ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Radę 3W

22.06.2022 | Idea 3W

Pierwszymi członkami Rady 3W – oprócz przewodniczącej – zostali: była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, dr Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz prof. Krzysztof Meissner – fizyk i popularyzator nauki z Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci mają tworzyć zaplecze intelektualne idei 3W i będą pełnić funkcję ambasadorów inicjatywy, szczególnie w swoich środowiskach. Skład Rady stopniowo będzie się rozszerzać. 

- Idea 3W osiągnęła kolejny etap. Po tym jak do inicjatywy przystąpili pierwsi przedsiębiorcy, po tym jak powołaliśmy Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, teraz czas na dalsze działania.  W skład Rady 3W wchodzić będą eksperci od zrównoważonego rozwoju, innowacji, chemii, fizyki, współpracy świata nauki z biznesem. Ich wiedza i doświadczenie będą nadawać kierunki inicjatywie 3W oraz promować ją w społeczeństwie – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca Rady 3W. 

Rada 3W będzie opiniować kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego z obszaru wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych. Zajmie się współpracą między światem nauki, biznesu i administracji publicznej, a także będzie analizować regulacje dotyczące tego sektora. Istotnym zadaniem Rady będzie również angażowanie społeczeństwa w rozwój idei 3W. Członkowie Rady z tytułu uczestnictwa w jej pracach nie pobierają wynagrodzenia.  

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady 3W otrzymali powołania i przyjęli regulamin. Obrady dotyczyły m.in. kierunku rozwoju idei 3W, najbliższych działań Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, a także perspektywy rozwoju inicjatywy w państwach Trójmorza. Rada omawiała również plan organizacji Kongresu 3W, który odbędzie się w grudniu br.  

Inicjatywa 3W, którą ogłosił BGK w 2021 roku, rozwija się na wielu płaszczyznach. Do inicjatywy wciąż dołączają przedsiębiorcy. W maju, we współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z Siecią Badawczą Łukasiewicz i czołowymi polskimi uczelniami, utworzyliśmy Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W (ICI 3W). Kolejnym krokiem budowy społeczno-gospodarczego ekosystemu opartego na trzech kluczowych zasobach jest Rada 3W, która nada kierunki rozwoju samej inicjatywie oraz upowszechni ją w społeczeństwie.  

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

informacje o firmie