ekonomia/biznes/finanse

Wyniki finansowe Grupy Generali na koniec marca 2022

19.05.2022 | Grupa Generali

Wyniki Grupy Generali na 31 marca 2022 to doskonała rentowność, wzrost przypisu składki i wyższy wynik operacyjny. Grupa ma niezwykle solidną pozycję kapitałowa. Na wynik netto wpływ miała utrata wartości inwestycji rosyjskich.

  • Wzrost przypisu składki brutto do 22,3 mld EURO (+6,1%) w segmentach majątkowym (+6,4%) i ubezpieczeń na życie (+6%). Wpływy netto z tytułu ubezpieczeń na życie w całości były skoncentrowane na liniach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i produktach ochronnych, wzrosły do 3,9 mld euro (+19,3%).
  • Wzrost wyniku   operacyjnego do 1,6 mld euro (+1,1%) dzięki pozytywnym wynikom ubezpieczeń na życie, majątkowych (P&C) i innych linii biznesowych. Wskaźnik mieszany wyniósł 90,4% (+2,4 p.p.), a marża dla nowego biznesu (New Business Margin) wyniosła 4,94% (+0,53 p.p.).
  • Wynik netto wyniósł 727 mln euro (802 mln euro 1Q2021), na co wpłynęła utrata wartości rosyjskich inwestycji w wysokości 136 mln euro. Gdyby nie to, wynik netto wyniósłby 863 mln euro.
  • Wskaźnik   wypłacalności utrzymał się na wyjątkowym stałym poziomie 237% (227% - w 2021 roku).

Cristiano Borean, Dyrektor Finansowy Grupy Generali komentuje: "Rezultaty za pierwszy kwartał potwierdzają doskonałe wyniki Generali, pomimo niepewnej sytacji wynikającej z konfliktu na Ukrainie. Rozwój działalności w najbardziej dochodowych segmentach świadczy o zdolności Grupy do konsekwentnego generowania wartości przy jednoczesnym utrzymaniu solidnej i wiodącej w branży pozycji kapitałowej. W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa uruchomiła również nowy plan strategiczny „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, koncentrujący się na zdecydowanym wzroście zysku na akcję, większemu generowaniu środków pienieżnych i wyższych dywidendach. Grupa będzie nadal solidaryzować się z osobami  dotkniętymi wojną w Ukrainie, pomagając im dzięki darowiźnie w wysokości 3 miliony euro, jak i globalnej kampanii zbierania funduszy, przeprowadzonej przez pracowników oraz za pośrednictwem Fundacji The Human Safety Net, wspierając UNICEF w jego wysiłkach na rzecz pomocy osobom cierpiącym z powodu tej wojny."

Pełna wersja komunikatu prasowego Grupy Generali znajduje się w załączeniu.

 

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie