ekonomia/biznes/finanse

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku

20.10.2022 | Ericsson Sp. z o.o.

Podsumowanie trzeciego kwartału:

  • Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 3% r/r na co główny wpływ miał dział Networks w Ameryce Północnej. Zgłoszona sprzedaż wyniosła 68,0 (56,3) mld SEK, z czego firma Vonage wniosła 2,9 mld SEK od 21 lipca.
  • Dochód brutto wzrósł do 28,1 (24,8) mld SEK napędzany wyższą sprzedażą głównie w dziale Networks oraz konsolidacją Vonage.
  • Marża brutto wyniosła 41,4% (44,0%), na co wpływ miały niższe przychody z praw własności intelektualnej, w wysokości -1,1 mld SEK r/r, koszty łańcucha dostaw i większy udział usług w wyniku ekspansji w Networks.
  • EBIT wyniósł 7,6 (9,3) mld SEK z marżą EBIT 11,2% (16,5%). Główny wpływ to zwiększone inwestycje w technologie, koszty sprzedaży w segmencie Enterprise (głównie z konsolidacji Vonage) oraz jednorazowe koszty w wysokości -0,5 mld SEK.
  • EBIT wyniósł 7,1 (8,8) mld SEK przy marży EBIT 10,5% (15,7%).
  • Podpisane zostały kontrakty o kluczowym znaczeniu i o jeszcze większym zasięgu geograficznym. Podpisane kontrakty będą wciąż zwiększać sprzedaż w IV kwartale i oczekuje się, że przyczynią się do znacznych wolumenów w 2023 roku.
  • Dochód netto wyniósł 5,4 (5,8) mld SEK.
  • Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 2.5 (13.0) mld SEK. Środki pieniężne były niższe głównie ze względu na nagromadzenie kapitału obrotowego. Środki pieniężne netto na dzień 30 września 2022 r. wyniosły 13,4 mld SEK, w porównaniu z 70,3 mld SEK 30 czerwca 2022 r.
  • Transakcja Vonage została zakończona 21 lipca. EBIT firmy Vonage był dodatni, z wyłączeniem jednorazowej ceny nabycia i rachunkowości nabycia.
mld SEKQ3
2022
Q3
2021
r/r
zmiana
Q2
2022
Q/Q
zmiana
Styczeń-Wrzesień
2022
Styczeń-Wrzesień
2021
r/r
zmiana
Sprzedaż netto68.056.321%62.59%185.6161.015%
Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe3%3%
Marża brutto 41.4%44.0%42.1%41.9%43.4%
EBIT 7.18.8-19%7.3-3%19.219.9-4%
marża EBIT10.5%15.7%11.7%10.3%12.4%
EBITA7.69.3-18%7.52%20.021.0-4%
marża EBITA 11.2%16.5%12.0%10.8%13.0%
Zysk netto5.45.8-7%4.715%12.912.81%
EPS diluted, SEK 1.561.73-10%1.3516%3.803.790%
 
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych41.4%44.0%42.2%41.9%43.5%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych7.28.8-19%7.4-2%19.320.0-3%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych10.6%15.7%11.8%10.4%12.4%
EBITA bez opłat restrukturyzacyjnych7.79.3-17%7.52%20.221.0-4%
Marża EBITA bez opłat restrukturyzacyjnych11.3%16.5%12.0%10.9%13.1%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciam2.513.0-80%4.4-43%5.318.6-71%
Środki pieniężne netto na koniec okresu13.455.7-76%70.3-81%13.455.7-76%

 

Zobacz pełny raport: Raport finansowy trzeci kwartał 2022 rok

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

Marża brutto wyniosła 41,4% (44,0%), na co wpływ miały niższe przychody z praw własności intelektualnej w wysokości -1,1 mld SEK r/r, koszty łańcucha dostaw i większy udział usług w wyniku ekspansji w sieciach.

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

Marża brutto wyniosła 41,4% (44,0%), na co wpływ miały niższe przychody z praw własności intelektualnej w wysokości -1,1 mld SEK r/r, koszty łańcucha dostaw i większy udział usług w wyniku ekspansji w sieciach.

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska