ekonomia/biznes/finanse

UNIQA wprowadziła ubezpieczenia dla Ukraińców

  • UNIQA wprowadziła obsługę klientów w języku ukraińskim
  • W ramach zawartych polis szkolnych, mieszkaniowych oraz dla spółdzielni mieszkaniowych rozszerzyła ofertę o rozwiązania dla Ukraińców

W związku z sytuacją w Ukrainie UNIQA podejmuje szereg działań, których celem jest wsparcie uchodźców. Od wybuchu wojny zaangażowała się w pomoc dla pracowników z ukraińskiej spółki UNIQA i ich rodzin. Obecnie pod opieką UNIQA w Polsce i wolontariuszy wśród pracowników, jest prawie 100 osób.

Obsługa w języku ukraińskim

Priorytetem dla UNIQA są także inne działania solidarnościowe dla Ukrainy i jej obywateli, którzy przebywają w Polsce. W tym zapewnienie uchodźcom niezbędnej oferty produktowej oraz obsługi, której dziś potrzebują. W UNIQA działa już infolinia w języku ukraińskim. Dzwoniąc na infolinię, Ukraińcy nie tylko mogą kupić ubezpieczenie (nie jest wymagane podanie nr PESEL), ale i uzyskać wsparcie w obsłudze posprzedażowej. Ubezpieczyciel przygotował również specjalne rozwiązania dla Ukraińców w ramach już zawartych ubezpieczeń z klientami.

Ubezpieczenie szkolne

Na ochronę UNIQA mogą liczyć ukraińskie dzieci, które rozpoczęły w Polsce naukę. Ubezpieczyciel umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci z Ukrainy w ramach zawartych polis szkolnych. Dotyczy to dzieci, które trafią do szkół w których uczniowie są obecnie objęci grupowym ubezpieczeniem szkolnym w UNIQA.

- Ochrona będzie obowiązywała do końca aktualnego okresu ubezpieczenia polisy w danej szkole. Za każde dziecko - ucznia z Ukrainy nie będzie pobierana składka za ubezpieczenie. UNIQA wystawiła ponad 3500 polis placówkom oświatowym w całej Polsce i ta propozycja jest adresowana do nich wszystkich – mówi Dariusz Baran, menedżer Zespołu Ubezpieczeń Osobowych, UNIQA

UNIQA maksymalnie uprościła także procedurę zgłaszania dzieci z Ukrainy do objęcia ich grupową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wystarczy, że szkoła, placówka oświatowa, agent lub broker przekaże podstawowe dane dziecka oraz numer polisy.

OC Najemcy

Na wparcie UNIQA mogą też liczyć klienci, którzy wynajęli lub użyczyli mieszkania uchodźcom. Mogą oni skorzystać z OC Najemcy bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.

- Klientom, którzy wykupili ubezpieczenie mieszkania Twoje Miejsce i obecnie udostępniają lub wynajmują nieruchomości uchodźcom z Ukrainy, umożliwiliśmy rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o OC Najemcy, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki. Udostępniliśmy formularz zgłoszeniowy na stronie uniqa.pl, za pomocą którego klient może wyrazić chęć uczestnictwa w Programie pomocowym – mówi Marcin Błaszczak, specjalista ds. rozwoju produktów i procesów, UNIQA.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną osób z Ukrainy na wypadek szkód w mieniu osób trzecich, czy też szkód w ubezpieczanej nieruchomości spowodowanych zalaniem, pożarem lub wybuchem.

Polisa mieszkaniowa

Towarzystwo przygotowało także specjalną ofertę dla spółdzielni mieszkaniowych, które są jej klientami. Spółdzielniom, które udostępniły lub będą udostępniać lokale mieszkalne obywatelom Ukrainy, oferuje ubezpieczenie mieszkania za 1 zł. UNIQA, jako lider w ubezpieczeniu majątku spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych, czyli ponad 1900 podmiotów.

- Ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie obejmuje stałe elementy i ruchomości w mieszkaniu na sumę do 10 tys. zł oraz OC najemcy - do 50 tys. zł. Ubezpieczenie ważne jest do końca 2022 roku, a suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna będą odnawiane co miesiąc – mówi Aleksandra Kubiak, dyrektor Działu Rozwoju Oferty Produktowej, UNIQA.

Klauzula OC najemcy jest rozszerzeniem ubezpieczenia i polega na tym, że spółdzielnie mieszkaniowe są ubezpieczone również od szkód, które wyrządzą osoby, przebywające w lokalu i zniszczą jego mienie. To rozszerzenie mieści się w kwocie składki 1 zł za cały okres, w jakim UNIQA będzie świadczyć ochronę.

 

kontakt dla mediów
Katarzyna Ostrowska
Rzeczniczka Prasowa, UNIQA Polska
Katarzyna Ostrowska

rzecznik.prasowy@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2021 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5,5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei  UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2021 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 18,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

kontakt dla mediów
Katarzyna Ostrowska
Rzeczniczka Prasowa, UNIQA Polska
Katarzyna Ostrowska

rzecznik.prasowy@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2021 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5,5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei  UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2021 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 18,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com