sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Receptą na obniżenie inflacji są niższe podatki, mniej regulacji tak by firmy mogły funkcjonować po prostu taniej. (wideo)

10.02.2022 | redakcja infoWire.pl

transkrypcja wypowiedzi - Inflacja w Polsce jest nieco wyższa niż w pozostałych krajach europejskich, to jest do pewnego stopnia naturalne, bo kraje rozwijające się, do których ciągle jeszcze należymy, w przypadku jakichkolwiek zawirowań gospodarczych, dotykane są ich skutkami nieco silniej niż kraje najbogatsze, najwyżej rozwinięte, o największych zasobach kapitału. 

Nieprawdą jest też często powtarzane twierdzenie, że inflacja, wysoka inflacja musi towarzyszyć wzrostowi gospodarczemu. Na inflację w Polsce wpływa szereg czynników, według ostatnich badań, w około czterdziestu procentach jest to tak zwana inflacja importowana, czyli wynikająca z czynników zupełnie zewnętrznych, na które ani rząd, ani władze monetarne nie mają wpływu. Wynika z sytuacji w obszarze energetyki, czyli ze wzrostu cen gazu, energii elektrycznej i tu często wskazuje się jako winowajcę wzrostu cen energii elektrycznej, zwłaszcza unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ale także nasze niestety krajowe wynalazki takie jak system zielonych certyfikatów, z których pieniądze z naszych kieszeni jako odbiorców energii, płyną do kieszeni inwestorów. 

Recepta jest raczej prosta, niższe podatki, mniej regulacji tak by firmy mogły funkcjonować po prostu taniej, a więc i efektywniej. Powinniśmy tematy energetyczne, czy szerzej energetyczno-klimatyczne, uważam uznać na naszej unijnej agendzie za punkt najważniejszy. Trzeba będzie jeszcze nieco podnieść na pewno stopy procentowe, zacieśnić politykę monetarną, ściągnąć nadmiar pieniądza z rynku, trochę schładzając jednocześnie gospodarkę. Mam nadzieję, że też o inną refleksję pokuszą się rządzący, tak w Polsce, jak i w Europie. Mówię o  deregulacji, o obniżeniu podatków, które też na inflację działały stymulującą w ostatnich latach. 

W warunkach, o których rozmawiamy, w warunkach niepewności, w warunkach wielu ryzyk ekonomicznych i geopolitycznych, spekulacje dotyczące obsady kluczowych dla naszego wręcz bezpieczeństwa stanowisk, należy przycinać, i to właśnie nastąpiło. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda szybko podjął decyzję o wskazaniu swojego kandydata na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reakcja rynków finansowych świadczy o tym, że jest to kandydatura oczekiwana. Pierwszą kadencję profesora Glapińskiego zapamiętamy jednak nie z wysokiej inflacji, bo jeśli uśrednić poziom wzrostu cen z całego okresu urzędowania profesora Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego, to okazałoby się, że jest ona wręcz rekordowo niska. Z drugiej strony w tym czasie rekordowo wysokie były zyski Narodowego Banku Polskiego, w roku 2021 przekroczyły po raz pierwszy w historii 10 miliardów złotych. 

Efekt pozostawania przez Polskę przy złotym jest policzalny, bo gdybyśmy weszli do strefy euro, to ani tychże zysków z działalności Narodowego Banku Polskiego by nie było, ale nie byłoby też możliwości przede wszystkim, dostosowywania polityki monetarnej do aktualnych potrzeb, aspiracji, naszych problemów, jeśli się takie pojawiają. Profesor Glapiński wbrew naciskom nie tylko kręgów międzynarodowych, ale także wielu wewnątrz Polski, przy pozostawieniu gotówki, jak mówię, obstaje bardzo stanowczo, a to ma istotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. 

 

dr. Marian Szołucha – polski ekonomista (doktor nauk ekonomicznych), nauczyciel akademicki i publicysta.

Redakcja wideo należy do multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl i specjalizuje się w tworzeniu eksperckich treści wideo w jakości TV. Redakcja realizuje setki oraz materiały z przebitkami i napisami do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.

załączniki

Redakcja wideo należy do multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl i specjalizuje się w tworzeniu eksperckich treści wideo w jakości TV. Redakcja realizuje setki oraz materiały z przebitkami i napisami do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.