sprawy społeczne

Bezzałogowce na pierwszej linii #SilneWsparcie

 

Kolejne Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT wykorzystujące bezzałogowce FlyEye wspierają działania Straży Granicznej w rejonie brygad objętych alertem gotowości. Działanie jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację w rejonie przygranicznym.

Od ponad 2 miesięcy, przez całą dobę kilkanaście specjalistycznych dronów Wojsk Obrony Terytorialnej patroluje polsko-białoruską granicę. Dzięki narzędziu, jakim są bezzałogowce codziennie wykrywane są grupy migrantów na granicy.

Od poniedziałku, 8 listopada, dla żołnierzy brygad: podlaskiej, lubelskiej oraz warmińsko-mazurskiej podwyższony został alert gotowości, co oznacza że od godziny 10.30 blisko 8 tysięcy Teryterialsów pozostaje w 6-godzinnej gotowości do natychmiastowego stawiennictwa. 

W odpowiedzi na agresywne działania strony białoruskiej - konwojowanie tysięcy osób w kierunku polskiej granicy - dodatkowe Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT wykorzystujące bezzałogowce FlyEye zostało skierowanych do wsparcia działania Straży Granicznej i żołnierzy brygad objętych alertem gotowości.

Bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye są bardzo efektywnym narzędziem, które sprawdza się w dozorowaniu granicy, identyfikowaniu miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowań do nielegalnego przejścia przez granicę polsko – białoruską. Dzięki kamerom dziennym oraz nocnym - termowizyjnym możliwe jest prowadzenie obserwacji przez całą dobę.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe DWOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Biuro Prasowe DWOT

rzecznik.wot@gmail.com

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół prasowy WOT

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe DWOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Biuro Prasowe DWOT

rzecznik.wot@gmail.com

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół prasowy WOT