ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Polisy szkolne – co deklarują rodzice

  • 82 proc. rodziców i opiekunów deklaruje, że przynajmniej jedno dziecko ma ubezpieczenie szkolne
  • To mniejszy odsetek w porównaniu z badaniem sprzed roku, gdy taką deklarację składało 88 proc. badanych
  • Rodzice kupują ubezpieczenie szkolne głównie za pośrednictwem szkoły
  • Coraz chętniej jednak wybierają zakup przez stronę internetową ubezpieczyciela

Większość rodziców i opiekunów deklaruje, że ich dziecko objęte jest ochroną ubezpieczenia NNW szkolnego – wynika z badania* ARC Rynek i Opinia zrealizowanego na zlecenie UNIQA Polska. Deklaruje tak 78 proc. badanych, kolejne 4 proc. wskazuje, że przynajmniej jedno z dzieci ma takie ubezpieczenie, a 13 proc. twierdzi, że ich dziecko nie ma takiego ubezpieczania, a jako powód podaje brak takiej potrzeby. Co ciekawe, w podobnym badaniu rok temu znaczniej więcej badanych deklarowało, że ich dziecko ma ubezpieczenie, bo aż 85 proc., 3 proc., że przynajmniej jedno dziecko, a tylko 8 proc. mówiło, że nie ma takiej polisy.

- Wciąż duża grupa opiekunów mówi, że dziecko ma ochronę ubezpieczeniową. Niepokoi jednak spadek deklarujących posiadanie ubezpieczenia. Na pytanie dlaczego rodzic zrezygnował z ubezpieczenia 20 proc. wskazywało na brak potrzeby, a 17 proc. na cenę. Rok temu wiodącą odpowiedzią był brak odpowiedniej oferty. Nie jest zatem wykluczone, że na spadek w porównaniu z badaniem z ubiegłego roku wpływa wysoka inflacja, a tym samym rodzice i opiekunowie szukając oszczędności rezygnują z polisy szkolnej – mówi Jacek Rink, menedżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badań Rynku, Departament Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA.

Równocześnie, jak wynika z badania, więcej opiekunów deklaruje, że jest w stanie zapłacić za ubezpieczenie szkolne między 40 a 120 zł – 64 proc., wobec 55 proc. przed rokiem. Spada odsetek tych, którzy chcą zapłacić jak najmniej.

Czy dziecko dzieci posiadają ubezpieczenie szkolne

Ile zapłacić za ubezpieczenie szkolne dziecka w skali roku

Zyskuje zakup online
69 proc. badanych rodziców deklaruje, że ich dziecko jest objęte ubezpieczeniem NNW szkolnym grupowym zawartym w placówce oświatowej. 41 proc. wskazuje na wariant indywidualny (możliwe wskazanie dwóch odpowiedzi w zależności od posiadanej liczby dzieci). Tym bardziej nie zaskakuje, że preferowanym sposobem zakupu ubezpieczenia dla 45 proc. badanych jest szkoła. Na kolejnym miejscu jest strona internetowa ubezpieczyciela (25 proc.), a następnie zakup u agenta (19 proc.). Ciekawe jednak, że na przestrzeni lat wyraźnie spada odsetek deklarujących, że ubezpieczenie chce kupić w szkole, a rośnie procent tych, którzy robią to online. Dla porównania, w podobnym badaniu przeprowadzonym rok temu w szkole ubezpieczenie preferowało zakup 50 proc. opiekunów, a przez online 22 proc. Z kolei 3 lata wcześniej było to odpowiednie aż 58 proc. i tylko 14 proc. przez stronę ubezpieczyciela.


- Trend zmierza w kierunku ubezpieczeń indywidualnych, zawieranych w wygodnej dla rodzica formie online. Nie następuje to jednak skokowo. Dziś w UNIQA wciąż dominuje sprzedaż ubezpieczenia NNW szkolnego przez agenta, a następnie przez stronę www – mówi Jacek Rink.

Forma ubezpieczenia

Sposób zakupu ubezpieczenia szkolnego

 

W szkole dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków w roku. Statystyki UNIQA pokazują, że najczęściej są to uszkodzenia kończyn - skręcenia stawów (skokowego – 17 proc. wszystkich uszkodzeń ciała, nadgarstka), złamania (palców, kończyn), rany - uszkodzenia głowy - uszkodzenia zębów, rany skóry twarzy/głowy.
53 proc. wszystkich zgłoszonych szkód z ubezpieczenia NNW szkolnego w UNIQA to właśnie uszkodzenie ciała, 27 proc. to świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu (w tym 18 proc. to pobyt w szpitalu nie będący wynikiem nieszczęśliwego wypadku), 17 proc. to zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i nabycia protez oraz innych środków pomocniczych, a 3 proc. to świadczenia związane z tzw. poważnym zachorowaniem. Nie zaskakuje więc, że dla rodziców najważniejsze w zakresie ubezpieczenia szkolnego są świadczenia za uszczerbek na zdrowiu (68 proc.) oraz zwrot kosztów leczenia (61 proc.). Kolejnymi najczęściej wskazywanymi odpowiedziami jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (31 proc.) oraz ochrona związana z uprawianiem sportów (27 proc. badanych).

- Nasze ubezpieczenie obejmuje sporty wyczynowe, takie jak karate, judo, boks czy MMA. Podobnie zresztą jak jazdę konno. Każdy wariant ubezpieczenia zawiera również ochronę na wypadek ukąszenia przez kleszcza – mówi Jacek Rink, menedżer w UNIQA.

Przydatne OC w życiu prywatnym
Pozytywne jest duże zainteresowanie ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Jedna trzecia polis w UNIQA, w których dostępna jest ta opcja, zostało rozszerzone o OC. Może to świadczyć o coraz wyższej świadomości korzyści wynikających z tego ubezpieczenia. W jego ramach UNIQA odpowiada za szkody spowodowane przez dziecko osobom trzecim – zarówno w związku z czynnościami życia prywatnego, jak i w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

- Impulsem do rozszerzenia zakresu indywidualnego ubezpieczenia szkolnego o OC w życiu prywatnym były sygnały od naszych klientów i agentów. Wskazywały głównie na dwie potrzeby: konieczność wykupienia OC w sytuacji gdy dziecko bierze udział w praktykach przyuczających do zawodu, np. w restauracji, hotelu, placówkach służby zdrowia oraz zabezpieczenie się na wypadek szkód, jakie dziecko może wyrządzić osobom trzecim, np. podczas uprawiania sportu lub zabawy – mówi Rink.

 

Co jest najważniejsze w zakresie ubezpieczenia szkolnego

Wśród świadczeń dodatkowych, które mogłyby uzupełniać ubezpieczenie szkolne i byłyby warte poniesienia dodatkowego kosztu, rodzice wskazują zapewnienie dostępu do lekarza, pokrycie kosztów badań i rehabilitacji (70 proc.), możliwość weryfikacji diagnozy lekarskiej i procesu leczenia po wypadku (45 proc.) oraz pomoc w nauce (korepetycje) w przypadkach dłuższej nieobecności dziecka w szkole (46 proc.).

Świadczenia dodatkowe mogłyby uzupełniać ubezpieczenie szkolne i byłyby warte poniesienia dodatkoweg

Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie

- W UNIQA ciekawą opcją dodatkową jest unikalne na rynku ubezpieczenie ochrony prawnej od hejtu w Internecie – mówi Jacek Rink.

Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie jest ubezpieczeniem ochrony prawnej. Zakres ubezpieczenia zawiera trzy główne elementy: pomoc prawną, pomoc psychologiczną i pomoc specjalisty IT. W ramach pomocy psychologicznej UNIQA zapewnia nielimitowane porady psychologiczne przez telefon oraz organizację i pokrycie kosztów konsultacji stacjonarnych z psychologiem (10 wizyt w okresie ubezpieczenia). Zadaniem specjalisty IT będzie zablokowanie dostępu lub usunięcie treści, które naruszają dobre imię naszego dziecka, np. kompromitujące zdjęcia w mediach społecznościowych. Trzecim, bardzo ważnym elementem tego produktu jest pomoc prawna, gdzie UNIQA pokrywa koszty profesjonalnej pomocy prawnej (w tym, m.in. koszty wynajęcia adwokata lub rady prawnego, koszty sądowe). Suma ubezpieczenia wynosi 15 000 zł.

Ochrona nie tylko od złamania
Obecnie NNW szkolne to nie tylko oferta świadczeń z tytułu złamań czy skręceń, ale rozbudowana oferta chroniąca od wielu ryzyk. W przypadku UNIQA dodatkowo rozszerzone o OC w życiu prywatnym czy też o ubezpieczenie ochrony prawnej od hejtu w Internecie, co nie jest powszechne wśród ubezpieczycieli.

- Decydując się na zakup polisy NNW należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia i limity przy najczęściej występujących świadczeniach. Kolejną kwestią jest odpowiedni zakres ubezpieczenia. Mniej jednak chodzi o liczbę zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a bardziej o jakość oferowanych świadczeń i dopasowanie do indywidualnych potrzeb dziecka – mówi Jacek Rink, menedżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badań Rynku w UNIQA.


*Badanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska. Omnibus, N=1032. Badanie z 11 sierpnia 2022 roku

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska
Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2021 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5,5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2021 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 18,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA
Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

 

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska
Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2021 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5,5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2021 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 18,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA
Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com