ekonomia/biznes/finanse

Globalne dane finansowe za 2021 rok: Bosch zwiększa sprzedaż i zysk – wyniki lepsze od prognoz

09.02.2022 | Bosch

Działania na rzecz klimatu siłą napędową wzrostu

  • Sprzedaż w 2021 roku wyniosła 78,8 mld euro, zysk wzrósł do 3,2 mld euro.
  • Dr Stefan Hartung: „Działania klimatyczne napędzają naszą działalność”.
  • Dr Markus Forschner: „Inwestujemy w nowe, obiecujące obszary i kontynuujemy dotychczasowy kurs – szeroka dywersyfikacja oferty przynosi korzyści”.
  • Dr Markus Heyn: „Umacniamy naszą pozycję na rynku oprogramowania motoryzacyjnego i rozwijamy się w dwucyfrowym tempie”.
  • Filiz Albrecht: „Transformacja daje możliwość przemyślenia kwestii zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu zasad odpowiedzialności społecznej”.

 

Grupa Bosch zwiększyła znacząco globalną sprzedaż i zysk w 2021 roku. Według wstępnych danych[1], całkowita sprzedaż firmy wzrosła o 10 procent do 78,8 mld euro. Po uwzględnieniu efektu różnic kursowych, wzrost sprzedaży dostawcy technologii i usług wyniósł 11 procent. Zysk z działalności operacyjnej przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wzrósł o ponad połowę, osiągając poziom 3,2 mld euro. Przewidywane jest więc, że EBIT wyniesie około 4 procent w odniesieniu do sprzedaży. W roku poprzednim było to 2,8 procent.

„Nasz biznes osiągał w 2021 r. wyniki dużo lepsze od oczekiwanych” – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, podczas prezentacji wstępnych danych biznesowych firmy. „Udało nam się przekroczyć prognozy, pomimo wielu wyzwań, takich jak obciążenia kosztowe spowodowane trudnościami w łańcuchach dostaw czy wzrostem cen surowców. Na nasz sukces wpłynęła także solidarność w czasach społecznego dystansu. Chciałbym podziękować współpracownikom za ich zaangażowanie, a klientom, dostawcom i partnerom biznesowym za zaufanie” – powiedział Hartung, dodając, że wraz z globalnym zespołem Bosch chce dalej rozwijać technologię „Invented for life”, która podnosi jakość życia i jest odpowiedzią na aktualne wyzwania. „Bosch jest pionierem technologicznym w wielu dziedzinach i chcemy, aby tak pozostało”. W tym celu firma nadal inwestuje znaczące sumy w strategiczne dziedziny. Tylko w tym roku zainwestuje łącznie około 1 miliarda euro w mikroelektronikę i elektromobilność. Jednocześnie Bosch coraz bardziej koncentruje się na partnerstwach, takich jak niedawno ogłoszona współpraca z Volkswagenem w dziedzinie zautomatyzowanej jazdy.

Prezes firmy Bosch spodziewa się również, że wysiłki wielu krajów zmierzające do stworzenia gospodarki neutralnej dla klimatu będą znacząco stymulować wzrost w przyszłości: „Działania klimatyczne napędzają naszą działalność – od rozwiązań mobilnych i automatyki przemysłowej, po techniczne wyposażenie budynków i sprzęt AGD. Dzięki łączności z siecią i sztucznej inteligencji, wydajność energetyczna będzie się nadal poprawiać” – powiedział Hartung. W 2021 roku Bosch zwiększyło o 50 procent sprzedaż elektronarzędzi, sprzętu AGD i systemów grzewczych wyposażonych w opcję łączności z siecią – z 4 milionów sztuk w 2020 roku do ponad 6 milionów.

Bosch intensyfikuje działania na rzecz klimatu – wzrost dzięki elektryfikacji

Bosch popiera cele Europejskiego Zielonego Ładu. Sektory biznesowe firmy już teraz wdrażają różnorodne rozwiązania, które mają na celu walkę z globalnym ociepleniem: od pierwszego kwartału 2020 r. koncern, ze swoimi 400 lokalizacjami na całym świecie, jest neutralny dla klimatu. Do 2030 r. firma planuje ograniczyć też emisję dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw – od zakupu do użytkowania produktu – o 15 proc. Według prezesa Bosch, elektryfikacja różnych obszarów już dziś wpływa na rozwój biznesu. „Dzięki elektromobilności generujemy miliardy ze sprzedaży. Rośniemy w dwucyfrowym tempie również w obszarze pomp ciepła, a napędy elektryczne szybko wkraczają w obszar technologii przemysłowej” – powiedział Hartung i podkreślił, że ​​daje to firmie silną pozycję: „Bosch przekłada działania na rzecz klimatu na wzrost”. Pokazujemy jak transformacja w kierunku działalności neutralnej klimatycznie pomaga odnieść sukces zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym” – dodał.

Zrównoważona mobilność – rozwój technologii motoryzacyjnej i przemysłowej

Bosch wykorzystuje również potencjał wzrostu w elektromobilności. Od końca 2021 roku firma produkuje półprzewodniki mocy z węglika krzemu (SiC), które mogą zwiększyć zasięg pojazdów elektrycznych nawet o 6 proc. Według firmy badawczej Yole, rynek SiC jako całość będzie rósł średnio o 30 proc. rocznie do ponad 2,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Dzięki technologii SOFC – stacjonarnego ogniwa paliwowego ze stałym tlenkiem, Bosch odgrywa też ważną rolę w przechodzeniu na energię odnawialną, otwierając jednocześnie nowe możliwości biznesowe. Do 2024 roku firma planuje zainwestować ponad 400 milionów euro w technologię SOFC i kolejne 600 milionów euro w mobilne ogniwa paliwowe.

Bosch wszedł również na rynek wyposażenia fabrycznego do produkcji akumulatorów. To biznes z dużym potencjałem: według firmy światowy rynek akumulatorów rośnie nawet o 25 procent rocznie. Bosch z firmą Volkswagen pracują nad przygotowaniem procesów seryjnej produkcji ogniw akumulatorowych. „Naszym wspólnym celem jest, aby to europejski dostawca był liderem pod względem kosztów i technologii w masowej produkcji technologii akumulatorów” – powiedział Hartung. Eksperci postrzegają wspólne plany jako ważny krok na drodze do neutralnej klimatycznie mobilności i masowej produkcji zrównoważonych baterii.

Mobilność zdominowana przez oprogramowanie – dwucyfrowy wzrost na rynku wartym miliardy

Bosch zamierza również osiągnąć wzrost i umocnić swoją pozycję na rynku oprogramowania dla pojazdów. Już teraz sektor Mobility Solutions co roku wyposaża pojazdy na całym świecie w ponad 200 milionów jednostek sterujących z własnym oprogramowaniem. Firma spodziewa się, że do 2030 r. rynek oprogramowania motoryzacyjnego osiągnie wielkość około 200 miliardów euro. „Bosch odnotuje dwucyfrowy wzrost w tym obszarze. Tutaj wykorzystujemy w dużej mierze transformację pojazdu w węzeł sieci internetowej” – powiedział dr Markus Heyn, nowy prezes sektora Mobility Solutions i członek zarządu Robert Bosch GmbH.

Według Heyna Bosch obrał już na ten cel strategiczny kurs. Za portfolio niezależnego od aplikacji oprogramowania samochodowego firmy odpowiedzialny będzie od połowy 2022 roku jej dział ETAS. ETAS będzie oferować podstawowe oprogramowanie pojazdu, oprogramowanie pośredniczące, usługi w chmurze i narzędzia programistyczne do uniwersalnego zastosowania. Natomiast nowy dział Cross-Domain Computing Solutions firmy Bosch opracuje oprogramowanie pojazdu ze specjalnym sprzętem do takich funkcji jak wspomaganie kierowcy i zautomatyzowana jazda. W tej dziedzinie pod koniec stycznia 2022 roku Bosch podpisał porozumienie z firmą CARIAD, spółką zależną Volkswagena zajmującą się oprogramowaniem. „Naszym celem jest przyspieszenie procesu wdrażania częściowo i wysoce zautomatyzowanej jazdy w pojazdach codziennego użytku. Chcemy zdefiniować standardy dla rynku, które przyniosą korzyści innym producentom samochodów” – powiedział Heyn.

Transformacja miejsc pracy w przemyśle – miliard euro przeznaczony na szkolenia

Bosch chce uczestniczyć w budowaniu gospodarki neutralnej dla klimatu także jako pracodawca. „Wiele branż przechodzi transformację, a Bosch widzi w tym szansę na ponowne przemyślenie kwestii zatrudnienia” – powiedziała Filiz Albrecht, członek zarządu i dyrektor ds. stosunków przemysłowych w Robert Bosch GmbH. “W procesie wspierania osób, które zmieniają rodzaj wykonywanej pracy, coraz ważniejsze staje się pokazywanie im perspektyw nowego zatrudnienia również poza obecną firmą. W Niemczech Bosch wnosi swoje bogate doświadczenie do Allianz der Chancen, międzybranżowej inicjatywy związanej z transformacją świata pracy. Wierzymy, że możemy uczynić tę zmianę społecznie akceptowalną” – powiedziała Albrecht. W tym celu firma pracuje również nad nowym podejściem do zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. Ponadto Bosch mocno inwestuje w szkolenia dla swoich pracowników – przeznaczył na nie ponad miliard euro w ciągu ostatnich pięciu lat.

Inną zmianą wdrażaną w firmie są hybrydowe modele współpracy. „Dzięki naszej inicjatywie ‘Smart Work’ to zespoły wraz ze swoimi przełożonymi elastycznie ustalają organizację czasu i miejsca pracy dla siebie” – powiedziała Albrecht. Określenie czasu i miejsca pracy jest szczególnie ważne dla programistów a, jak mówi Albrecht, zapotrzebowanie na tych specjalistów jest ogromne.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost sprzedaży we wszystkich sektorach

Całkowita sprzedaż Grupy Bosch rosła rok do roku, ale jest ona także wyższa niż w 2019 roku – ostatnim przed kryzysem. „Szeroka dywersyfikacja portfolio firmy, obecność w różnych branżach i regionach po raz kolejny przyniosła nam korzyści” – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i CFO Robert Bosch GmbH. „Wszystkie sektory biznesowe zwiększyły sprzedaż pomimo globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw”. Sektor Mobility Solutions, który jest największy i generuje najwyższą sprzedaż w Grupie, odnotował znaczący wzrost, mimo że otoczenie biznesowe hamowało jego rozwój w czwartym kwartale. Sprzedaż wzrosła o 7,5 procent do 45,4 miliarda euro pomimo niedoboru chipów, który miał szczególnie duży wpływ na przemysł motoryzacyjny. Po uwzględnieniu efektu różnic kursowych jest to wzrost o 7,9 proc. Sektor Industrial Technology skorzystał szczególnie z ożywienia na rynku inżynierii mechanicznej i osiągnął sprzedaż w wysokości 6,1 miliarda euro. Jest to wzrost o 20 procent, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i po uwzględnieniu różnic kursowych. Jak zaznaczył CFO firmy Bosch, oznaczało to, że sprzedaż w tym obszarze wróciła do poziomu sprzed kryzysu. W sektorze Consumer Goods po raz kolejny pojawił się duży popyt na produkty dla domu i ogrodu. Sprzedaż na poziomie 21 miliardów euro znacznie przekroczyła poziom z poprzedniego roku. To wzrost o 13 procent; a skorygowany o efekt różnic kursowych, wynosi 15 proc. Sprzedaż w sektorze Energy and Building Technology wzrosła o 11 procent do 5,9 miliarda euro – wzrost o 12 procent po skorygowaniu o różnice kursowe. Cytując Forschnera: „Firma skorzystała na silnym popycie na przyjazną dla klimatu technologię grzewczą, przy czym cały ten sektor biznesowy właściwie przekroczył poziom sprzed kryzysu”.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost sprzedaży we wszystkich regionach

„Sprzedaż Bosch rosła na całym świecie również w ujęciu regionalnym” – powiedział Forschner. W Europie sprzedaż wzrosła o 9,3 procenta do 41,5 miliarda euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych jest to wzrost o 10 procent. W Ameryce Północnej sprzedaż wyniosła 11,5 miliarda euro, co oznacza wzrost sprzedaży o 6,5 procent i po uwzględnieniu różnic kursowych odpowiada wzrostowi równemu 10 procent. W Ameryce Południowej sprzedaż wzrosła do 1,4 miliarda euro – wzrost o 32 procent lub 41 procent po uwzględnieniu różnic kursowych. „To bardzo pozytywna zmiana, zwłaszcza, że region został szczególnie mocno dotknięty pandemią koronawirusa w poprzednim roku” – wyjaśnił Forschner. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 12% do 24,4 mld euro – 11% po skorygowaniu o różnice kursowe.

Rozwój zatrudnienia w 2021 r. – niewielki wzrost na całym świecie

Grupa Bosch zatrudnia około 401 300 pracowników na całym świecie, zgodnie
z danymi na 31 grudnia 2021 r. Wzrost zatrudnienia, wynoszący około 6700 pracowników w stosunku do roku poprzedniego, dotyczy głównie Azji i Pacyfiku oraz Europy. Liczba pracowników w obszarze badań i rozwoju wzrosła na całym świecie o niecałe 4 procent do 76 300. Liczba programistów zatrudnionych w firmie wynosi obecnie 38 000 – co oznacza wzrost o około 4000 w porównaniu z poprzednim rokiem.

Perspektywy na 2022 r. – światowa gospodarka mierzy się z niepewnością

Bosch spodziewa się, że światowa gospodarka wzrośnie od 4 do 4,5 procent
w 2022 r., w porównaniu z około 5,5 procent w 2021 r. Pomimo imponujących postępów w zakresie szczepień w wielu krajach, firma zakłada, że w 2022 roku Covid-19 będzie nadal obciążał zarówno społeczeństwo, jak i gospodarkę. Ponadto utrzymujące się wąskie gardła w dostawach i rosnące ceny surowców, produktów podstawowych i transportu będą miały duży wpływ na gospodarkę światową i wpłyną na działalność wielu sektorów, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego. Na perspektywy biznesowe negatywnie oddziałuje również wyraźny wzrost poziomu inflacji w wielu sektorach i regionach. O ile otoczenie biznesowe nie ulegnie dalszym zakłóceniom, Grupa Bosch spodziewa się wzrostu sprzedaży w 2022 r. Oczekuje również osiągnięcia wskaźnika EBIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego. Pomimo poważnych wyzwań, Forschner jest pewien: „Bosch ma solidne podstawy finansowe, aby inwestować w strategicznie ważne dziedziny i kontynuować obecny kurs”. Celem firmy Bosch jest rozwój szybszy od rynku w najważniejszych sektorach i regionach.

Zdjęcia i grafiki do bezpłatnego wykorzystania przy publikacji informacji z powyższego materiału, z podpisem „fot. Bosch” lub „źródło Bosch”.

[1] W oparciu o raportowanie wewnętrzne.

Wskaźniki ekonomiczne Bosch za rok 2021 – wyniki wstępne, z działalności w zaokrągleniu [1]

Wartości w mld EUR

2021

2020[2]

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego, nominalnie
(z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut)

Całkowite obroty

78,8

71,6

10% (11%)

Obroty poszczególnych sektorów przedsiębiorstwa[3]

 

 

 

Mobility Solutions

45,4

42,2

7,5% (7,9%)

Industrial Technology

6,1

5,1

20% (20%)

Consumer Goods

21,0

18,6

13% (15%)

Energy and Building Technology

5,9

5,3

11% (12%)

Obroty w najważniejszych regionach

 

 

 

Europa

41,5

38,0

9,3% (10%)

- w tym Niemcy

15,7

14,8

6,2%

Ameryka Północna (wraz z Meksykiem)

11,5

10,7

6,5% (10%)

Ameryka Południowa

1,4

1,1

32% (41%)

Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami)

24,4

21,8

12% (11%)

Wyniki

 

 

 

EBIT

3,2

2,0

 

% od obrotu

4,0

2,8

 

Zatrudnienie

Stan na dzień 31.12.2021

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego

 

Grupa Bosch ogółem

401 300

6 700

Europa

245 200

2 900

- w tym Niemcy

131 400

0

Ameryka Północna (wraz z Meksykiem)

35 300

500

Ameryka Południowa

10 600

700

Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami)

110 200

2 600

Pracownicy zatrudnieni w działach badawczo-rozwojowych

 

Stan na dzień 31.12.2021

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego

 

Grupa Bosch ogółem

76 300

2 900

Europa

42 500

800

- Niemcy

31 600

600

Ameryka Północna (wraz z Meksykiem)

3 100

100

Ameryka Południowa

350

0

Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami)

30 350

2 000

9 lutego 2022 r.

[1] Na podstawie raportów wewnętrznych.

[2] Dane za 2020 r. do porównania.

[3] Z wyłączeniem innych aktywności.

kontakt dla mediów
Sylwia Dybka
Junior Account Manager, MSL
Sylwia Dybka

sylwia.dybka@mslgroup.com

informacje o firmie

Grupa Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Na całym świecie zatrudnia blisko 401 300 pracowników (stan na 31 grudnia 2021 roku). Według wstępnych danych, w 2021 r. firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 78,8 mld euro. Jej działalność podzielona jest na cztery sektory biznesowe: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology.  Jako wiodący dostawca IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0, oraz mobilność połączonej w sieci. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować swoim klientom połączone, interdyscyplinarne rozwiązania z jednego źródła. Celem strategicznym Grupy Bosch jest ułatwianie życia w sieci dzięki produktom i rozwiązaniom, które zawierają sztuczną inteligencję (AI) albo zostały opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupa Bosch obejmuje spółkę Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Łącznie z partnerami handlowymi i serwisowymi, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Bosch obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Od pierwszego kwartału 2020 roku Grupa Bosch, posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest jego siła innowacyjna. W 128 zakładach na całym świecie Bosch zatrudnia w dziale badań i rozwoju około 76 300 pracowników, z czego prawie 38 000 to inżynierowie oprogramowania.

 

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861-1942) jako "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki". Szczególna struktura własnościowa spółki Robert Bosch GmbH gwarantuje swobodę przedsiębiorczości Grupy Bosch, umożliwiając przedsiębiorstwu długoterminowe planowanie i podejmowanie znacznych inwestycji z wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia przyszłości. Dziewięćdziesiąt cztery procent kapitału zakładowego spółki Robert Bosch GmbH należy do Robert Bosch Stiftung GmbH, fundacji charytatywnej. Pozostałe udziały są w posiadaniu spółki Robert Bosch GmbH oraz spółki należącej do rodziny Bosch. Większość praw głosu należy do Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcje związane z własnością przedsiębiorstwa są realizowane przez fundusz powierniczy. Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

załączniki

kontakt dla mediów
Sylwia Dybka
Junior Account Manager, MSL
Sylwia Dybka

sylwia.dybka@mslgroup.com

informacje o firmie

Grupa Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Na całym świecie zatrudnia blisko 401 300 pracowników (stan na 31 grudnia 2021 roku). Według wstępnych danych, w 2021 r. firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 78,8 mld euro. Jej działalność podzielona jest na cztery sektory biznesowe: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology.  Jako wiodący dostawca IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0, oraz mobilność połączonej w sieci. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować swoim klientom połączone, interdyscyplinarne rozwiązania z jednego źródła. Celem strategicznym Grupy Bosch jest ułatwianie życia w sieci dzięki produktom i rozwiązaniom, które zawierają sztuczną inteligencję (AI) albo zostały opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupa Bosch obejmuje spółkę Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Łącznie z partnerami handlowymi i serwisowymi, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Bosch obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Od pierwszego kwartału 2020 roku Grupa Bosch, posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest jego siła innowacyjna. W 128 zakładach na całym świecie Bosch zatrudnia w dziale badań i rozwoju około 76 300 pracowników, z czego prawie 38 000 to inżynierowie oprogramowania.

 

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861-1942) jako "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki". Szczególna struktura własnościowa spółki Robert Bosch GmbH gwarantuje swobodę przedsiębiorczości Grupy Bosch, umożliwiając przedsiębiorstwu długoterminowe planowanie i podejmowanie znacznych inwestycji z wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia przyszłości. Dziewięćdziesiąt cztery procent kapitału zakładowego spółki Robert Bosch GmbH należy do Robert Bosch Stiftung GmbH, fundacji charytatywnej. Pozostałe udziały są w posiadaniu spółki Robert Bosch GmbH oraz spółki należącej do rodziny Bosch. Większość praw głosu należy do Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcje związane z własnością przedsiębiorstwa są realizowane przez fundusz powierniczy. Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress