styl życia środowisko naturalne/ekologia

Lasy bez pożarów dzięki mazowieckim Terytorialsom

 

Mazowieccy Terytorialsi przez blisko 4 miesiące patrolowali setki hektarów lasów w gminie Odrzywół. Dzięki temu w rejonie nie odnotowano żadnego pożaru, podczas gdy w 2019 r. na skutek podpaleń spłonęło tam 120 hektarów lasów. Działania były prowadzone na wniosek władz samorządowych.

Działania patrolowe w lasach gminy Odrzywół prowadzili żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT od czerwca do września. Z wnioskiem o wsparcie wojska wystąpił w przeciwdziałaniu podpaleniom wystąpili poprzez wojewodę mazowieckiego - starosta przysuski oraz wójt gmin Odrzywół.

Trzy dwuosobowe patrole mazowieckich terytorialsów dozorowały lokalne lasy przez całą dobę siedem dni w  tygodniu. Patrole były realizowane na pojazdach typu quad. W ciągu niespełna czterech miesięcy patrole przejechały 13 tys. kilometrów. Terytorialsi operowali też w przygranicznych lasach gmin ościennych oraz współpracowali z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Dzięki działaniom żołnierzy WOT udało się uchronić setki hektarów lasów przed działaniem podpalaczy, podczas gdy w rejonie tym tylko w 2019 roku na skutek działania podpalacza spłonęło ponad 120 hektarów lasu.

- Współdziałanie z żołnierzami było przykładem modelowej współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego i organizacją rządową. Co najważniejsze przyczyniła się ona do bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów, ale przede wszystkim mieszkańców gminy Odrzywół – powiedział starosta przysuski Pan Marian Niemirski.

***

Gmina Odrzywół słynie z terenów bogato zalesionych położonych częściowo na obszarach chronionych. Od lat lokalna społeczność zmaga się z dużą liczbą zaprószeń ognia oraz świadomych podpaleń w tamtejszym kompleksie leśnym. O wsparcie Wojsk Obrony Terytorialne w przeciwdziałaniu niepokojącym zjawiskom zwrócili się Starosta Przysuski oraz Wójt gmin Odrzywół.

kontakt dla mediów
płk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
płk Marek PIETRZAK

mpietrzak@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

kpt. Weronika Milczarczyk
p.o. zastępca rzecznika prasowego WOT

załączniki

więcej z kategorii styl życia

kontakt dla mediów
płk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
płk Marek PIETRZAK

mpietrzak@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

kpt. Weronika Milczarczyk
p.o. zastępca rzecznika prasowego WOT