transport ekonomia/biznes/finanse

Grupa Emirates ogłasza wyniki za rok 2021-22

16.05.2022 | Emirates

 

Grupa odnotowuje stratę 3,8 mld AED (1 mld USD) w skali roku ze względu na utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 – wynik znacznie lepszy niż w ubiegłym roku, odzwierciedlający powrót do rentowności spółki dnata

  • Przychody grupy wzrosły o 86% do 66,2 mld AED (18,1 mld USD) przy wysokim zapotrzebowaniu klientów związanym ze znoszeniem ograniczeń w podróżowaniu na całym świecie
  • Stabilny stan środków pieniężnych na koniec roku – 25,8 mld AED (7 mld USD)

 

Linie Emirates odnotowują znacznie niższą stratę – 3,9 mld AED (1,1 mld USD) w porównaniu z zeszłoroczną w wysokości 20,3 mld AED (5,5 mld USD)

  • Przychody przewoźnika wzrosły o 91% do 59,2 mld AED (16,1 mld USD) wraz ze wzrostem oferowania na całym świecie i wznowieniem kolejnych lotów pasażerskich
  • Oferowanie linii wzrosło o 47% do 36,4 mld tonokilometrów (ATKM), a flotę zasiliło ostatnich pięć samolotów A380

 

dnata odnotowuje zysk w wysokości 110 mln AED (30 mln USD) – to znacząca poprawa po zeszłorocznej stracie 1,8 mld AED (496 mln USD)

  • Przychody wzrosły o 54% do 8,6 mld AED (2,3 mld USD), co świadczy o ożywieniu po pandemii we wszystkich działach spółki w ZEA i na świecie 
  • Spółka zwiększa obecność na rynku globalnym dzięki przejęciu usług sprzedaży pokładowej easyJet i otwarciu nowych obiektów cargo, poczekalni lotniskowych i punktów handlowo-usługowych

 

16 maja 2022 r. – Warszawa, Polska - Grupa Emirates opublikowała w piątek sprawozdanie roczne za 2021-22 r. wskazujące na wyraźne ożywienie we wszystkich spółkach. Została przywrócona rentowność dnata, która wspólnie z Emirates odnotowała znaczący wzrost przychodów w związku ze wznowieniem lotów i usług związanych z podróżami ograniczonych lub wstrzymanych w wyniku pandemii COVID-19.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2022 r. Grupa Emirates wykazała stratę 3,8 mld AED (1 mld USD) w porównaniu ze stratą 22,1 mld (6 mld USD) w roku poprzednim. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 66,2 mld AED (18,1 mld USD) – o 86% wyższy w stosunku do zeszłego roku. Stan środków pieniężnych grupy wyniósł 25,8 mld AED (7 mld USD), tj. o 30% więcej niż w ubiegłym roku – przede wszystkim ze względu na wysoki popyt w kluczowych działach i krajach wywołany złagodzeniem obostrzeń sanitarnych.  

W tym roku skoncentrowaliśmy się na szybkim i bezpiecznym wznowieniu działalności wszędzie tam, gdzie zostały zniesione obostrzenia sanitarne. Ożywienie gospodarcze nabrało tempa szczególnie w drugiej połowie roku. Dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu wśród klientów nasze wyniki finansowe znacznie się poprawiły w porównaniu z niespotykanymi dotąd stratami, jakie odnotowaliśmy w zeszłym roku. Znacząco powiększyliśmy także stan środków pieniężnych – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.

– Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów pozostawało jednym z głównych priorytetów w drugim pełnym roku światowej pandemii. W liniach Emirates i dnata elastycznie reagowaliśmy na zmienne warunki rynkowe i  wprowadziliśmy innowacyjne produkty i usługi, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów i zapewnić im jak najwyższą jakość obsługi.

– Rok 2021-22 był szczególny także ze względu na obchody 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gospodarza wystawy światowej Expo 2020 w Dubaju, która zaowocowała większym zainteresowaniem krajem i napływem gości z całego świata. Grupa Emirates z dumą uczestniczyła zarówno w wystawie, jak i obchodach 50-lecia ZEA.

W roku 2021-22 linie Emirates otrzymały zastrzyk kapitałowy w wysokości 3,5 mld AED (954 mln USD) od największego akcjonariusza, rządu Dubaju, a grupa skorzystała ze środków w łącznej wysokości 0,8 mld AED w ramach różnych programów pomocowych dla branży.

W związku z intensyfikacją działalności pracowników, którzy pozostawali na przestoju lub zostali zwolnieni, przywrócono do pracy, przeprowadzono także nowe kampanie rekrutacyjne w celu uzupełnienia puli talentów grupy i zwiększenia jej przyszłych możliwości. W rezultacie całkowita liczba zatrudnionych w Grupie wzrosła o 13% do 85 219 przedstawicieli ponad 160 narodowości.

W roku 2021-22 Grupa przeznaczyła łącznie ponad 7,9 mld AED (2,2 mld USD) na nowe samoloty, infrastrukturę i najnowsze technologie, aby przygotować firmę na odrobienie strat i przyszły rozwój. Grupa kontynuowała także realizację strategii środowiskowej z naciskiem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialne zużycie zasobów oraz ochronę dzikiej przyrody i siedlisk zwierząt. W ciągu roku grupa wspierała inicjatywy na rzecz społeczności oraz akcje humanitarne i dobroczynne w różnych krajach, a także inkubatory innowacji i inne programy na rzecz rozwiązań, które pozwolą branży rozwijać się w przyszłości.

Rok 2021-22 upłynął Grupie Emirates w znacznej mierze pod znakiem odbudowy po najcięższym roku w naszej historii. Chodzi nie tylko o przywrócenie naszej zdolności przewozowej, ale także o zwiększenie naszych przyszłych możliwości. Naszym celem jest zbudowanie lepszych i mocniejszych fundamentów, dzięki którym zapewnimy naszym klientom jeszcze lepszą jakość usług i zaoferujemy większe wsparcie społecznościom, które obsługujemy – powiedział Szejk Ahmed.

Spodziewamy się powrotu grupy do rentowności w roku 2022-23, i dokładamy wszelkich starań, żeby zrealizować nasze cele, jednocześnie uważnie obserwując problemy w postaci wysokich cen paliwa, inflacji, nowych wariantów koronawirusa czy niestabilnej sytuacji polityczno-gospodarczej.

Nieustanne inwestycje w infrastrukturę, technologię, pracowników i partnerów pozwolą nam w dalszym ciągu oferować bezkonkurencyjne produkty i korzyści naszym klientom. Wpisując się w realizowaną przez Dubaj i ZEA strategię na najbliższe pół wieku i kolejne lata, Grupa Emirates jest dobrze przygotowana, aby działać na rzecz wzrostu gospodarczego, globalnego zaangażowania oraz ludzi i społeczności.

 

Linie Emirates – wyniki

Całkowite oferowanie połączeń pasażerskich i cargo Emirates wzrosło w roku 2021-22 o 47% do 36,4 mld ATKM dzięki stopniowemu wznawianiu lotów pasażerskich w związku ze zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu nakładanych w czasie pandemii. 

Zwiększając oferowanie i liczbę obsługiwanych kierunków ze 120 na początku roku finansowego do przeszło 140 wg stanu na 31 marca 2022 r., linie Emirates były w stanie reagować dynamicznie zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem pasażerów dzięki odporności zespołu i modelu biznesowego przewoźnika. W lipcu linie rozpoczęły loty do Miami, zwiększając liczbę obsługiwanych połączeń pasażerskich w USA do 12.

Aby poradzić sobie z wyraźnym ożywieniem popytu, w ciągu roku linie Emirates wprowadziły flagowy samolot A380 na kolejnych trasach, do 31 marca 2022 r. zwiększając liczbę kierunków obsługiwanych przez A380 do 29.

Ułatwiając dotarcie do jeszcze większej liczby kierunków, w roku 2021-22 linie Emirates zacieśniły współpracę z partnerami strategicznymi – liniami Qantas i flydubai – a także rozszerzyły porozumienia interline i code-share w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Azji, m.in. z liniami Aeromar, airBaltic, Airlink, Azul, Cemair, Garuda Indonesia, Gulf Air, Maldivian, South African Airways i TAP Air Portugal. Ponadto linie Emirates podpisały porozumienia i rozpoczęły współpracę z partnerami w branży turystycznej w różnych kierunkach, aby pomóc w ożywieniu turystyki.

W minionym roku finansowym przewoźnik otrzymał pięć ostatnich nowych samolotów A380 wyposażonych w najnowsze wykończenie kabin, m.in. fotele klasy ekonomicznej premium. Linie wycofały także dwa starsze samoloty: Boeing 777-300ER i Boeing Freighter, wobec czego flota na koniec marca składała się z 262 maszyn. Średni wiek floty Emirates utrzymuje się na niskim poziomie 8,2 roku. 

Księga zamówień przewoźnika nadal wynosi 197 samolotów. Linie nadal realizują wieloletnią strategię utrzymywania nowoczesnych i wydajnych samolotów zgodnie z obietnicą marki „Fly Better”, opartą na założeniu, że młode samoloty to korzyść dla środowiska, operacji lotniczych i klientów.

Dzięki znacznemu wzrostowi oferowania na większości rynków całkowity przychód Emirates w minionym roku finansowym zwiększył się o 91% do 59,2 mld AED (16,1 mld USD). Tegoroczne wahania kursów walut zmniejszyły rentowność linii o 348 mln AED (95 mln USD).

Całkowite koszty operacyjne wzrosły o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym. Największymi składnikami kosztów przewoźnika w roku 2021-22 były koszty użytkowania (deprecjacja i amortyzacja) i paliwa, a w dalszej kolejności koszty zatrudnienia. Paliwo stanowiło 23% kosztów operacyjnych w porównaniu z 14% w roku 2020-21. Wydatki na paliwo przewoźnika w stosunku do poprzedniego roku niemal się podwoiły, wynosząc 13,9 mld AED (3,8 mld USD), na co wpływ miały większe o 66% dostawy paliwa związane ze wzrostem oferowania i wyższa średnia cena paliwa, która wzrosła o 75%.

Dzięki zniesieniu ograniczeń epidemiologicznych w podróżowaniu przewoźnikowi udało się znacząco poprawić wyniki finansowe, wykazując stratę 3,9 mld AED (1,1 mld USD) – dla porównania w poprzednim roku strata wyniosła 20,3 mld AED (5,5 mld USD) – oraz marżę straty 6,6%, znacznie niższą od 65,6% w roku poprzednim.

W roku 2021-22 linie Emirates przewiozły 19,6 mln pasażerów (wzrost o 199%) i zwiększyły oferowanie o 150%. Przewoźnik odnotował współczynnik wypełnienia miejsc na poziomie 58,6% w porównaniu z 44,3% w roku poprzednim oraz spadek zysku z przewozu pasażerów na przychód z pasażerokilometra (RPKM) o 10% do 35,1 fils (9,6 centa amerykańskiego) w związku ze zmianą podziału klas rezerwacyjnych, taryf i kursu walut. Powyższych wyników nie można porównywać z ubiegłorocznymi ze względu na sytuację nadzwyczajną w postaci trwającej pandemii.

Linie Emirates w dalszym ciągu inwestowały w produkty i usługi, aby oferować jeszcze lepsze doświadczenie klienta. W tym roku przewoźnik zapowiedział szeroko zakrojony program modernizacyjny, w ramach którego wyposaży 120 samolotów Boeing 777 i Airbus A380 w nowe fotele klasy ekonomicznej premium i najnowszy wystrój kabin.

Ponadto linie przyspieszyły działania w sferze cyfrowej mające zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo podróży – od szybkiej i bezpiecznej weryfikacji dokumentów dotyczących COVID-19 po więcej rozwiązań biometrycznych i bezdotykowych na lotnisku w Dubaju.

Linie Emirates nadal wiodły prym w branży dzięki działaniom dającym pasażerom większą pewność w okresie, kiedy znoszone były kolejne ograniczenia i coraz więcej osób planowało podróż. Przewoźnik przedłużył bezpłatną zmianę rezerwacji i darmowe pokrycie kosztów poniesionych w wyniku zakażenia koronawirusem dla wszystkich klientów oraz zaoferował nowe formy gromadzenia punktów w programie lojalnościowym Emirates Skywards Miles przy jednoczesnym wydłużeniu ich ważności oraz statusu członkowskiego. 

W drugim roku pandemii linie Emirates SkyCargo po raz kolejny mogły poszczycić się rewelacyjnymi wynikami, generując 40% całkowitego przychodu linii z transportu dzięki umiejętności szybkiej reakcji na zmiany popytu na niestabilnym rynku globalnym.

Przewoźnik utrzymał przewagę w światowej branży lotniczych przewozów towarowych, skupiając się na klientach, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystując możliwości floty i siatki połączeń.

Przywracając loty i oferowanie, dział cargo mądrze wykorzystywał zdolność przewozową w ramach lotów towarowych i pasażerskich, aby zaspokoić potrzeby klientów. Do 30 czerwca 2021 r. linie przywróciły ponad 90% połączeń oferowanych przed pandemią.

W ciągu roku linie Emirates SkyCargo niezmiennie odgrywały ważną rolę w transporcie szczepionek przeciwko COVID-19 i zaopatrzenia medycznego do osób na całym świecie oraz umożliwiając przewóz żywności, zamówień internetowych i innych niezbędnych produktów. W czerwcu 2021 r. przewoźnik zainwestował w rozbudowę infrastruktury farmaceutycznej łańcucha chłodniczego i do marca 2022 r. przetransportował 1 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

Podczas targów Dubai Airshow 2021 linie Emirates ogłosiły inwestycję w wysokości 1 mld USD w zakup dwóch nowych samolotów towarowych Boeing 777 i konwersję czterech samolotów pasażerskich 777-300ER na towarowe.

Ze względu na utrzymujący się przez większą część roku wysoki popyt na loty towarowe linie lotnicze cargo Emirates odnotowały rekordowy przychód w wysokości 21,7 mld AED (5,9 mld USD), co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk z przewozu towarów w przeliczeniu na tonokilometr (FTKM) zmalał o 3% w związku z ponownym wzrostem pojemności ładunkowej na rynku globalnym, ogólnie pozostał jednak na wysokim poziomie w porównaniu z okresem pandemii dzięki stabilnemu, wysokiemu popytowi.

Pojemność samolotów wzrosła o 14% do 2,1 mln ton w wyniku rosnącej dostępnej pojemności ładunkowej w miarę wznawiania kolejnych rejsów pasażerskich w ciągu roku. Na koniec roku 2021-22 flota towarowa Emirates SkyCargo liczyła łącznie 10 Boeingów 777F.

Hotele Emirates w ciągu ostatniego roku podwoiły przychód do 602 mln AED (164 mln USD), ponownie otwierając kolejne obiekty w związku z rosnącym ruchem turystycznym i stopniową poprawą sytuacji w branży konferencyjnej.   

W ciągu roku liniom Emirates udało się zrestrukturyzować i przedłużyć różne umowy leasingu samolotów. Wsparcie leasingodawców lotniczych i partnerów finansowych w tych trudnych czasach stanowi wyraz zaufania środowiska finansowego do modelu biznesowego Emirates i perspektyw średnio- i długoterminowych przewoźnika.

Oprócz 9,7 mld AED (2,6 mld USD) pozyskanych w roku 2021-22 na samoloty i ogólne cele przedsiębiorstwa, przewoźnik otrzymał już propozycje sfinansowania dwóch dostaw samolotów w roku 2022-23.

Emirates zamknęły rok finansowy na dobrym poziomie 20,9 mld AED (5,7 mld USD) aktywów pieniężnych, o 38% wyższym w porównaniu z 31 marca 2021 r.   

 

dnata – wyniki

Ożywienie po pandemii dało się odczuć we wszystkich przedsiębiorstwach dnata. W roku 2021-22 r. spółka powróciła do rentowności z zyskiem w wysokości 110 mln AED (30 mln USD).

Wobec wzrostu liczby lotów i aktywności turystycznej na całym świecie całkowite przychody dnata wzrosły o 54% do 8,6 mld AED (2,3 mld USD). Działalność międzynarodowa dnata stanowi 62% przychodów spółki.  

