budownictwo/nieruchomości praca

Warszawa na trzecim miejscu pod względem frekwencji pracowników w biurach w Europie. Jak przedstawia się to na innych rynkach?

02.11.2021 | Cushman & Wakefield

Z badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield  wynika, że wskaźnik frekwencji pracowników w biurach w Warszawie wynosi ok. 45%, co plasuje stolicę na trzecim miejscu w ogólnoeuropejskim rankingu „Cushman & Wakefield Reasercher’s interpolation of Google Mobility Data, September 9, 2021”.  Na pierwszym miejscu, z wynikiem przekraczającym 80%  znalazła się Praga, a na drugim miejscu pojawił się Hamburg, ze wskaźnikiem równym 60%. Jak organizacja powrotu pracowników do biur przedstawia się na rynkach zagranicznych?

Wprowadzone obostrzenia oraz oczekiwania poszczególnych firm wywarły znaczący wpływ na poziomy wskaźników obłożenia biur w największych miastach Europy w 2021 roku. W Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich zobowiązano pracowników do pracy z domu, a wskaźniki frekwencji były ściśle skorelowane z poziomem zakażeń COVID-19. Liczba osób pracujących w biurze wzrastała wraz z łagodzeniem obostrzeń.

Frekwencja wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Kolejne fale pandemii powodowały naprzemiennie wzrost oraz spadek poziomu frekwencji pracowników. Powrót do biura uwarunkowany był również końcem sezonu urlopowego oraz powrotem uczniów do szkół. W londyńskiej komunikacji miejskiej wyjątkowo zauważalny był przynajmniej częściowy powrót do normalności – liczba przejazdów londyńskim metrem, które odnotowano 6 września 2021 roku, osiągnęła najwyższy poziom od początku pandemii. Jednocześnie przybyło pasażerów korzystających z transportu autobusowego, których liczba wzrosła o 40% w porównaniu z analogicznym okresem tydzień wcześniej.

Plan na powrót do „normalności”

Badanie ankietowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Chartered Management Institute wśród ponad 1000 menadżerów wykazało, że firmy zarządzające aktywami, kancelarie prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują, że ich pracownicy zaczną przychodzić do biura na dwa lub trzy dni w tygodniu.

Jednak na preferowany model pracy duży wpływ może mieć odsetek osób zaszczepionych. Większość firm europejskich nie wymaga szczepień, powołując się przy tym na Europejską Konwencję Praw Człowieka, a w szczególności na artykuł 8, który mówi o ochronie prawa do poszanowania życia prywatnego. Niemniej jednak Wielka Brytania, Francja i Grecja niedawno wprowadziły obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem, a władze Włoch od połowy października rozszerzyły obowiązek posiadania certyfikatu szczepienia na większość pracowników zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

We Francji, aby wejść do kawiarni, restauracji czy kina, należy okazać odpowiednie zaświadczenie sanitarne. Niemcy wprowadziły podobne zasady znosząc bezpłatne testy na COVID-19, co utrudniło dostęp do takich badań, a jednocześnie wymagają od osób niezaszczepionych okazania negatywnego wyniku testu przed wejściem do budynków i na imprezy organizowane w pomieszczeniach zamkniętych.

Prognoza dla Europy

Założenie, że przed pandemią COVID-19 biura były w pełni obłożone, było błędne. Pracownicy
w krajach europejskich już wcześniej korzystali z elastycznego modelu pracy w różnym stopniu – wskaźnik obłożenia stanowisk pracy szacowano wówczas na ok. 60%. Eksperci przewidują, że frekwencja pracowników w biurze nadal będzie wzrastała, o ile nie nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń.

Większość firm w Europie deklarowało wrzesień lub październik, jako termin skoordynowanej akcji powrotu pracowników do biur. Docelową datą dla przedsiębiorstw preferujących dłuższą perspektywę jest styczeń 2022 r. Terminy powrotu do biur będą zróżnicowane w poszczególnych krajach i uzależnione od postępu programu szczepień, możliwości przyjęcia trzeciej dawki przypominającej i specyfiki branży. Najemcy z sektora usług finansowych, bankowych i prawniczych będą wracać do biur w kolejnych miesiącach 2021 r., natomiast firmy technologiczne (bardzo uogólniając) odłożą powrót na styczeń 2022 r.

 

Więcej informacji na temat globalnych trendów powrotu do biur można znaleźć w raporcie: Predicting the Return to the Office

kontakt dla mediów
Eliza Bingül
Associate Director, Head of Digital & Corporate Communications, CEE, Cushman & Wakefield
Eliza Bingül

media.poland@cushwake.pl

tel: +48 (22) 820 20 20

informacje o firmie

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake 

załączniki

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości

kontakt dla mediów
Eliza Bingül
Associate Director, Head of Digital & Corporate Communications, CEE, Cushman & Wakefield
Eliza Bingül

media.poland@cushwake.pl

tel: +48 (22) 820 20 20

informacje o firmie

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake