ekonomia/biznes/finanse

Warto być Polakiem – kampania Pekao S.A. i NBP promująca patriotyzm gospodarczy

08.11.2021 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A. wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim prowadzą kampanię pod hasłem „Warto być Polakiem” wspierającą patriotyzm gospodarczy. Kontekstem do tego jest emisja banknotu kolekcjonerskiego i złotej monety kolekcjonerskiej z wizerunkiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Hasło kampanii jest zaczerpnięte z historycznego przemówienia tragicznie zmarłego Prezydenta RP wygłoszonego podczas obchodów Święta Niepodległości w 2009 r.

Kampania opiera się na idei współczesnego patriotyzmu gospodarczego, w którym państwo realizuje swoje zadania wobec obywateli, zarządzając strategicznymi gałęziami gospodarczymi, takimi jak sektor energetyczny czy finansowy. Istotnym elementem tego ostatniego jest zarówno Narodowy Bank Polski, jak i Bank Pekao S.A., drugi największy bank uniwersalny w Polsce.

Przedwojenna idea niepodległości jako fundamentu gospodarczego przyświecała prezydenturze Lecha Kaczyńskiegoprzypomina nadzorujący Bank Pekao S.A. Wicepremier Jacek Sasin, współpracownik zmarłego tragicznie Prezydenta RP i Minister Aktywów PaństwowychZmarły Prezydent był wielkim propagatorem idei patriotyzmu gospodarczego. Podkreślał, że nieskrępowany żadnymi regułami rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Siła gospodarki bierze się z ludzkiej pracy. To ona prowadzi do dobrobytu i powiększania narodowego majątku. Idee, które głosił realizuje z powodzeniem Ministerstwo Aktywów Państwowych, które udowodniło, że nadzór nad spółkami Skarbu Państwa nastawiony na rozwój i pomnażanie majątku państwowego przynosi dobre efekty.

Kampania Pekao S.A. i NBP to wspólna inicjatywa obu instytucji wpisująca się w listopadowe obchody Święta Niepodległości. Wzór banknotu kolekcjonerskiego z wizerunkiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński podpisał 10 kwietnia 2021 r., w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Do obiegu wejdzie 9 listopada 2021 r.

Poprzez emisję tego banknotu, szczególnie ważnego dla milionów Polaków, a szczególnie ważnego także dla mnie osobiście, bo miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim, chcemy oddać hołd wielkiemu człowiekowipodkreśla prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Banknot z wizerunkiem zmarłego tragicznie Prezydenta RP będzie miał nakład do 80 tys. Oprócz wizerunku Lecha Kaczyńskiego na rewersie znajdzie się budynek Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dźwigi gdańskiej stoczni.

NSZZ Solidarność, którego współzałożycielem był śp. Lech Kaczyński, kontynuował ideę, na której oparła się założona w 1929 roku Polska Kasa Oszczędności, ideę wspólnotowej odpowiedzialności za kraj i jego rozwójzwraca uwagę Leszek Skiba, Prezes Zarządu Pekao S.A.Od początku swojego istnienia nasz bank stawiał sobie za cel nie tylko opiekę nad finansami Polaków, ale także budowę marki Polski w kraju i na świecie, udowadniając w ten sposób, że warto być Polakiem.

Towarzyszymy w codziennym bankowaniu blisko 6 milionom klientów, równocześnie wspierając inicjatywy wzmacniające pozycję Polski na świecie – dodaje Wiceprezes Zarządu Pekao S.A. Paweł Strączyński, jeden z pomysłodawców kampanii. – Angażujemy się merytorycznie i finansowo na rzecz różnego rodzaju kongresów gospodarczych. Dzieła sztuki wybitnych twórców z kolekcji naszego banku są wypożyczane na wystawy krajowe i zagraniczne, promując dziedzictwo kulturowe Polski. Promowanie patriotyzmu gospodarczego jest więc elementem naszego biznesowego DNA. Cieszę się zatem, że razem z NBP przyczynimy się do popularyzacji tej postawy.

Wielkoformatowe bilbordy promujące patriotyzm gospodarczy będą eksponowane przez cały listopad w centrach kilkunastu polskich miast. Będzie można zobaczyć je w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Opolu, Toruniu, Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Zielonej Górze, Legnicy i Jeleniej Górze.

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.