ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

7. edycja Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej

18.10.2022 | Politechnika Gdańska

Pół miliona złotych z funduszy Politechniki Gdańskiej zostanie przeznaczonych w tym roku na projekty, które zostaną wybrane w ramach uczelnianego Budżetu Obywatelskiego. Siódma edycja tych wyjątkowych konsultacji społecznych wystartuje już 24 października, kiedy to rozpocznie się proces przyjmowania propozycji projektów.

 

Od 2017 roku część funduszy Politechniki Gdańskiej zostaje oddana społeczności akademickiej w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. O tym, w jaki sposób zostaną spożytkowane, decydują pracownicy i studenci uczelni, zarówno poprzez zgłaszanie projektów, jak i oddanie głosu na pomysły startujące w tych wyjątkowych konsultacjach społecznych.

Właśnie rozpoczyna się kolejna, siódma już edycja Budżetu Obywatelskiego PG. Do rozdysponowania jest aż 500 tysięcy złotych, z czego 350 000 zł przeznaczonych zostanie na realizacje projektów pracowniczych, natomiast pozostałe 150 tysięcy złotych – na projekty studenckie. Środki te można przeznaczyć na rozmaite projekty. Nowością w tym roku jest zwrócenie się uczelni w kierunku projektów zielonych, przyjaznych środowisku. Co najmniej jeden z wybranych pomysłów musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG.

– Zaangażowanie i wkład w zrównoważony rozwój dla lepszej przyszłości planety to obowiązek całej społeczności akademickiej. Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne i nasze otoczenie – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie z zapisami Planu Klimatycznego PG uczelnia podejmować będzie m.in. działania związane ze zmniejszeniem emisji CO2, ograniczeniem wytwarzania odpadów, wykorzystaniem zasobów naturalnych i energii czy też rozwojem terenów zielonych i bioróżnorodności na ternie kampusu.

Już we wcześniejszych edycjach Budżetu Obywatelskiego PG pojawiały się projekty przyjazne klimatowi i środowisku. To chociażby pomysł zasadzenia na terenie kampusu drzew i krzewów owocowych jak np. jabłonie, grusze, wiśnie, śliwy, porzeczki, maliny czy agrest. Projekt ten zwyciężył w ubiegłorocznej edycji BOPG, a jego realizacja obecnie znajduje się na ostatniej prostej. Innym przykładem zwycięskiego, zielonego projektu jest instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii, co pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 59,44 ton w skali roku.

Pierwszy etap tegorocznego BOPG rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek – 24 października. Od tego dnia składać będzie można propozycje projektów do realizacji. Może zrobić to każdy pracownik i student Politechniki Gdańskiej. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej PG – www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Termin upływa 7 listopada 2022 roku o godzinie 12:00.

Następnie komisja ds. Budżetu Obywatelskiego PG zajmie wstępną kwalifikacją zgłoszonych pomysłów. Te z nich, które przejdą pomyślną weryfikację, wezmą udział w głosowaniu pracowników i studentów, którzy wybiorą ich zdaniem najbardziej potrzebne i interesujące pomysły do realizacji. Głosowanie w ramach tej edycji BOPG przeprowadzone zostanie w dniach od 28 listopada do 5 grudnia. Ostateczną listę projektów przekazanych do realizacji poznamy dokładnie miesiąc później – 5 stycznia 2023 roku.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie