o wsparcie naszych pracowników pochodzących z Ukrainy oraz koleżanek i kolegów z należącego do Grupy BNP Paribas Ukrsibbanku i ich rodzin. Wspieraliśmy i dalej wspieramy finansowo organizacje, które niosą pomoc ludziom poszkodowanym z powodu wojny. Równolegle, dbaliśmy o dopasowanie naszej oferty do potrzeb uchodźców wierząc, że to pozwoli im łatwiej zaadaptować się do życia w Polsce. Szczegółowo przeanalizowaliśmy też ofertę banków ukraińskich, aby zrozumieć do czego są przyzwyczajeni ci Klienci przez banki macierzyste – mówi Aldona Jakubowska-Skarbek, Tribe Leaderka, zarządzająca obszarem Bankowości codziennej w Banku BNP Paribas.

Już kilka dni po wybuchu wojny Bank BNP Paribas uruchomił uproszczony proces otwierania kont, m.in. bez konieczności wskazania relacji z Polską. Bank wdrożył promocje na przelewy na ukraińskie konta oraz na wypłaty w bankomatach i oddziałach własnych. Z myślą o osobach niemówiących po polsku zapewniono dokumentację w języku ukraińskim, obsługę w tym języku w wytypowanych oddziałach, a także dedykowaną infolinię. Poza zapewnieniem jak najlepszej obsługi bank stara się być pomocny w poznaniu i zrozumieniu wielu aspektów życia w Polsce, m.in. dostarczając informacje o obowiązujących przepisach i udogodnieniach (np. jak składać wnioski o świadczenie Rodzina 500 plus, gdzie i po co składać wniosek o PESEL).

Liczby wskazują, że Ukraińcy docenili te starania. Wśród uchodźców bank pozyskał ponad 93 tys. nowych Klientów. Obywatele Ukrainy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej i chętnie sięgają po karty płatnicze Premium, dzięki którym otrzymują m.in. lepsze kursy walutowe.

Ułatwienia w zaadaptowaniu się do życia w Polsce bez wątpienia mają znaczący wpływ na to, jak wielu uchodźców zostanie w naszym kraju i jaki będzie ich wkład w jego rozwój. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Banku BNP Paribas niemal połowa Ukraińców planuje wrócić do ojczyzny. Niemal tyle samo wiąże przyszłość na dłużej (14%) lub krócej z Polską.

Jakie są największe problemy Ukraińców przybywających do naszego kraju? Najczęściej wskazują na brak pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie się, nieznajomość języka polskiego i trudność w znalezieniu mieszkania na dłużej. Większość ankietowanych Ukraińców boryka się z co najmniej jednym z tych wyzwań.

- Od kilku lat prowadzimy badania Ukraińców przebywających w Polsce. Pokazują one, że Ukraińcy, w tym uchodźcy, dobrze adaptują się do życia w Polsce. Dużym wyzwaniem była dla nich sytuacja w czasie pandemii, szczególnie na początku niepewność co do ich statusu prawnego w Polsce. Obecnie mamy do czynienia ze znacznymi zmianami, będącymi wynikiem wojny. Wyjechało z Polski wielu mężczyzn, przyjechało wiele kobiet z dziećmi, zmieniły się zatem ich podstawowe potrzeby i problemy. Najważniejsze są obszary językowe, bytowe i potrzeby dzieci. Pytani o to, jakimi językami posługują się na co dzień, zdecydowanie rzadziej teraz wymieniają rosyjski, a rosną deklaracje posługiwania się ukraińskim – mówi Janusz Sielicki z agencji IRCenter.

Na szczęście uchodźcy wykazują się wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi, co dodatkowo ułatwia im bliskość kulturowa. Badania pokazały, że ponad 80% ukraińskich uchodźców posługuje się językiem polskim przynajmniej w stopniu podstawowym, a jedna trzecia z nich określa swoją znajomość polskiego jako dość dobrą lub biegłą. Ponad połowa obecnie zamieszkujących Polskę Ukraińców już pracuje, a co dziesiąty podjął studia.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą IRCenter metodą wywiadów bezpośrednich na próbie N=400 Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego i przebywają w 15 największych aglomeracjach i ośrodkach miejskich kraju.

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnych możliwościach, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie