wydarzenia ekonomia/biznes/finanse

Generali powołuje Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej

26.07.2022 | Grupa Generali

Praga - Generali powołało Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej, ze skutkiem od 1 września 2022 r.

Region ten jest częścią International Business Unit (Międzynarodowej Jednostki Biznesowej), zarządzanego przez CEO Jaime Anchústegui. Nominacja ta jest następstwem zmian organizacyjnych, ogłoszonych 22 czerwca 2022 roku, które mają na celu wsparcie realizacji priorytetów strategii "Lifetime Partner 24: Driving Growth". Nowa struktura organizacyjna obejmuje rozszerzenie zasięgu geograficznego International Business Unit o region Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednostka ta, pod kierownictwem CEO International Jaime Anchústegui, będzie podzielona na trzy regiony:

  • Międzynarodowy - Azja, na czele którego stoi Robert Leonardi;
  • Międzynarodowy - Europa Środkowo-Wschodnia, którego Dyrektorem zostanie Manlio Lostuzzi;
  • Międzynarodowy - Morze Śródziemne& Ameryka Łacińska, kierowany przez Santiago Villa.

Manlio Lostuzzi ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, do Assicurazioni Generali dołączył w 1986 roku; pełnił różne funkcje kierownicze w Grupie. Manlio Lostuzzi ukończył studia w zakresie statystyki, nauk aktuarialnych i ekonomicznych na Università degli Studi di Trieste. Od 2019 r. jest Dyrektorem Generalnym Generali Corporate & Commercial, a jednocześnie od 2022 r. - szefem GBL Insurance Technical Coordination.

Jaime Anchústegui, CEO International w Grupie Generali, powiedział: "International Business Unit obejmuje teraz region Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększając koordynację i synergię operacyjną w całej naszej działalności, a jednocześnie w pełni wspierając priorytety planu strategicznego 'Lifetime Partner 24: Driving Growth". Manlio wnosi sprawdzone międzynarodowe doświadczenie i wiedzę, które będą niezbędne, aby stawić czoła obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, jednocześnie realizując nasze cele strategiczne."

Manlio Lostuzzi czasowo, do odwołania będzie też pełnił funkcję CEO Generali Global Corporate & Commercial.

 

W załączniku znajduje się oryginalny komunikat prasowy Grupy.

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

O Grupie Generali

Grupa Generali jest jedną z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, jest obecna w 50 krajach świata, a jej łączny przychód ze składek w 2021 roku wyniesie 75,8 mld euro. Zatrudniając ponad 75 000 pracowników obsługujących 67 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i rosnącą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. U podstaw strategii Generali leży zaangażowanie w sprawy klientów w ramach programu bycia partnerem na całe życie (Lifetime Partner), osiągane dzięki innowacyjnym i spersonalizowanym rozwiązaniom, najlepszym w swojej klasie doświadczeniom klientów oraz cyfrowym możliwościom globalnej dystrybucji. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa. Grupa jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem rentowności, a jej combined ratio należy do najlepszych w sektorze. 

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

O Grupie Generali

Grupa Generali jest jedną z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, jest obecna w 50 krajach świata, a jej łączny przychód ze składek w 2021 roku wyniesie 75,8 mld euro. Zatrudniając ponad 75 000 pracowników obsługujących 67 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i rosnącą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. U podstaw strategii Generali leży zaangażowanie w sprawy klientów w ramach programu bycia partnerem na całe życie (Lifetime Partner), osiągane dzięki innowacyjnym i spersonalizowanym rozwiązaniom, najlepszym w swojej klasie doświadczeniom klientów oraz cyfrowym możliwościom globalnej dystrybucji. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa. Grupa jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem rentowności, a jej combined ratio należy do najlepszych w sektorze.