środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Europejski Bank Inwestycyjny i BNP Paribas Leasing Services razem dla MŚP i klimatu

26.07.2021 | Bank BNP Paribas
  • Europejski Bank Inwestycyjny i BNP Paribas Leasing Services podpisały umowę w wysokości 200 mln euro na wsparcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
  • Środki wesprą działalność  BNP Paribas Leasing Services, które deklaruje, że co najmniej 20 proc. z nich sfinansuje projekty związane z ochroną klimatu.
  • Oczekuje się, że znaczna część finansowania przyniesie korzyści polskim regionom objętym polityką spójności, wzmacniając otoczenie społeczno-gospodarcze.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz BNP Paribas Leasing Services, spółka zależna od BNP Paribas Bank Polska, podpisały dziś umowę kredytową o wartości 200 mln euro w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP i midCaps) w Polsce. EBI posiada poparte sukcesami doświadczenie we wspieraniu sektora MŚP poprzez udzielanie kredytów partnerskim instytucjom finansowym. Jest to odpowiedź na wyraźną potrzebę polskich przedsiębiorstw: według badań EBI 12 proc. firm ma trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania. Dodatkowo co piąty wniosek kredytowy MŚP w Polsce został w 2020 roku odrzucony. Średnia w UE jest znacznie niższa.

Zdecydowana większość finansowania BNP Paribas Leasing Services trafi do regionów objętych polityką spójności, przyczyniając się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy różnymi europejskimi obszarami. Ponadto ok. 20 proc. środków EBI ma być przeznaczonych na projekty wspierające walkę ze zmianami klimatycznymi. Finansowanie zielonych inwestycji może obejmować instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i stacje ładowania oraz zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Przyczynią się one do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz pomogą w osiągnięciu celu określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku.

„Polska ma dużą i zróżnicowaną gospodarkę, która jest stosunkowo odporna na zawirowania gospodarcze” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, odpowiedzialna za operacje w Polsce. „Mimo to 16 z 17 okręgów objętych polityką spójności notuje stosunkowo niskie PKB na mieszkańca. Budowanie przyjaznej dla klimatu gospodarki wymaga również znacznych inwestycji. Wsparcie EBI dla BNP Paribas Leasing Services zachęci do ekologicznego podejścia i otworzy dostęp do środków dla małych i średnich przedsiębiorstw na atrakcyjnych warunkach, takich jak obniżona stopa procentowa i dłuższy termin zapadalności”.

Polski rynek leasingowy bardzo szybko odbudowuje się po blokadach związanych z COVID-19, które zamroziły wiele inwestycji w 2020 roku. Bardzo się cieszymy, że możemy rozdysponować środki EBI dla naszych klientów, co wzmocni ich, aby mogli kontynuować inwestycje będące podstawą oczekiwanego ożywienia gospodarczego. Cieszymy się z naszej oferty finansowania zielonych aktywów, która przyczynia się do transformacji naszej gospodarki w bardziej zrównoważoną i odpowiedzialną społecznie” – powiedział Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions.

Transakcja będzie miała formę pożyczki dla BNP Paribas Leasing Services z gwarancją BNP Paribas Bank Polska. Zostanie ona uzupełniona zabezpieczeniem w postaci obligacji EBI – po raz pierwszy zostaną one wykorzystane jako zabezpieczenie finansowe. Taka konstrukcja to alternatywa dla partnerów finansowych EBI do klasycznych zabezpieczeń, które można wykorzystać przy innych operacjach wsparcia finansowego.

 

O EBI

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej. Jest to instytucja finansowa Unii Europejskiej udzielająca pożyczek długoterminowych, jak również jedyny bank będący własnością i reprezentujący interesy państw członkowskich Unii Europejskiej. W latach 2018–2020 EBI podpisał 20 operacji pośredniczących z wieloma beneficjentami w Polsce na łączną kwotę 1,7 mld EUR. Środki EBI zostały przekazane przez 18 instytucji partnerskich i przydzielone 38 701 beneficjentom końcowym w Polsce. Średnia wielkość pożyczki wynosiła około 43 000 euro.

O BNP Paribas Leasing Services

BNP Paribas Leasing Services to spółka BNP Paribas Bank Polska, która od lat oferuje klientom bankowym dopasowane pod ich potrzeby rozwiązania leasingowe i finansowe. Wsparcie firm w zrównoważonym rozwoju ich działalności przekłada się na sukces BNP Paribas Leasing Services widoczny w portfelu leasingów i pożyczek leasingowych o wartości około miliarda EUR.

 

Kontakt dla mediów

EBI:

Antonie Kerwien, email: a.kerwien@eib.org  

tel.: +352 43 79 82175 / mobile: +352 691 285 497

Website: www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

BNP Paribas Leasing Solutions

Natalia Mazuruk email:  natalia.mazuruk@bnpparibas.com

tel.: +48 797 637 492

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie