ekonomia/biznes/finanse

Wyniki Grupy Generali na koniec czerwca 2022

02.08.2022 | Grupa Generali

Generali odnotowuje dalszy wzrost wyniku operacyjnego. Wynik netto jest stabilny, wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie.  Pozycja kapitałowa pozostała bardzo dobra.

  • Przypis składki brutto wzrósł do 41,9 mld euro (+2,4%), dzięki silnemu wzrostowi w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (+8,5%), głównie w ubezpieczeniach niekomunikacyjnych. Składka z ubezpieczeń na życie była stabilna (-0,5%). Wpływy netto z tytułu ubezpieczeń na życie były stabilne i wyniosły 6,2 mld EUR, dzięki wzrostowi w ubezpieczeniach ochronnych i unit-linked, równoważąc spadek w produktach oszczędnościowych, zgodnie z repozycjonowaniem portfela ubezpieczeń na życie.
  • Wynik operacyjny ponownie wzrósł do wysokości 3,1 mld euro (+4,8%), dzięki pozytywnym wynikom segmentów ubezpieczeń na życie i majątkowych (P&C) oraz innych linii biznesowych. Wskaźnik mieszany wyniósł 92,5% (+2,8 p.p.). Marża na nowym biznesie osiągnęła doskonały poziom 5,23% (+0,59 p.p.)
  • Wynik netto wyniósł 1.402 mln EUR (1.540 mln EUR  - 1H2021). Wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie, wynik netto wyniósłby 1.541 mln EUR
  • Niezwykle solidna pozycja kapitałowa ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 233% (227% FY2021), po uwzględnieniu skupu akcji własnych o wartości 500 mln euro.

CEO Grupy Generali, Philippe Donnet powiedział: "Solidne wyniki Grupy Generali pokazują, że nasza koncentracja na realizacji planu strategicznego "Lifetime Partner 24: Driving Growth" jest właściwą drogą, aby zapewnić zrównoważony wzrost i zwiększyć rentowność operacyjną. Udało nam się osiągnąć te wyniki w warunkach coraz bardziej niepewnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego priorytetu dla naszych klientów i ich potrzeb. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal w pełni angażować się w realizację naszego planu trzyletniego, umacniając wiodącą pozycję naszej Grupy jako globalnego ubezpieczyciela i firmy zarządzającej aktywami."

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

Generali Group - 2022-Half-Year-Results

https://www.generali.com/info/discovering-generali/all/2022/2022-Half-Year-Results

 

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie