handel środowisko naturalne/ekologia

Grupa Eurocash w gronie pierwszych kilkunastu sygnatariuszy Inicjatywy Science Based Targets w Polsce

17.11.2022 | Grupa Eurocash

Grupa Eurocash, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, dołączyła do globalnej Inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Jej celem jest wspieranie przedsiębiorstw w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Grupa Eurocash znalazła się w wąskim gronie kilkunastu pierwszych polskich organizacji, które dołączyły do tej inicjatywy. Już 3,5 tys. firm z całego świata, w tym liderzy handlu i branży FMCG, przeciwdziała zmianom klimatycznym w ramach SBTi. Uczestnictwo w prestiżowej inicjatywie jest częścią Strategii Grupy Eurocash na lata 2023-2025, która uwzględnia ambitne cele dekarbonizacyjne.

Grupa Eurocash, jako największy polski hurtowy dystrybutor produktów FMCG i ważny uczestnik rynku handlu hurtowego i detalicznego, aktywnie działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Już dziś statystycznie 3 na 4 samochody osobowe w całej flocie Grupy mają napęd hybrydowy. Aby przyspieszyć uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł, Grupa uruchomiła projekt zakupu energii z istniejących i planowanych źródeł OZE dla swoich obiektów. Inwestowanie w OZE przy rosnących cenach paliw kopalnych i ich ograniczonej dostępności, przyniesie również wymierne korzyści ekonomiczne.

Udział w Inicjatywie Science Based Targets to kolejny, duży krok w zrównoważonym rozwoju Grupy.

–  Udział Grupy Eurocash w Inicjatywie Science Based Targets daje nam pewność, że cele, które obraliśmy w strategii dekarbonizacji, są właściwie zdefiniowane oraz zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki w tym zakresie. Zamierzamy korzystać z doświadczeń innych i implementować w naszej organizacji nowoczesne rozwiązania. Bycie częścią międzynarodowej inicjatywy to dla nas także dodatkowa, ogromna motywacja do działania – mówi Paweł Surówka, Prezes Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju, a także redukowania wpływu na środowisko. Wyrazem tego jest niedawno przyjęta przez Grupę strategia dekarbonizacji, która określa jej środowiskowe ambicje na kolejne lata. Głównym postanowieniem strategii jest zobowiązanie się Grupy do redukcji emisji CO2 o 42% do roku 2030. Dodatkowo Eurocash zobowiązał się, że zobliguje 75% swoich największych dostawców, by oni również wyznaczyli dla siebie cele redukcji CO2. Podstawowym elementem strategii dekarbonizacji Eurocash jest także pokrycie dużej części zapotrzebowania na energię z OZE oraz realizacja działań związanych z całkowitym odejściem od węgla, a także odejściem od gazu w nowych obiektach.

Inicjatywa Science Based Targets

SBTi jest globalną organizacją, umożliwiającą przedsiębiorstwom wyznaczanie i realizację celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Została założona w 2015 r., jako partnerstwo pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) I World Wildlife Fund (WWF). Organizacja opracowała szczegółowe założenia definiowania celów dekarbonizacyjnych, zgodne z założeniami Porozumienia Paryskiego. SBTi zapewnia kompleksowy proces weryfikacji zgłoszonych strategii, wspierając w ten sposób firmy chcące skutecznie wdrożyć cele dekarbonizacyjne w swojej działalności.

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.