ekonomia/biznes/finanse

Pierwsza umowa w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy podpisana

28.09.2021 | E.ON Polska

Stolica zawarła pierwsze porozumienie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy. Pierwszym partnerem miasta została firma innogy Polska z Grupy E.ON.

Zaangażowanie firm w rozwój miasta, budowanie poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za miejską przestrzeń – to główne cele utworzonego w maju 2021 r. Zielonego Funduszu dla Warszawy. Mechanizm ten umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie ekologicznych inicjatyw miasta – poprzez zasilenie budżetu stolicy – oraz pozwala im na realizację własnych pomysłów, wspierających zazielenienie Warszawy. Tworząc Zielony Fundusz, stolica dołączyła do największych metropolii świata, takich jak Nowy Jork, Londyn, Kopenhaga czy Paryż, które z powodzeniem realizują podobne inicjatywy.

Podjęcie współpracy z innogy Polska z Grupy E.ON. w ramach Zielonego Funduszu wpisuje się w realizację celów, jakie wyznaczyła sobie Warszawa, działając na rzecz zapobiegania i adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Planujemy wspólnie rozbetonować miasto w kilku wybranych lokalizacjach, zwiększając tym samym  powierzchnię biologicznie czynną w stolicy. Działania te wpiszą się w realizację założeń #AdaptCity – warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy. 

 

Razem możemy więcej na rzecz zielonej Warszawy

Jednostką odpowiedzialną za koordynację działań i realizację projektów w ramach Zielonego Funduszu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. – Sfinalizowanie pierwszej umowy wymagało zaangażowania i elastyczności, ale nasze starania zakończyły się sukcesem. Specjaliści ZZW są w stanie zaproponować firmom atrakcyjne wspólne projekty, ponieważ na co dzień zarządzają zielenią, dbając o zrównoważony rozwój stolicy – podkreśla Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pierwszy partner Zielonego Funduszu – innogy Polska z Grupy E.ON, od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Firma oferuje mieszkańcom Warszawy zróżnicowane formy edukacji ekologicznej, w tym m.in. Clean Art Festival i Zero Emission Store, podnoszące temat czystego powietrza, czy skierowany do szkół program Liczę się z energią oraz EKOenergia na Start, umożliwiający realizację oddolnych pomysłów.

Dziś staliśmy się pierwszym partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy. Wierzymy, że współpraca ta pomoże wesprzeć zielone inicjatywy, których miasto i jej mieszkańcy potrzebują – mówi Andrzej Modzelewski, prezes innogy Polska z Grupy E.ON. – Uważamy, że zrównoważony rozwój stolicy jest bardzo ważny, cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tworzeniu czystego i zdrowego otoczenia do życia mieszkańców Warszawy – dodaje. Umowę z ramienia firmy podpisał Janusz Moroz, członek zarządu innogy Polska.  

 

Zielony Fundusz dla Warszawy a zrównoważony rozwój miasta

Uruchomienie Zielonego Funduszu wspiera Warszawę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którymi miasta powinny zwiększać udział lasów i terenów zieleni, a na tej bazie zwiększać różnorodność biologiczną. Dlatego przy tworzeniu tego mechanizmu stolica podjęła współpracę z UN Global Compact Network Poland, będącą częścią inicjatywy United Nations Global Compact – największej na świecie platformy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Dla systemu ONZ kluczową kwestią jest ochrona przyrody i zwiększanie udziału zieleni w miastach, tak by stały się one optymalnym miejscem do życia nie tylko dla ludzi, ale również dla roślin i zwierząt. To z tego powodu zdecydowaliśmy się na współpracę z m.st. Warszawą w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, dzięki któremu wspólnie z biznesem i mieszkańcami zazielenimy stolicę – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Warszawa prowadzi wiele działań na rzecz rozwijania potencjału przyrodniczego miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Odnawia skwery i parki, realizuje zielone projekty z budżetu obywatelskiego, rozpłytowuje tereny, w których dominuje beton. Zwiększając przestrzeń zieleni w mieście, stolica tworzy ostoje przyrody i zwierząt, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, łagodzi skutki zmian klimatu i oddziaływania miejskich wysp ciepła oraz poprawia retencję wody deszczowej.

Dla większości mieszkańców stolicy zieleń jest niemal na wyciągnięcie ręki – 60 proc. mieszka w zasięgu 500 m pieszego dojścia do parków i zieleńców. Władze stolicy prowadzą szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększania powierzchni biologicznie czynnej, dlatego rola inicjatyw takich jak Zielony Fundusz dla Warszawy będzie sukcesywnie rosła.  

Informacje dotyczące Zielonego Funduszu dla Warszawy dostępne są na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (www.zzw.waw.pl) w zakładce Zielony Fundusz dla Warszawy.

 

                                                                                                

***

Dodatkowe informacje dla mediów:                                 

Anna Stopińska

Rzeczniczka prasowa

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

tel. 22 277 42 05, 723 245 297

e-mail: a.stopinska@zzw.waw.pl

 

 

Aleksandra Smyczyńska

Rzeczniczka prasowa innogy w Polsce

tel. 22 821 41 51, 664 712 335

e-mail: aleksandra.smyczynska@innogy.com

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce
Paweł Blados

biuro.prasowe@innogy.com

tel: +48 22 821 41 51

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce
Paweł Blados

biuro.prasowe@innogy.com

tel: +48 22 821 41 51

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.