technologie rolnictwo

Profesor Piotr Latocha prowadzi badania nad opracowaniem innowacyjnej technologii sortowania owoców minikiwi

02.09.2022 | SGGW

Twórca nowych polskich odmian Aktinidii arguta (minikiwi) dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW, kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk Ogrodniczych prowadzi badania, których celem jest opracowanie innowacyjnej procedury zbioru i postępowania z owocami minikiwi bezpośrednio po zbiorze. 

Ponieważ owoce minikiwi dojrzewają nierównomiernie zadaniem zespołu badawczego jest także opracowanie nieinwazyjnego sposobu sortowania zebranego plonu. Zespół profesora Piotra Latochy pracuje nad zbudowaniem prototypu urządzenia sortującego owoce minikiwi. 

Dodatkowym celem badań jest opracowanie procedur długotrwałego przechowywania zebranych owoców w chłodniach z kontrolowaną atmosferą.

Badania pod nazwą “Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia ich dojrzałości”  są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl

 

załączniki

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl