polityka ekonomia/biznes/finanse

Poruszanie się pomiędzy Scyllą inflacji a Charybdą bezrobocia, optymalna strategia monetarna trudnych czasów. (wideo)

14.02.2022 | redakcja infoWire.pl

Transkrypcja wypowiedzi:

Ceny i gazu ziemnego i ropy naftowej na świecie rosną, osiągając rekordowe poziomy, a to się przekłada z kolei na bardzo wiele innych cen na rynku wewnętrznym, bo i gaz i ropa naftowa są nie tylko paliwami, są także ważnymi surowcami w przemyśle chemicznym. Ich ceny decydują o cenach i opłacalności produkcji w innych gałęziach przemysłu. Sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Rozsądna i poważna polityka monetarna musi brać pod uwagę obydwa skutki swojego działania. Nie wolno dopuścić do tego, żeby oczekiwania inflacyjne społeczeństwa spowodowały, że inflacja staje się procesem niekontrolowalnym. Z  drugiej strony, nie wolno przesadzić z tak zwanym schładzaniem, żeby nie wytłumić tempa wzrostu i nie spowodować  wzrostu bezrobocia, nie wpędzić gospodarki recesje.

Cała dotychczasowa polityka, jaką prowadził profesor Glapiński, była skutecznym poruszaniem się między Scyllą inflacji a Charybdą bezrobocia. Nie zagrażało nam przez okres miniony ani wytłumienie wzrostu gospodarczego i przeobrażenie go w recesję z wysokim bezrobociem, ani też nie rozpętała się hiperinflacja. Uważam to za olbrzymie osiągnięcie Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Cieszę się i z tego, że prezes Glapiński zdecydował się na zwiększenie zasobów, kupując złoto na rynkach światowych, ale także z tego, że znaczna część naszych zasobów złota została sprowadzona do Polski. 

Jeżeli chodzi natomiast o sprawy związane z zachęcaniem do tego, żeby utrzymać pieniądz papierowy w obrocie i to utrzymać go szeroko, jest to rzecz ogromnie ważna z dwóch powodów, nadal istotną część naszego społeczeństwa stanowią ludzie, których przejście na pieniądz elektroniczny może być ponad ich możliwość. Jest to także ważne z punktu widzenia poczucia wolność, wtedy kiedy się wszędzie posługujemy płatnościami elektronicznymi, pozostaje zapis. Ktoś, kto się do tego zapisu dobierze, może o danej osobie wiedzieć znacznie więcej niż ona sama o sobie.

 

Jerzy Kropiwnicki,  były członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

Redakcja wideo należy do multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl i specjalizuje się w tworzeniu eksperckich treści wideo w jakości TV. Redakcja realizuje setki oraz materiały z przebitkami i napisami do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.

załączniki

Redakcja wideo należy do multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl i specjalizuje się w tworzeniu eksperckich treści wideo w jakości TV. Redakcja realizuje setki oraz materiały z przebitkami i napisami do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.