ekonomia/biznes/finanse energetyka

Energa po raz kolejny doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

27.05.2022 | Grupa ENERGA

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało 20 Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.  Aktywność Energi z Grupy ORLEN również została w nim doceniona. W raporcie znalazło się 9 projektów realizowanych przez spółkę.

  Nasze działania dostosowane są do zasad zrównoważonego rozwoju, a cele biznesowe traktujemy na równi ze społecznymi. Dlatego cieszy nas, że aż 9 z 10 zgłoszonych przez nas projektów znalazło się w tegorocznej edycji raportu w istotnych dla nas obszarach zaangażowania społecznego, ale również ładu organizacyjnego i środowiska – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG.

Docenione zostały inicjatywy edukacyjne, takie jak Drużyna Energii projekt sportowo-edukacyjny realizowany od 2018 roku, Planeta Energii, która edukuje od 2010 roku oraz Energ(i)a do nauki. W ramach ostatniego projektu Energa Operator od 2012 roku obejmuje swoim patronatem klasy i kierunki kształcące w obszarach związanych z energetyką.

wielki final 4 edycji druzyny energii 08Wielki Finał 4. edycji Drużyny Energii

Z aprobatą spotkały się działania charytatywne Energi: Aktywni Charytatywni akcja, która w tym roku wystartowała po raz 9 i Świeć się z Energą, rozświetlająca od 13 lat nie tylko polskie miasta, ale także serca ich mieszkańców.

W raporcie doceniono również projekt własny spółki Domy Dobrej Energii, polegający na montażu paneli fotowoltaicznych na dachach domów dziecka. W ramach tego projektu podopieczni placówek poznali dodatkowo świat energetyki oraz innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku. Dzieci z domów dziecka w ramach programu odwiedziły m.in. Muzeum Energetyki w Toruniu czy farmę wiatrową w Przykonie.

dji 0680mMontaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Domy Dobrej Energii 

Zauważona została też troska Energi o środowisko w ramach Zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodnego z Rozporządzeniem EMAS oraz Elektromobilność i budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

p1000620mStacja ładowania samochodów elektrycznych w Braniewie 

Na liście dobrych praktyk znalazł się dodatkowo System zarządzania zgodnością Compliance, który zawiera identyfikację obszarów działalności Grupy Energa obarczonych ryzykiem braku zgodności, ewidencję przepisów, ocenę zgodności z wymaganiami, a także komunikację i raportowanie stanu zgodności.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” można pobrać: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021/

 

***

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.