środowisko naturalne/ekologia towary konsumpcyjne

Wyniki najnowszego badania toreb na zakupy przyjęte z zadowoleniem przez EuPC

16.09.2022 | PZPTS

Warszawa, 16 września 2022 r.

Informacja prasowa

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) z zadowoleniem przyjmuje wyniki najnowszego badania toreb na zakupy przeprowadzonego przez stowarzyszenie Eurokonsumenci

Czy istnieją przyjazne środowisku alternatywy dla jednorazowych torebek plastikowych?

Cztery europejskie organizacje konsumenckie (Test-Achats/Test-Ankoop z Belgii, Altroconsumo z Włoch, Deco Proteste
z Portugalii i OCU z Hiszpanii) zrzeszone w stowarzyszeniu Eurokonsumenci (Euroconsumers) przeprowadziło badanie cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) toreb wykorzystywanych przez konsumentów do pakowania zakupów, w tym lekkich
i cięższych toreb plastikowych, toreb na zakupy na kółkach i jednorazowych opakowań z logo sprzedawcy. Jego wyniki, potwierdzone przez Prof. Rolanda Clifta z Uniwersytetu Surrey (Wielka Brytania), profesora inżynierii chemicznej
i międzynarodowy autorytet w sprawach zrównoważonego rozwoju, są jednoznaczne.

Celem metody oceny cyklu życia (LCA), którą wykorzystano do przeprowadzenia badania, jest analiza wpływu na środowisko toreb na zakupy i przyzwyczajeń zakupowych a także oszacowanie związanych z tym skutków działań człowieka
dla środowiska naturalnego.

Na podstawie wyników badania zostały sformułowane rekomendacje skierowane bezpośrednio do konsumentów, producentów oraz sprzedawców detalicznych. W badaniu podkreślono, że bardzo ważne jest komunikowanie konsumentom wyłącznie prawdziwych i sprawdzonych informacji na temat danego rodzaju torby. Nie powinno się wprowadzać konsumenta w błąd, informując go o tym, że rozwiązanie alternatywne jest „bardziej zrównoważone”, „zielone” lub „ekologiczne”, jeżeli w rzeczywistości jego negatywny wpływ na środowisko naturalne jest większy niż w przypadku innych rozwiązań.

W podsumowaniu badania cyklu życia różnych rodzajów toreb przedstawione zostały następujące trzy grupy rekomendacji:

 • Rekomendacje dla konsumentów:
  • Jeśli zapomnisz z domu lub z samochodu torby wielorazowego użytku, wybierz lekką plastikową torbę z polietylenu o mniejszej gęstości (Low Density Polyethylene, LDPE) – popularną foliówkę – wykonaną z materiałów z recyklingu. Taka torebka będzie miała mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż np. torba papierowa. Dobrą alternatywą będzie także torba foliowa kompostowalna.
  • Nie kupuj toreb wielorazowego użytku wykonanych z bawełny (zwykłej lub organicznej) lub z juty. Mają one zdecydowanie większy negatywny wpływ na środowisko niż alternatywne rozwiązania z polistyrenu (PS) i polipropylenu (PP).
 • Rekomendacje dla producentów:
  • Wybieraj producentów zlokalizowanych w Europie zamiast tych, których zakłady znajdują się w Azji. Dzięki temu nie tylko unikniesz negatywnego wpływu na środowisko związanego z odległością, którą torba musi pokonać do miejsca przeznaczenia (szacuje się, że dzięki temu wpływ ten można zredukować o od 52% do nawet 78%), ale także w Europie mniejszy jest wpływ na środowisko związany ze zużyciem energii przy produkcji torby (szacunkowa redukcja może sięgnąć nawet 90%).
 • Rekomendacje dla sprzedawców detalicznych:
  • Zawsze oferuj swoim klientom kilka różnych alternatywnych rozwiązań do zapakowania zakupów. Nie jest dobrą praktyką całkowite zaprzestanie udostępniania konsumentom torebek jednorazowych i wymaganie od nich, by zawsze kupowali torbę wielorazowego użytku. W ten sposób konsument, który ciągle zapomina wziąć ze sobą do sklepu torbę, jest zmuszony za każdym razem kupić nową torbę wielorazową, w którym to przypadku negatywny wpływ na środowisko jest wielokrotnie większy niż gdyby mógł kupić torebkę jednorazową.
  • Złą praktyką może być też udostępnianie klientom wyłącznie toreb papierowych. W przypadku supermarketu, w którym oferowane są tylko torby papierowe, konsument będzie zmuszony zanieść w takiej torbie do domu np. produkty mrożone, które mogą ulec rozmrożeniu przed dotarciem na miejsce. A nawet jeśli uda mu się donieść je w torbie papierowej do domu w formie nierozmrożonej to i tak taka torba nie będzie nadawała się do ponownego użytku.
  • Informuj konsumenta o rzeczywistym wpływie na środowisko różnych rodzajów oferowanych toreb na zakupy. Dzięki temu konsument sam może podjąć świadomą decyzję, którą torbę najlepiej wybrać.

 

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), którego członkiem jest Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), w pełni zgadza się z powyższymi rekomendacjami – należy podjąć odpowiednie kroki, by wspomóc dotychczasowe wysiłki podejmowane w naszej branży tak, by pomóc w jej przejściu na model gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwiązania alternatywne dla plastikowych toreb na zakupy z materiałów pochodzących z recyklingu mają zdecydowanie gorszy wpływ na środowisko i ważne jest, by konsumenci zdawali sobie z tego sprawę.

 

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie   MŚP, z łącznym zatrudnieniem około 160 tys. osób.

 

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie