budownictwo/nieruchomości ekonomia/biznes/finanse

Nowy pakiet dla spółdzielni mieszkaniowych

  • UNIQA odświeżyła ofertę ubezpieczeniową dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów, które zarządzają budynkami wielomieszkaniowymi
  • Ochrona ubezpieczeniowa została dostosowana do potrzeb sektora mieszkalnictwa, rodzaju prowadzonej działalności i jej specyfiki
  • Dodatkowe klauzule rozszerzają standardowy zakres ubezpieczenia, zarówno w ubezpieczeniu mienia, jak i w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

UNIQA wprowadziła do sprzedaży ubezpieczenie Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych. To nowa odsłona produktu, który jest przeznaczony dla podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi. To pakietowa oferta, która obejmuje ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej wraz z licznymi klauzulami dodatkowymi. UNIQA odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu mienia w wyniku wszelkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń. W porównaniu z dotychczasowym produktem, pakiet został rozszerzony m.in. o ubezpieczenie asysty i ochrony prawnej.

- Obserwujemy jak z każdym rokiem rośnie świadomość ubezpieczeniowa klientów. I nie jest to zaskoczeniem, szczególnie w dobie gwałtownych zjawisk pogodowych i ich konsekwencji dla posiadanego mienia. Dziś klienci oczekują pełnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, zarówno w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych, w wariancie wszystkich ryzyk  (all risk), jak i w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Dlatego nasza oferta jest  pakietowa i każdy klient może sam stworzyć niezbędny pakiet ubezpieczeń – mówi Rafał Kukier, dyrektor zarządzający Pionu Mieszkalnictwa, UNIQA.

Ubezpieczenie skierowane jest zarówno do spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jak i spółek gminnych oraz zarządców nieruchomości. Nowy produkt umożliwia indywidualne kształtowanie zakresu ochrony, dzięki czemu jest on dostosowany do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta.

Ubezpieczenie jest ofertą pakietową, gwarantującą pełną ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

  • ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych albo od ryzyk wszystkich,
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenia asysty i ochrony prawnej.

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe. Dostępne są 24 klauzule, takie jak choćby ubezpieczenie aktów terrorystycznych, ubezpieczenie wandalizmu, w tym dewastacji. Nowością jest klauzula ubezpieczenia kosztów utraty mediów i prac budowlano-montażowych.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych zaletą nowego ubezpieczenia OC jest to, że obejmuje ochroną również działalność statutową. Zaletą nowego ubezpieczenia w zakresie OC jest też odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa. Zakres OC można również rozszerzyć o klauzule dodatkowe. Nowością są klauzule ubezpieczenia czystych strat finansowych, OC za szkody w środowisku naturalnym oraz OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach.

W ramach telefonicznej asysty prawnej, UNIQA zorganizuje pomoc prawną, np. przygotuje i zaopiniuje projekty uchwał, regulaminów, statutów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółdzielni, w sporządzaniu umów cywilnoprawnych oraz w konsultacjach prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami.

UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych, czyli ponad 1900. A także ponad 40 proc. wspólnot mieszkaniowych, co z kolei przekłada się na ponad 65 tys. wspólnot

 

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2020 roku zakłady ubezpieczeń działające pod marką UNIQA tworzyły 5. co wielkości grupę ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki, którego łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,6 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2020 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2020 r. Grupa UNIQA zebrała 5,6 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2020 roku zakłady ubezpieczeń działające pod marką UNIQA tworzyły 5. co wielkości grupę ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki, którego łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,6 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2020 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2020 r. Grupa UNIQA zebrała 5,6 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com