ekonomia/biznes/finanse rolnictwo

Ubezpieczenie upraw z Generali Agro

22.09.2022 | Generali Agro

26 września Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Rolnicy będą mogli zabezpieczyć uprawy od zjawisk pogodowych, a także rozszerzyć zakres o klauzule szczególne. Dodatkowo, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW. Ubezpieczenie upraw w Generali Agro jest objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki. W sezonie jesiennym Generali Agro przygotowało również specjalną akcję rabatową.

Naszych klientów chcemy chronić kompleksowo, dając gwarancję płynności finansowej gospodarstwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak gradobicie, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne czy huragany. Klienci mogą rozszerzyć zakres ubezpieczenia wybierając klauzulę szczególną, która pozwala na ochronę już od 8 proc. ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Oferujemy także 15 proc. lub 25 proc. ryczałtu w odszkodowaniu za szkody spowodowane ryzykiem ujemnych skutków przezimowania wyjaśnia Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

W jesiennym sezonie rolnicy mogą ubezpieczyć w Generali Agro zboża ozime (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbóż ozima) oraz rzepak ozimy. Ubezpieczenie dostępne będzie w czterech pakietach:

  1. grad;
  2. grad, ujemne skutki przezimowania;
  3. grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  4. grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15 proc. lub 25 proc. sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie rzepaku ozimego jest możliwe przy jednoczesnym ubezpieczeniu zbóż ozimych. Przy czym  łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30 proc. powierzchni upraw na polisie.

By lepiej chronić klientów, we wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, wprowadziliśmy dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego, rolnik będzie mógł otrzymać ryczałt w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Co ważne – nie ma tu znaczenia przyczyna powstania pożaru – dodaje K. Mrówka.

Ubezpieczenia upraw w Generali Agro są objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki.

Już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW w atrakcyjnej cenie. Ubezpieczenie chroni uprawy od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie dodatkowej ochrony płodów rolnych zabezpiecza także plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta. Natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Generali Agro nagradza lojalność klientów – „Agro Program”

Generali Agro przygotowało specjalny system rabatowy „Agro Program” dla lojalnych klientów. W ramach promocji klient otrzymuje punkty za zakup produktów Generali Agro. Punkty te upoważniają do naliczenia zniżki przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia w ramach produktów Generali Agro, maksymalnie do 10 proc. wysokości składki. Ubezpieczenie upraw (a także ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami budżetu państwa oraz produkcji zwierzęcej) zawsze traktowane jest jako nowa umowa ubezpieczenia. Wyjątek stanowi także ubezpieczenie Generali Flota, za którego zawarcie zwiększa się pula punktów promocyjnych, ale nie przysługuje rabat przy zawieraniu nowej umowy. Rabat z „Agro Programu” nie ma zastosowania przy wznowieniu polis Generali Agro.

Generali Agro naliczy punkty klientom, którzy opłacili polisy w ciągu 400 dni przed dniem startu „Agro Programu”. Ci klienci będą mogli skorzystać z rabatu już w tym sezonie ubezpieczania upraw. Osoby, które dotąd nie były klientami Generali Agro, zaczną zbierać punkty, a z pierwszego rabatu będą mogły skorzystać po zaksięgowaniu pierwszej płatności.

 

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Biuro Prasowe, Generali Agro
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

Generali Agro (dawniej Concordia Ubezpieczenia) od prawie 25 lat zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

Generali Agro jest marką Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

O zarządzanie aktywami polskich klientów dba Generali Investments TFI S.A., które działa w Polsce od 1995 r. (początkowo jako Korona TFI S.A.) i od ponad 25 lat jest cenionym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które oferujemy nowoczesne rozwiązania finansowe.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Biuro Prasowe, Generali Agro
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

Generali Agro (dawniej Concordia Ubezpieczenia) od prawie 25 lat zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

Generali Agro jest marką Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

O zarządzanie aktywami polskich klientów dba Generali Investments TFI S.A., które działa w Polsce od 1995 r. (początkowo jako Korona TFI S.A.) i od ponad 25 lat jest cenionym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które oferujemy nowoczesne rozwiązania finansowe.