ekonomia/biznes/finanse

Grupa Eurocash z rekordową sprzedażą i wynikiem EBITDA w trzecim kwartale i dziewięciu miesiącach 2022 r.

10.11.2022 | Grupa Eurocash
  • W trzecim kwartale br. Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na ponadinflacyjną zwyżkę przychodów do 8,27 mld zł, tj. o blisko 18% r/r.
  • Dzięki dalszej poprawie rentowności w Hurcie i utrzymaniu rentowności w Detalu, skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła o 20% r/r do 285 mln zł. To najwyższy kwartalny wynik w historii Grupy Eurocash.
  • Zysk netto Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł blisko 42 mln zł i był o 34% wyższy niż przed rokiem.
  • Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec września br. wyniósł 1,48x osiągając poziom oczekiwany w strategii rozwoju Grupy Eurocash na lata 2023-2025.

– To kolejny kwartał poprawy wyników Eurocash. Z końcem sierpnia ogłosiliśmy strategię do roku 2025 i teraz skupiamy się na jej realizacji. Te wyniki potwierdzają słuszność podjętych przez nas działań – zarówno finansowo, jak i operacyjnie. Widzimy to w rosnącej liczbie sklepów pod naszymi markami i zintegrowanych w ramach Innowacyjnej Platformy Handlu. A przede wszystkim – w historycznie najwyższym wyniku EBITDA za kwartał: 285 mln zł – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

– W minionym kwartale obserwowaliśmy znaczący wzrost rynku żywności w Polsce, napędzany wysoką inflacją. W otoczeniu szybko rosnących cen konsumenci coraz częściej szukają lepszych ofert, tańszych produktów. Tym słuszniejsze jest zmniejszania różnicy pomiędzy cenami w handlu niezależnym a cenami w dyskontach – dodał Paweł Surówka.

Hurt: 55% sprzedaży B2B poprzez eurocash.pl

W segmencie hurtowym w trzecim kwartale br. Grupa Eurocash po raz kolejny zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży w każdym formacie dystrybucji. Łączna sprzedaż zewnętrzna w Hurcie przekroczyła 6 mld zł i była o 14% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r., natomiast EBITDA segmentu wzrosła o 25% r/r do 238 mln zł. Marża EBITDA sięgnęła tym samym 4% wobec 3,6% przed rokiem.

Systematycznie rośnie również liczba klientów Grupy zamawiających produkty online na eurocash.pl. Na koniec września z tej platformy B2B korzystało już ponad 40 tys. użytkowników, wobec niespełna 27 tys. rok wcześniej. Obecnie już blisko 55% sprzedaży segmentu realizowana jest poprzez eurocash.pl.

Detal: ponad 2 mld zł kwartalnej sprzedaży

Sprzedaż segmentu detalicznego w trzecim kwartale 2022 r. przekroczyła 2 mld zł, co oznacza wzrost o 26% r/r. 182 mln zł dodała konsolidacja sieci sklepów Arhelan. W ujęciu like-for-like, tj. porównując te same sklepy w trzecim kwartale 2022 i 2021 r., warto odnotować 21% wzrostu sprzedaży Inmedio oraz +16% sklepów własnych sieci Delikatesy Centrum.

EBITDA segmentu detalicznego w trzecim kwartale tego roku wyniosła 102 mln zł wobec 85 mln zł rok wcześniej (wzrost o 21% r/r).

Projekty: 277 sklepów Duży Ben, ponad 80 tys. klientów Frisco

Sprzedaż segmentu Projekty w okresie lipiec-wrzesień br. wyniosła z kolei 186 mln zł i była o 52% wyższa niż przed rokiem, głównie dzięki dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben oraz e-supermarketu Frisco.

Sieć Duży Ben na koniec września br. liczyła już 277 sklepów (wobec 204 na koniec 2021 r.). Jej sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73% r/r do 81 mln zł, przy wzroście sprzedaży dla tej samej liczby placówek (LFL) na poziomie niemal 26%.

Sprzedaż Frisco w trzecim kwartale br. sięgnęła 85 mln zł, co oznacza wzrost o 47% r/r. Liczba klientów robiących zakupy w tym e-supermarkecie wzrosła natomiast do ponad 80 tys. (wobec 56 tys. przed rokiem), z czego około 30% to klienci spoza aglomeracji warszawskiej. Frisco od dwóch lat sukcesywnie udostępnia swoją ofertę mieszkańcom kolejnych dużych miast. Poza Warszawą, działa już we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, na Śląsku oraz w Bydgoszczy.

Z uwagi na koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła -18 mln zł wobec -12 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

W ramach segmentu Projekty Grupa Eurocash rozwija również Innowacyjną Platformę Handlu, integrującą systemy kasowe z centralą sieci partnerskiej. Na koniec trzeciego kwartału br. z rozwiązań IPH korzystało 4,7 tys. sklepów sieciowych (wobec 2 tys. rok wcześniej), wliczając 1 tys. placówek zintegrowanych z platformą M/platform, której dostawcą jest Grupa Comp, lider rynku kas fiskalnych w Polsce.

Blisko 16,8 tys. placówek w sieciach organizowanych przez Grupę

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. łączna liczba sklepów (franczyzowych, partnerskich oraz własnych) skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash, tj. funkcjonujących pod markami: ABC, Lewiatan, Groszek, Gama (PSD), Euro Sklep, Delikatesy Centrum, Arhelan oraz Duży Ben, liczyła 16 372 placówek, a uwzględniając dodatkowo 414 kiosków Inmedio, sięgnęła 16 786 punktów. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.

***

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash

mln zł

3Q 2022

3Q 2021

Zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

8 268

7 030

18%

Zysk brutto na sprzedaży

1 115

906

23%

Marża brutto na sprzedaży

13,48%

12,89%

0,59 pp

EBITDA

285

236

21%

Marża EBITDA

3,36%

3,45%

0,09 pp

EBITDA (przed MSSF 16)

177

139

27%

Zysk/(strata) netto

42

31

34%

 

mln zł

1-3Q 2022

1-3Q 2021

Zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

22 635

19 392

17%

Zysk brutto na sprzedaży

3 081

2 472

25%

Marża brutto na sprzedaży

13,61%

12,75%

0,86 pp

EBITDA

692

438

58%

Marża EBITDA

3,06%

2,26%

0,80 pp

EBITDA (przed MSSF 16)

366

199

84%

Zysk/(strata) netto

11

(134)

-

 

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.grupaeurocash.pl lub prosimy o kontakt:

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.grupaeurocash.pl lub prosimy o kontakt: