transport ekonomia/biznes/finanse

Thales rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży działu systemów transportu naziemnego (GTS) firmie Hitachi Rail

05.08.2021 | Thales

 

 • Thales podejmuje wyłączne negocjacje z Hitachi Rail w sprawie sprzedaży działu Ground Transportation Systems (systemów transportu naziemnego). Wartość transakcji szacowana jest na 1,66 mld EUR.
 • Planowana transakcja wzmocni strategiczne ukierunkowanie firmy Thales na 3 podstawowe obszary działalności biznesowej: lotnictwo, obronę, tożsamość cyfrową i bezpieczeństwo, wpłynie na przyspieszenie wzrostu EBIT i dalsze zmniejszanie zadłużenia.
 • Połączenie działalności GTS i Hitachi Rail pozwoli na uzyskanie pozycji światowego lidera na rynku sygnalizacji kolejowej.
 • W sprawie projektu prowadzone są konsultacje z przedstawicielami Thales i Hitachi Rail. Transakcja podlega również zwykłym warunkom zamknięcia.

 

Thales (Euronext Paris: HO) i Hitachi Rail ogłaszają przystąpienie do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży działalności w zakresie systemu transportu naziemnego (Ground Transportation Systems – GTS) o wartości 1,66 mld EUR.

GTS zatrudnia ok. 9000 pracowników (stan na koniec 2020 r.) i jest światowym liderem w dziedzinie systemów sygnalizacji kolejowej i sterowania pociągami, systemów komunikacji i nadzoru, rozwiązań w zakresie pobierania opłat za przejazd oraz kluczowych technologii zapewniających zrównoważoną mobilność. Z technologii kolejowych GTS każdego roku korzysta około 8 miliardów pasażerów na całym świecie.

Dzięki zaangażowaniu pracowników GTS i globalnego zarządu Thales, firma odnotowała najwyższy wzrost od pięciu lat, osiągając w 2020 i pierwszej połowie 2021 r. najlepsze wyniki finansowe od 2014 r., mimo ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19.

Silne powiązania techniczne, geograficzne i handlowe między Hitachi Rail a działem GTS umożliwią powstanie wiodącego dostawcy sygnalizacji kolejowej z szerszą ofertą produktów i większymi możliwościami dopasowania do potrzeb klientów na całym świecie. Ponadto zapewni pracownikom GTS większe możliwości rozwoju zawodowego. Wymiana doświadczeń między Hitachi a GTS w zakresie technologii cyfrowych pomoże również firmie Hitachi Rail rozbudować jej ofertę Mobility as a Service („MaaS”).

Sfinalizowanie transakcji umożliwi spółce Thales strategiczne skoncentrowanie się na trzech podstawowych segmentach działalności firmy, takich jak: lotnictwo, obrona oraz cyfrowa tożsamość i bezpieczeństwo. Firmy należące do Thales są wiodącymi graczami w branży, skupiają się na inteligentnych systemach i rozwiązaniach cyfrowych. Każda z nich jest w stanie, w sposób zrównoważony, zapewniać dwucyfrowe marże EBIT. Dzięki temu posunięciu Grupa może teraz osiągnąć marżę EBIT na poziomie 12% w perspektywie średniookresowej.

Transakcja wzmocni również bilans Thales i zapewni znaczną elastyczność w dostępie do gotówki.

– Po rozmowach z kluczowymi graczami na rynku Thales wybrał najlepszego partnera przemysłowego, który zapewni pomyślny, długofalowy rozwój działalności firmy w zakresie transportu naziemnego. Ten krok będzie niezwykle istotny dla naszych klientów, pracowników i udziałowców, a także uplasuje GTS w czołówce dostawców rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności – komentuje Philippe Keryer, wiceprezes ds. strategii, badań i technologii, Thales.

– To  ważne strategiczne posunięcie, dzięki któremu w pełni skoncentrujemy się na rozwoju naszych trzech głównych obszarach działalności, które mogą zapewnić firmie nawet dwucyfrowe marże – należą do nich lotnictwo, obronność oraz tożsamość cyfrowa i bezpieczeństwo. W dalszym ciągu będziemy umacniać ich najlepsze w swoim segmencie pozycje na rynku – podkreśla Patrice Caine, prezes i dyrektor generalny Thales.

– Zespół Hitachi Rail i dział Ground Transportations Systems firmy Thales, będą miały okazję do stworzenia nowego portfolio dla naszych klientów, miast i pasażerów na całym świecie. Nie tylko zwiększymy zasięg naszych podstawowych funkcji sygnalizacyjnych w ramach kompleksowej oferty, ale także połączymy nasze możliwości cyfrowe i rozwiązania MaaS. Mocne lokalne struktury, solidne relacje z klientami i technologie GTS pomogą nam objąć pozycję lidera na rynku. Działania te będą wspierane przez zespół Lumada, inżynierię cyfrową naszych zespołów w GlobalLogic oraz Grupę Hitachi – mówi Andrew Barr, dyrektor generalny Hitachi Rail.

 

Zaktualizowane perspektywy finansowe na 2021 r.

Segment transportowy będzie traktowany jako działalność zaniechana w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, dlatego prognoza finansowa Thales na rok 2021 została zaktualizowana w następujący sposób:

 • Podobnie jak w 2019 i 2020 r. wskaźnik księgowy do rachunku powyżej 1;
 • Sprzedaż w przedziale od 15,8 mld euro do 16,3 mld euro;
 • EBIT w przedziale od 9,8% do 10,3%, wzrost o 180 do 230 punktów bazowych od 2020 roku.

 

Kolejne kroki

Przedstawiciele Thales i Hitachi Rail będą informowani i zapraszani do rozmów w sprawie tego projektu zgodnie z prawem zaangażowanych krajów.

Zakończenie transakcji będzie wymagało wydzielenia działalności w kilku krajach i podlega zwykłym warunkom, w tym zezwoleniom regulacyjnym i antymonopolowym. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku kalendarzowego 2022 / na początku roku kalendarzowego 2023.

 

Szczegóły transakcji

 • Schemat: 100% przejęcie działalności „Ground Transportation Systems” przez Hitachi Rail po wydzieleniu z Thales, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawicieli pracowników i odpowiednich organów regulacyjnych.
 • Cena: wartość przedsiębiorstwa w wysokości 1,66 mld EUR (215 mld ¥), co odpowiada implikowanej wycenie 13,8x EV/EBIT, w oparciu o raportowany w drugiej połowie 2020 / pierwszej połowie 2021r. EBIT segmentu. Ostateczna cena zakupu zostanie ustalona po zwyczajowych korektach kapitału obrotowego netto i długu netto w oparciu o rzeczywiste kwoty na dzień zamknięcia.
 • Źródło funduszy: Płatne gotówką w kasie przy zamknięciu
 • Oferta zatwierdzona przez zarządy firm Thales i Hitachi
 • Doradcy transakcyjni: Lazard działał jako doradca finansowy Thales, a BDGS, Baker McKenzie i August Debouzy jako doradcy prawni.

 

****

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje poufne zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia UE nr 596/2014. Zawiera pewne ośwaidczenia dotyczące przyszłości. Thales uważa, że jego oczekiwania opierają się na rozsądnych założeniach, ale rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od oświadczeń dotyczących przyszłości ze względu na różne rodzaje ryzyka i niepewności, jak opisano w Powszechnym Dokumencie Rejestracyjnym Spółki, który został złożony we francuskim urzędzie ds. rynków finansowych (Autorité des marchés financiers – AMF).

 

kontakt dla mediów
Junior Account Executive, MSL
Bernadetta Kowalewska

bernadetta.kowalewska@mslgroup.com

tel: 608 636 715

informacje o firmie

O firmie Thales

Thales (Euronext Paris: HO) jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii, który inwestuje w innowacje cyfrowe i „deep tech” – łączność, big data, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i komputery kwantowe – aby budować pewną przyszłość istotną dla rozwoju społeczeństw. Grupa zapewnia swoim klientom (firmom, organizacjom i rządom) w dziedzinie obronności, aeronautyki, przestrzeni kosmicznej, transportu, tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwa - rozwiązania, usługi i produkty, które pomagają im spełniać ich kluczową rolę.

Thales zatrudnia 81 000 pracowników w 68 krajach. W 2020 roku Grupa wygenerowała sprzedaż w wysokości 17 mld euro.

O Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), z siedzibą w Tokio w Japonii, aktywnie działa w zakresie innowacji społecznych, które obejmują technologie informatyczne (IT), technologię operacyjną (OT) i produkty. Skonsolidowane przychody firmy za rok podatkowy 2020 (zakończony 31 marca 2021 r.) wyniosły 8729,1 mld jenów (78,6 mld USD), do czego przyczyniło się 871 skonsolidowanych spółek zależnych i około 350 000 pracowników na całym świecie. Hitachi pracuje nad zwiększeniem wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej dla swoich klientów w sześciu dziedzinach: IT, energia, przemysł, mobilność, Smart Life i systemy motoryzacyjne za pośrednictwem systemu Lumada – zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, usług i technologii Hitachi, które przetwarzają dane i napędzają innowacje cyfrowe. Więcej informacji na temat Hitachi: https://www.hitachi.com.

O Hitachi Rail

Hitachi Rail to w pełni zintegrowany, globalny dostawca systemów kolejowych w zakresie taboru kolejowego, sygnalizacji, serwisu i konserwacji, technologii cyfrowej i kompleksowych rozwiązań. Firma działa w 38 krajach na sześciu kontynentach i zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Jej misją jest wspieranie społeczeństwa poprzez ciągły rozwój najlepszych rozwiązań transportu kolejowego. Hitachi Rail szczyci się globalnymi osiągnięciami, od słynnych ‘bullet trains’ („pociągów-pocisków”, po rozwiązania sygnalizacyjne i projekty „pod klucz”, nowoczesne zarządzanie ruchem i rozwiązania cyfrowe). Opierając się na wiodącej na rynku technologii Hitachi Group oraz jej możliwościach badawczo-rozwojowych, Hitachi Rail dąży do wiodących w branży innowacji i rozwiązań, które mogą przynieść korzyści dla klientów i zrównoważonych systemów kolejowych. Więcej informacji na temat Hitachi Rail: www.hitachirail.com.

załączniki

więcej z kategorii transport

kontakt dla mediów
Junior Account Executive, MSL
Bernadetta Kowalewska

bernadetta.kowalewska@mslgroup.com

tel: 608 636 715

informacje o firmie

O firmie Thales

Thales (Euronext Paris: HO) jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii, który inwestuje w innowacje cyfrowe i „deep tech” – łączność, big data, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i komputery kwantowe – aby budować pewną przyszłość istotną dla rozwoju społeczeństw. Grupa zapewnia swoim klientom (firmom, organizacjom i rządom) w dziedzinie obronności, aeronautyki, przestrzeni kosmicznej, transportu, tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwa - rozwiązania, usługi i produkty, które pomagają im spełniać ich kluczową rolę.

Thales zatrudnia 81 000 pracowników w 68 krajach. W 2020 roku Grupa wygenerowała sprzedaż w wysokości 17 mld euro.

O Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), z siedzibą w Tokio w Japonii, aktywnie działa w zakresie innowacji społecznych, które obejmują technologie informatyczne (IT), technologię operacyjną (OT) i produkty. Skonsolidowane przychody firmy za rok podatkowy 2020 (zakończony 31 marca 2021 r.) wyniosły 8729,1 mld jenów (78,6 mld USD), do czego przyczyniło się 871 skonsolidowanych spółek zależnych i około 350 000 pracowników na całym świecie. Hitachi pracuje nad zwiększeniem wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej dla swoich klientów w sześciu dziedzinach: IT, energia, przemysł, mobilność, Smart Life i systemy motoryzacyjne za pośrednictwem systemu Lumada – zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, usług i technologii Hitachi, które przetwarzają dane i napędzają innowacje cyfrowe. Więcej informacji na temat Hitachi: https://www.hitachi.com.

O Hitachi Rail

Hitachi Rail to w pełni zintegrowany, globalny dostawca systemów kolejowych w zakresie taboru kolejowego, sygnalizacji, serwisu i konserwacji, technologii cyfrowej i kompleksowych rozwiązań. Firma działa w 38 krajach na sześciu kontynentach i zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Jej misją jest wspieranie społeczeństwa poprzez ciągły rozwój najlepszych rozwiązań transportu kolejowego. Hitachi Rail szczyci się globalnymi osiągnięciami, od słynnych ‘bullet trains’ („pociągów-pocisków”, po rozwiązania sygnalizacyjne i projekty „pod klucz”, nowoczesne zarządzanie ruchem i rozwiązania cyfrowe). Opierając się na wiodącej na rynku technologii Hitachi Group oraz jej możliwościach badawczo-rozwojowych, Hitachi Rail dąży do wiodących w branży innowacji i rozwiązań, które mogą przynieść korzyści dla klientów i zrównoważonych systemów kolejowych. Więcej informacji na temat Hitachi Rail: www.hitachirail.com.