W roku 2021-22 dnata nadal tworzyła podstawy przyszłego wzrostu, inwestując 370 mln AED (101 mln USD).

W ciągu roku dnata dokonała znaczących inwestycji w rozwój możliwości przeładunkowych. Spółka rozbudowała dotychczasową infrastrukturę w Sydney w Australii, otworzyła nowoczesne centrum cargo na lotnisku Londyn-Heathrow i zapowiedziała budowę w pełni zautomatyzowanego centrum cargo w „dnata Cargo City” na lotnisku Amsterdam-Schiphol. Wprowadziła również „OneCargo”, zaawansowany system cyfryzacji i automatyzacji funkcji biznesowych i operacyjnych w swoim oddziale cargo w Iraku, który planuje wdrożyć w całej swojej globalnej siatce połączeń towarowych.

W roku 2021-22 koszty operacyjne dnata wzrosły o 14% do 8,4 mld AED (2,3 mld USD), odzwierciedlając rozwój działalności działów Airport Operations, Catering i Travel na całym świecie.

Saldo gotówkowe dnata wzrosło o 208 mln AED do 4,9 mld AED (1,3 mld USD). Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej, przede wszystkim spłaty kredytów i leasingu, wyniosły 745 mln AED (203 mln USD), natomiast w podstawowej działalności inwestycyjnej spółka wykorzystała środki pieniężne netto w wysokości 246 mln AED (67 mln USD). W roku 2021-22 w wyniku znacznego wzrostu przychodów dnata odnotowała dodatni przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld AED (332 mln USD).

Przychody dnata UAE Airport Operations, w tym obsługi samolotów i cargo, wzrosły do 5,7 mld AED (1,6 mld USD).

Liczba samolotów obsłużonych przez dnata na całym świecie wzrosła o 82% do 527 501, a ilość obsłużonego cargo zwiększyła się o 10% do 3 mln ton, świadcząc o wzroście aktywności lotniczej na całym świecie wraz ze wznowieniem działalności przez klientów dnata wszędzie tam, gdzie zniesiono ograniczenia w podróżowaniu.

W ciągu roku 2021-22 dnata rozwijała operacje lotniskowe w Afryce. Spółka podpisała umowę koncesyjną z rządem Zanzibaru, w ramach której dnata będzie odpowiadać za operacje w nowo wybudowanym terminalu na wyspie wspólnie z partnerami, m.in. Emirates Leisure Retail (ELR), który będzie współpracować z MMI jako koncesjonariusz główny wszystkich sklepów spożywczych i bezcłowych oraz placówek handlowych w terminalu.

Należąca do spółki marka usług lotniskowych marhaba w 30. roku działalności wprowadziła swoje usługi meet & greet na czterech głównych lotniskach w Australii, otworzyła nową poczekalnię na lotnisku w Zurychu, a ponadto odświeżyła ofertę w swojej flagowej poczekalni w porcie lotniczym Dubai International.

Dział dnata Catering przyniósł spółce przychód w wysokości 1,7 mld AED (455 mln USD), co stanowi wzrost o 60%. Firma dostarczyła ponad 39,9 mln posiłków – ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim – w związku ze wznowieniem operacji lotniczych przez linie lotnicze korzystające z jej usług.

Wśród klientów pozyskanych w ciągu roku warto wymienić BA CityFlyer, dzięki któremu dnata rozpoczęła działalność na lotnisku Londyn-City, a także easyJet, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług sprzedaży pokładowej – w jej ramach zespół ekspertów dnata ds. sprzedaży detalicznej opracuje indywidualne programy i rozwiązania dla linii lotniczych oraz będzie nimi zarządzał.

Spółka aktywnie działała również w Australii. W związku z ponownym otwarciem granic przez kraj dla podróżnych z zagranicy dnata wspierała wznawianie lotów przez współpracujące z nią linie lotnicze. Dział dnata Catering także rozwijał sprzedaż gotowych posiłków przygotowywanych przez  Snapfresh Australia, które pojawiły się w sklepach Aldi i Costco w całym kraju.

Przychody dnata Travel Services znacząco wzrosły o 434% do 694 mln AED (189 mln USD). W porównaniu z rokiem poprzednim całkowita wartość transakcji sprzedaży usług turystycznych wzrosła zasadniczo – o 912% do 2,3 mld AED (632 mln USD). Wzrost ten odzwierciedla nietypową sytuację w zeszłym roku, kiedy firma odnotowała wysoką liczbą rezerwacji anulowanych ze względu na COVID-19.

W ciągu roku dnata wprowadziła kilka nowych produktów i usług w ZEA, wykorzystując swoją wiedzę o rynku, otwarcie granic Dubaju na zagranicznych turystów, organizowaną w mieście wystawę Expo 2020 oraz inne ważne konferencje i imprezy sportowe.

Z myślą o podróżujących służbowo dnata nawiązała współpracę z firmą ExpensePoint, oferując nowoczesne narzędzie do raportowania wydatków, przedłużyła współpracę z jedną z największych na świecie firm specjalizujących się w zwrotach podatku VAT, która umożliwi dodatkowe oszczędności ze zwrotu kosztów podróży służbowych, a także wdrożyła hybrydowe rozwiązania konferencyjne, oferując klientom zrównoważoną alternatywę dla organizacji spotkań firmowych podczas pandemii.

W Wielkiej Brytanii marka dnata Travel Republic wprowadziła nowy „rachunek zaufania” dla klientów udających się na wyjazdy zorganizowane, który gwarantuje szybkie zwroty klientom, którzy muszą odwołać wyjazd (w tym lot) dzięki zabezpieczeniu środków na osobnym koncie.

W tym roku firma dnata wprowadziła na rynek markę Gold Medal w Arabii Saudyjskiej, a wraz z nią bogatą ofertę produktów turystycznych dla niezależnych biur podróży.

Pełne sprawozdanie roczne 2021-22 Grupy Emirates – obejmujące dane dotyczące Emirates, dnata oraz ich spółek zależnych – dostępne jest na stronie: www.theemiratesgroup.com/annualreport

 

-KONIEC-

 

1 USD = 3,67 AED; wartości są oparte na liczbach w AED zaokrąglonych w mln.

kontakt dla mediów
Anna Chlapek
Account Executive, MSL
Anna Chlapek

anna.chlapek@mslgroup.com

informacje o firmie

O Emirates

Linie Emirates, największe linie lotnicze obsługujące pasażerów międzynarodowych, rozpoczęły działalność w Polsce w 2013 roku, wypełniając niszę w segmencie lotów długodystansowych. Dzienne połączenia z Warszawy do Dubaju obsługiwane są przez ultranowoczesne Boeingi 777-300ER w dwu- i trzyklasowej konfiguracji, oferując pasażerom nowy wymiar podróżowania.

Od momentu założenia w 1985 r. linie Emirates otrzymały setki międzynarodowych nagród za niezrównanej jakości obsługę pasażera. Flota linii składa się z 261 szerokokadłubowych maszyn, w tym 9 samolotów towarowych, i należy do najmłodszych w przestworzach. Linie Emirates obsługują loty w ponad 120 kierunkach w 83 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji.

Zapraszamy na stronę Emirates www.emirates.com

załączniki

więcej z kategorii transport

kontakt dla mediów
Anna Chlapek
Account Executive, MSL
Anna Chlapek

anna.chlapek@mslgroup.com

informacje o firmie

O Emirates

Linie Emirates, największe linie lotnicze obsługujące pasażerów międzynarodowych, rozpoczęły działalność w Polsce w 2013 roku, wypełniając niszę w segmencie lotów długodystansowych. Dzienne połączenia z Warszawy do Dubaju obsługiwane są przez ultranowoczesne Boeingi 777-300ER w dwu- i trzyklasowej konfiguracji, oferując pasażerom nowy wymiar podróżowania.

Od momentu założenia w 1985 r. linie Emirates otrzymały setki międzynarodowych nagród za niezrównanej jakości obsługę pasażera. Flota linii składa się z 261 szerokokadłubowych maszyn, w tym 9 samolotów towarowych, i należy do najmłodszych w przestworzach. Linie Emirates obsługują loty w ponad 120 kierunkach w 83 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji.

Zapraszamy na stronę Emirates www.emirates.com