przemysł ciężki ekonomia/biznes/finanse

Najwyższa historycznie kwartalna EBIDTA i świetne przychody – KGHM podsumowuje wyniki za trzy miesiące 2022 roku

12.05.2022 | KGHM Polska Miedź

Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym EBITDA w Grupie Kapitałowej wzrosła w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku o 20 proc. i wyniosła 3 133 mln zł. Przychody Spółki sięgnęły 8 993 mln zł, czyli więcej o 33 proc. w odniesieniu do I kwartału roku 2021. KGHM przedstawił wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2022 roku, które wskazują na konsekwencję operacji i realizacji Strategii oraz solidną stabilizację w turbulentnych czasach.

Grupa Kapitałowa KGHM (GK KGHM) opublikowała jednocześnie Zintegrowany Raport KGHM za 2021 rok.

Wzrost produkcji miedzi

Produkcja miedzi płatnej w GK KGHM była wyższa o 4 proc. (w porównaniu do I kwartału 2021 roku) i wyniosła 193 tys. ton. Na takie wyniki wpłynęły: większa dostępność wsadów obcych i dyspozycyjność ciągów technologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy uzysk i przerób miedzi w Sierra Gorda. Wyższa produkcja została też odnotowana w kopalni Robinson.

Z kwartału na kwartał GK KGHM jest w światowej czołówce największych firm wydobywczych w ujęciu globalnym, z największym procentowym wzrostem produkcji.

EBITDA historycznie najwyższa

Wzrost skorygowanej EBITDA GK KGHM w relacji do I kwartału 2021 roku wyniósł aż 20 proc. Warto podkreślić, że w przypadku kopalni Sierra Gorda miały na to wpływ m.in. wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży. Istotna poprawa w zakresie EBIDTA wpłynęła na wynik netto Grupy, który wzrósł o 39 proc. w porównaniu do pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Zaktualizowana strategia

Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. W ramach strategii zaktualizowanej o kolejne „e”, czyli energię, KGHM zamierza kontynuować działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych (OZE). Kluczowe będą projekty dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych.

Miedziowy gigant podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale na wdrożenie technologii małych modułowych rektorów jądrowych (SMR) w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej Spółki. KGHM wystąpił też wspólnie TotalEnergies w przetargu polskiego Rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

My razem – pomoc Ukrainie

KGHM od początku działań wojennych na Ukrainie zaangażował się w pomoc uchodźcom. Firma zapewniła bezpieczny, tymczasowy dach nad głową 250 rodzinom w ośrodkach pomocy na terenie całej Polski. Spółki z Grupy Kapitałowej udostępniały m.in. miejsca noclegowe w uzdrowiskach, dowoziły potrzebujących do wyznaczonych miejscowości czy transportowały dary ze zbiórek dla uchodźców. Spółki przekazały też setki łóżek, materacy czy innego niezbędnego sprzętu na potrzeby dolnośląskich samorządów czy organizacji pozarządowych.

W Lubinie spółka uruchomiła Centrum Pomocy dla Ukraińców. Potrzebujący otrzymali tam wsparcie prawne, psychologiczne czy pomoc związaną z zakwaterowaniem. Na Ukrainę trafił też – finansowany przez KGHM – transport leków do szpitali.

Zintegrowany raport KGHM

Miedziowa spółka przedstawiła Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok. To już dziewiąty raport w takiej formule, który jest dokumentem prezentującym działalność biznesową i operacyjną Firmy.

Raport Zintegrowany przybliża interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, podjęte przez miedziowego giganta działania, a także kluczowe wskaźniki pozwalające ocenić, jak realizowane są założone cele. Na stałe w strategię Spółki wpisane zostały kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, wpływem na otoczenie społeczne i środowisko.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie