ekonomia/biznes/finanse energetyka

Rating TAURONA utrzymany na stabilnym poziomie

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating TAURONA na poziomie BBB - z perspektywą stabilną. Pod uwagę wzięto istotną rolę segmentu dystrybucyjnego w EBIDTA Grupy oraz realizowany od dwóch lat Zielony Zwrot TAURONA. Zdaniem Fitcha pozytywnie na profil kredytowy TAURONA wpłynie wydzielenie ze struktur Grupy konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz kopalń.

- Ocena ratingowa przedstawiona przez agencję Fitch potwierdza pozycję TAURONA jako stabilnego i silnego podmiotu na krajowym rynku energii. Analitycy agencji zwrócili uwagę na mocne strony Grupy, czyli nowoczesną dystrybucję oraz zielony kierunek transformacji  – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia. – Zakładane wydzielenie z Grupy konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych, będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy TAURONA oraz możliwość pozyskiwania  zewnętrznego finansowania, co pozwoli na przyspieszenie realizacji założeń Zielonego Zwrotu – dodaje Krzysztof Surma.

W analizie uwzględniono stabilną pozycję regulowanego segmentu dystrybucja w EBIDTA Grupy TAURON (72% w 2020 roku) oraz pozycję koncernu jako największego dystrybutora energii w Polsce, obejmującego swoim zasięgiem południowe, gęsto zaludnione tereny kraju.

Zdaniem Agencji, proces wydzielenia elektrowni zasilanych węglem kamiennym do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania i skierowanie wysiłków inwestycyjnych na segment dystrybucyjny i rozwój odnawialnych źródeł energii. W Grupie TAURON powołane zostały zespoły robocze, które wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych opracowują plany przekazania elektrowni i zakładów górniczych do zewnętrznych, kontrolowanych przez Skarb Państwa podmiotów. 

W raporcie zwrócono także uwagę na wdrażaną zmianę kierunków strategicznych Grupy. Zielony Zwrot TAURONA zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1400 MW mocy zainstalowanej w OZE.  

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.