ekonomia/biznes/finanse

Grupa Generali osiągnęła rekordowe wyniki w 2021 roku

15.03.2022 | Grupa Generali

Silny wzrost przypisu składki, wyniku operacyjnego i netto oraz wyjątkowo solidna pozycja kapitałowa. Zakończona sukcesem realizacja planu strategicznego "Generali 2021".

  • Najlepszy w historii wynik operacyjny wzrósł do 5,9 mld EUR (+12,4%) dzięki pozytywnemu wzrostowi we wszystkich segmentach działalności.
  • Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 75,8 mld EUR (+6,4%), co oznacza wzrost zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie (+6,0%), jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+7,0%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie wzrosły do 12,7 mld EUR (+4,4%), koncentrując się w całości na unit-linked i ubezpieczeniach ochronnych. Marża z nowej działalność była doskonała i wyniosła 4,52% (+0,57 p.p.), natomiast wskaźnik mieszany na poziomie 90,8% (+1,7 p.p.) był najlepszy i najmniej zmienny wśród konkurencji.
  • Wynik netto wykazał silny wzrost do poziomu 2 847 mln EUR (+63,3%). Skorygowany wynik netto wyniósł 2 795 mln EUR.
  • Niezwykle solidna pozycja kapitałowa potwierdzona została współczynnikiem wypłacalności na poziomie 227%, dzięki wygenerowaniu kapitału w wysokości 3,8 mld EUR.
  • Proponowana dywidenda na akcję wynosi 1,07 euro.
  • Plan strategiczny "Lifetime Partner 24: Driving Growth" koncentruje się na zrównoważonym wzroście, zwiększeniu zysków i dalszym zapewnianiu najlepszych w swojej klasie zwrotów z inwestycji.

 

Philippe Donnet, CEO Grupy Generali skomentował: "Doskonałe wyniki, które dziś prezentujemy, oznaczają pomyślne zakończenie planu strategicznego "Generali 2021" i po raz kolejny dowodzą, że spełniamy nasze obietnice. W ciągu ostatnich dwóch cykli strategicznych, dzięki talentowi i umiejętnościom naszych pracowników i agentów, umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie i staliśmy się partnerem na całe życie dla 67 milionów klientów na całym świecie. Generali jest obecnie najlepsze w swojej klasie pod względem pozycji kapitałowej, rentowności i wzrostu, wzmocniło swoją obecność na rynkach o wysokim potencjale i rozwinęło działalność w zakresie zarządzania aktywami. Obecnie skutecznie wdrażamy naszą nową strategię "Lifetime Partner 24: Driving Growth", która koncentruje się na zrównoważonym wzroście, poprawie profilu zysków i tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy. Rygorystyczne i zdyscyplinowane podejście do inwestowania kapitału, zrównoważony rozwój w pełni wpisany w działalność firmy oraz zwiększone inwestycje w technologię i transformację cyfrową, będą kluczowymi czynnikami sukcesu naszego nowego planu. Wreszcie, nie sposób nie wspomnieć o sytuacji w Ukrainie. Podobnie jak w przypadku pandemii wirusa Covid-19, Generali i jego pracownicy podjęli natychmiastowe działania mające na celu pomoc uchodźcom. Nasza Grupa ma historyczne więzi z Europą Środkowo-Wschodnią i będzie nadal wspierać społeczności dotknięte wojną."

Pełny komunikat znajduje się w załączeniu

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

GRUPA GENERALI
Generali jest jedną z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 r., jest obecna w 50 krajach świata, a jej łączny przypis ze składek ubezpieczeniowych w 2021 r. wyniósł 75,8 mld euro. Zatrudniając ponad 75 000 pracowników i obsługując 67 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i coraz większą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. U podstaw strategii Generali leży zobowiązanie bycia partnerem na całe życie ("Lifetime Partner") dla klientów, realizowane poprzez innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania, najlepsze w swojej klasie doświadczenie klienta oraz cyfrowe możliwości dystrybucji na całym świecie. Grupa w pełni uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich strategicznych decyzjach, dążąc do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

GRUPA GENERALI
Generali jest jedną z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 r., jest obecna w 50 krajach świata, a jej łączny przypis ze składek ubezpieczeniowych w 2021 r. wyniósł 75,8 mld euro. Zatrudniając ponad 75 000 pracowników i obsługując 67 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i coraz większą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. U podstaw strategii Generali leży zobowiązanie bycia partnerem na całe życie ("Lifetime Partner") dla klientów, realizowane poprzez innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania, najlepsze w swojej klasie doświadczenie klienta oraz cyfrowe możliwości dystrybucji na całym świecie. Grupa w pełni uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich strategicznych decyzjach, dążąc do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.