sprawy społeczne

Terytorialsi na straży bezpieczeństwa wschodniej granicy

 

Trwa operacja Wojsk Obrony Terytorialnej pk. „Silne Wsparcie” w województwach lubelskim i podlaskim, której celem jest wzmocnienie odporności lokalnych społeczności z rejonów przygranicznych na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Zadania żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT koncentrują się przede wszystkim na wsparciu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcie to ma szczególne znaczenie w obszarze wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jak płaskodenne łodzie patrolowe, Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye czy maszty oświetleniowe.

W działania w ramach operacji „Silne Wsparcie” w województwie lubelskim zaangażowani są również żołnierze OT z innych regionów, m.in. z Podkarpacia, Mazowsza, z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Ich obecność pozwala zwiększyć potencjał w zakresie wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jakim dysponuje WOT oraz zapewnia rotację na stanowiskach.

Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, żołnierze 2 LBOT wystawiają patrole, posterunki obserwacyjne oraz punkty kontrolne. Wyposażeni w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny patrolują obszar przygraniczy naszego województwa. Prowadzą patrole wodne na rzece Bug oraz patrole konne w terenach trudnodostępnych. Cały czas działają również Zespoły Oceny Wsparcia, które monitorują sytuację na terenach objętych stanem wyjątkowym i na bieżące reagują na zgłaszane potrzeby władz samorządowych oraz mieszkańców.

Wspólnym celem funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji oraz żołnierzy jest ochrona wschodniej granicy Polski i zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Działania te mają bardzo duże poparcie społeczne. Codziennie ze strony mieszkańców rejonów przygranicznych, jak i z całej Polski płyną wyrazy solidarności, wdzięczności i wsparcia dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

kontakt dla mediów
Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT, Wojska Obrony Terytorialnej
por. Marta GABOREK

2lbot.oficerprasowy@ron.mil.pl

informacje o firmie

kpt. Damian STANULA
Oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne

kontakt dla mediów
Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT, Wojska Obrony Terytorialnej
por. Marta GABOREK

2lbot.oficerprasowy@ron.mil.pl

informacje o firmie

kpt. Damian STANULA
Oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT