praca ekonomia/biznes/finanse

Znaczenie rozwoju pracowników dla biznesu

Na sukces firmy składa się mnóstwo wielostronnych czynników. Niewątpliwie, jedną z ważniejszych kwestii w budowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw  jest poszerzanie kompetencji pracowników. Zaangażowany, sprawnie wykonujący swoje obowiązki zespół to jeden z głównych elementów, będących podłożem do satysfakcjonujących wyników i zwiększania efektywności działań firmy.

Wykwalifikowana, dobrze znająca specyfikę branży kadra jest jednym z największych zasobów firmy, a przy tym korzystnie wpływa na jej wizerunek na tle konkurencji. Wszelkie szkolenia, konferencje branżowe i dodatkowe kursy mogą zatem przynieść wymierne korzyści zarówno dla pracownika, jak i w efekcie dla całego przedsiębiorstwa.

Świadomi znaczenia rozwoju zawodowego pracownicy, deklarują istotną wagę tej kwestii. Według raportu zrealizowanego przez LinkedIn, aż 94% respondentów stwierdza, że pracowałoby w danej firmie dłużej, jeżeli w tym miejscu pracy inwestowano by w ich karierę[1].

Motywacja i możliwości

Jak wykazują badania przeprowadzone przez firmę Hays, 76% ankietowanych kobiet i 74% mężczyzn twierdzi, że posiada przynajmniej po części opracowany plan rozwoju swojej kariery[2]. Oznacza to, że dużą rolę w rozwoju zawodowym dzisiejszego społeczeństwa odgrywa osobiste nastawienie, chęci i predyspozycje pracownika do zdobywania nowych kompetencji. Nie bez znaczenia pozostaje również bezpośrednia współpraca z przełożonymi, jasno wyznaczone cele do zrealizowania, regularna ocena wyników, dobra komunikacja w zespole i konstruktywny feedback. Dużo zależy też od atmosfery w miejscu pracy oraz właściwie określonej ścieżki awansu zawodowego.

– W Perfetti Van Melle każdemu z naszych pracowników oferujemy możliwość rozwoju, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb oraz bieżących wyzwań stojących przed firmą. Jako zespół wspólnie tworzymy miejsce pracy, które wspiera wszystkich pracowników w rozwijaniu swoich kompetencji oraz zapewnia im jasno wytyczoną ścieżkę kariery mówi Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska

Wspieranie pracowników na drodze rozwoju to inwestycja mogąca przynieść długofalowe korzyści dla całej firmy. Zyskuje ona wówczas wykwalifikowaną kadrę i lepsze wyniki.  Przekłada się to również na współpracę w zespole. Ponadto, pracownicy chętniej pozostaną w miejscu pracy, które sprzyja rozwojowi ich kariery zawodowej.

[1] Raport LinkedIn pt.  „2018 Workplace Learning Report”, [URL] https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report-2018

[2] Raport Hays, Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i różnorodność, 2019, [URL] https://cloud.email.hays.com/PL_Kobiety2019

kontakt dla mediów
PR Account Executive, Biuro prasowe Perfetti Van Melle Polska
Emilia Potocka

e.potocka@synertime.pl

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
PR Account Executive, Biuro prasowe Perfetti Van Melle Polska
Emilia Potocka

e.potocka@synertime.pl

informacje o firmie