ekonomia/biznes/finanse

Nowości w Generali Agro Ekspert

23.06.2022 | Generali Agro

Generali Polska wdrożyło odnowiony pakietowy produkt Generali Agro Ekspert. Produkt skierowany jest do posiadaczy maszyn rolniczych, obejmuje ochronę w zakresie agro casco, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, porady prawnej oraz OC usług międzysąsiedzkich.

Agro casco chroni maszyny wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej od szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w wyniku spalenia lub kradzieży. Ochrona jest świadczona w pełnym zakresie na terenie całego kraju, zarówno w czasie postoju, przejazdu oraz oczywiście podczas pracy maszyny.

- Maszyny rolnicze w ryzyku agro casco są chronione w formule all risks. Oznacza to, że ubezpieczone są wszystkie przyczyny szkód, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. To bardzo przyjazna dla klienta formuła ochrony – wystarczy zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, a specjalista z departamentu likwidacji szkód przeanalizuje, czy zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem – wyjaśnia Mariusz Gilicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych, Generali Agro.

Agro casco w ramach Generali Agro Ekspert jest dostępne w trzech wariantach: Prestiż, Premium oraz Komfort. Warianty różnią się między sobą zakresem ochrony oraz stawką.
Najczęściej wybieranym wariantem jest Premium – stanowi on ponad 85% wszystkich umów ubezpieczenia Agro Ekspert.

- Wariant Premium jest optymalnym połączeniem szerokiego zakresu ochrony ze składką na poziomie akceptowalnym dla naszych klientów. Premium jest najlepszą ofertą dla maszyn samobieżnych, zwłaszcza kombajnów i sieczkarni, w których występuje duże ryzyko szkód spowodowanych przedostaniem się ciała obcego (np. kamienia). Klienci oczekujący najszerszego zakresu ochrony mają do dyspozycji wariant Prestiż. Jego cechą charakterystyczną są najwyższe limity odszkodowania oraz pokrycie kosztu maszyny zastępczej w cenie ubezpieczenia. Dodatkowo, za szkody z tytułu awarii powstałej w wyniku przedostania się ciała obcego odpowiadamy do wysokości sumy ubezpieczenia maszyny. W cenie wariantu Prestiż i Premium chronimy również ciągniki rolnicze od ryzyka awarii wewnętrznej wybranych układów. Klientom oczekującym nieco węższego zakresu ochrony lub dysponującym niższym budżetem proponujemy wariant Komfort. Najczęściej wybierają ten wariant posiadacze ciągników rolniczych, maszyn zawieszanych lub innego drobnego sprzętu – tłumaczy M. Gilicki

Usługowe wykorzystanie maszyn i szkody w szybach w zakresie podstawowym

W odnowionym produkcie Generali rozszerzyło podstawowy zakres ochrony o usługowe wykorzystanie maszyn rolniczych bez dopłaty składki. Do podstawowego zakresu dodano również odpowiedzialność za szkody w szybach. Jest również możliwość podwyższenia limitu na przedostanie się ciała obcego do wnętrza maszyny w ramach wariantu Premium. Dodano również ochronę od uszkodzenia, zniszczenia maszyny w czasie jej transportu. Limit na szkody w przewożonych płodach rolnych został zwiększony do 10 tys. zł. Podwyższono limity odpowiedzialności za uszkodzenia samego ogumienia w ramach wariantów Premium i Prestiż. Udziały własne w ramach wariantu Premium i Prestiż będą zawsze zniesione, a franszyza integralna została usunięta. Opcjonalnie jest również możliwość wykupienia OC usług międzysąsiedzkich z sumą ubezpieczenia 100 tys. zł.

- Generali Agro współpracuje z większością polskich serwisów maszyn rolniczych. Dzięki temu może zaoferować najwyższy poziom likwidacji szkód na rynku. Naprawy serwisowe są realizowane zwykle w systemie bezgotówkowym, rozliczenia następują bezpośrednio z serwisem. Ma to oczywiście największe znaczenie w przypadku dużych szkód – podkreśla Mariusz Gilicki. - Przy szkodach o mniejszej wartości, bardzo ceniona przez klientów jest możliwość uzyskania odszkodowania na podstawie rozliczenia kosztorysowego i samodzielna naprawa uszkodzonej maszyny. Aby utrzymać najwyższy na rynku standard likwidacji szkód, zdecydowaliśmy się podnieść stawkę za roboczogodzinę naliczaną w kosztorysach do 90 zł netto - dodaje M. Gilicki.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych – Generali Agro Ekspert – już od dekady jest jednym z najlepiej rozpoznawanych produktów na rynku. Jest to produkt specjalistyczny, którego konstrukcja i zakres wypracowane zostały na bazie najlepszych doświadczeń i ścisłej współpracy ubezpieczyciela z pośrednikami oraz likwidatorami szkód.

 

 

 

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Biuro Prasowe, Generali Agro
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

Generali Agro (dawniej Concordia Ubezpieczenia) od prawie 25 lat zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

Generali Agro jest marką Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

O zarządzanie aktywami polskich klientów dba Generali Investments TFI S.A., które działa w Polsce od 1995 r. (początkowo jako Korona TFI S.A.) i od ponad 25 lat jest cenionym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które oferujemy nowoczesne rozwiązania finansowe.

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Biuro Prasowe, Generali Agro
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

Generali Agro (dawniej Concordia Ubezpieczenia) od prawie 25 lat zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

Generali Agro jest marką Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

O zarządzanie aktywami polskich klientów dba Generali Investments TFI S.A., które działa w Polsce od 1995 r. (początkowo jako Korona TFI S.A.) i od ponad 25 lat jest cenionym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które oferujemy nowoczesne rozwiązania finansowe.