internet technologie

Platforma MORE - najnowsze zmiany. Zachęcamy do rejestracji

11.04.2022 | PZPTS

W ślad za informacjami przekazanymi przez EuPC, pragniemy poinformować o zmianach w Platformie MORE - narzędziu służącym do raportowania zawartości recyklatu w gotowych wyrobach. PZPTS promuje inicjatywę w Polsce. 

Platforma została w ostatnim czasie poddana niewielkim zmianom celem dostosowania do wymogów Circular Plastic Alliance – stworzyszeniu przedsiębiorców zebranych by wyznaczyć cel 10 mln ton recyklatu w gotowych wyrobach z tworzyw sztucznych do 2025r.

Dane zbierane przez Platformę posłużą zdefiniowaniu działań jakie powinny być podjęte by branża tworzyw sztucznych przybliżyła się do wspomnianego wyżej celu.

  • W lutym 2022r. MORE zostało uznane jako oficjalne narzędzie CPA do zbierania danych. Już niebawem strona MORE będzie zawierać wszystkie informacje o audytach CPA, w tym listę zatwierdzonych audytorów na dedykowanej stronie stworzonej w tym celu.
  • Ponadto w marcu 2022 r. Platforma MORE rozpoczęła współpracę z PolyCert Europe, które skupia organizacje przeprowadzające audyty zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, aby dzielić się najlepszymi praktykami, harmonizować i ustalać wymagania dotyczące programów audytu. Audytorzy stosujący systemy zatwierdzone przez PolyCert są wyszkolonymi ekspertami w dziedzinie przetwarzania tworzyw sztucznych i wnoszą wartość dodaną do firm korzystających z ich usług.

O zmianach w kwestii audytu nasze stowarzyszenie będzie informować na bieżąco. Dodatkowych informacji udziela biuro PZPTS – dane w zakładce kontakt.

Platforma MORE została uruchomiona przez EuPC we współpracy ze stowarzyszeniami członkowskimi w kwietniu 2019 r. Platforma jest obecnie dostępna dla firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych we wszystkich krajach UE i odnotowuje stały wzrost liczby członków i zgłaszanych wolumenów. Wykorzystanie polimerów pochodzących z recyklingu jest zbierane corocznie, a zbiorcze wyniki są publikowane w poszczególnych krajach i na poziomie europejskim.

„Cieszymy się, że MORE zostało potwierdzone jako oficjalny podmiot zbierający dane dla CPA po prawie 3 latach działalności. Dzięki MORE nasza branża ma możliwość dalszego prezentowania swoich wysiłków na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i większej przejrzystości wobec Komisji Europejskiej w kwestii  ilości tworzyw pochodzących z recyklingu, które wykorzystują firmy z branży przetwórstwa. Wzywamy wszystkich przetwórców tworzyw sztucznych w Europie do dalszego zgłaszania wykorzystania tworzyw z recyklingu na Platformie MORE. Zachęcamy nowe firmy do przyłączania się. Pragniemy również podziękować wszystkim krajowym stowarzyszeniom działającym jako krajowi koordynatorzy MORE za ich dotychczasową doskonałą pracę we wdrażaniu platformy MORE” powiedział prezes EuPC Renato Zelcher.

 

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie

więcej z kategorii internet

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie