ekonomia/biznes/finanse

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2021

25.01.2022 | Ericsson Sp. z o.o.

Podsumowanie czwartego kwartału 2021 roku:

 • Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 2% r/r. Sprzedaż w Chinach kontynentalnych spadła o -1,8 mld SEK. (-3 punkty procentowe), co oznacza, że wykluczając Chiny kontynentalne, sprzedaż organiczna wzrosła o 5%. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 71,3 (69,6) mld SEK.
 • Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się we wszystkich segmentach do 43,5% (40,6%).
 • EBIT z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych poprawił się do 12,3 mld SEK (17,3% marża EBIT) z 11,0 mld SEK (15,8% marża EBIT) r/r. Zraportowany EBIT wyniósł 11,9 mld SEK (11,0).
 • Sprzedaż organiczna Networks wzrosła o 3%, pomimo znacznej utraty udziału w rynku w Chinach kontynentalnych. Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 23,6% (21,5%).
 • Sprzedaż organiczna usług cyfrowych była na stałym poziomie, a EBIT z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniósł 0,4 (0,5) mld SEK.
 • Zaraportowany dochód netto wyniósł 10,1 (7,2) mld SEK.

Podsumowanie roku 2021:

 • Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 4%, przy wzroście sprzedaży w segmencie Networks o 7%. Zaraportowana sprzedaż była stabilna i wyniosła 232,3 mld SEK. Utrata udziału w rynku w Chinach kontynentalnych wpłynęła na sprzedaż o -7,7 mld SEK oraz tempo wzrostu o -3 punkty procentowe, co oznacza, że z wyłączeniem Chin kontynentalnych, organiczny wzrost sprzedaży wyniósł 8%.
 • Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 43,5% (40,6%).
 • Marża EBIT po wyłączeniu kosztów restrukturyzacyjnych poprawiła się do 13,9% (12,5%), osiągając cel Grupy na 2022 r. już w 2021 r.
 • Zgłoszony dochód netto wyniósł 23,0 (17,6) mld SEK.
 • Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 32.1 (22.3) mld SEK. Środki pieniężne netto na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 65,8 (41,9) mld SEK.

 

mld SEKQ4
2021
Q4
2020
r/r
zmiana
Q3
2021
Q/Q
zmiana
Styczeń-Grudzień
2021
Styczeń-Grudzień
2020
r/r
zmiana
Sprzedaż netto71.369.63%56.327%232.3232.40%
 sprzedaż skorygowana o różnice kursowe 2%4%
Marża brutto [1] 43.2%40.6%44.0%43.4%40.3%
EBIT 11.911.08%8.834%31.827.814%
Marża EBIT [1] 16.6%15.8%15.7%13.7%12.0%
Zysk netto10.17.241%5.876%23.017.630%
EPS diluted, SEK 3.022.2634%1.7375%6.815.2629%
 
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych43.5%40.6%44.0%43.5%40.6%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych12.311.012%8.839%32.329.111%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych17.3%15.8%15.7%13.9%12.5%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami13.512.86%13.04%32.122.344%
Śroski pieniężne netto na koniec okresu65.841.957%55.718%65.841.957%

Pełny raport dostępny na stronie Ericsson: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/1/ericsson-reports-fourth-quarter-and-full-year-results-2021

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/ericssonpolska

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/ericssonpolska