media/marketing/reklama nauka/edukacja/szkolenia

Przyciągamy najlepszych. SGGW rozpoczyna rekrutację na studia

07.06.2021 | SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza i najlepsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce. Kształci blisko 16 tys. studentów na 40 kierunkach studiów (w tym 9 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii
i architektury krajobrazu, poprzez ekonomię i informatykę, po dietetykę i organic agriculture and food production. Tegoroczna rekrutacja rozpoczyna się 7 czerwca. W tym roku w ofercie mamy swa nowe kierunki studiów.

SGGW jest prężnym ośrodkiem akademickim cieszącym się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży w kraju i za granicą, cenionym za dbałość o jakość kształcenia oraz wierność najlepszym tradycjom uniwersyteckim. Na studentów czeka nowoczesny kampus, 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, świetnie wyposażone laboratoria i biblioteka.

Programy studiów są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane
do potrzeb rynku pracy, zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz zainteresowań młodych ludzi. W ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki, które wychodzą poza dyscypliny rolnicze, leśne, a nawet przyrodnicze, takie jak matematyka, informatyka czy nauki ekonomiczno-społeczne. W roku akademickim 2021/2022 uruchomiono dwa nowe kierunki: technologia biomedyczna oraz ogrodnictwo miejskie i arborystyka.

Technologia biomedyczna

Kierunek międzyuczelniany prowadzony przy współpracy
z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy wiedzę
z różnych dyscyplin w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i prewencję. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu biologii człowieka na poziomie nano-, mikro- i makrostruktury
do projektowania rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacji dla medycyny.

W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna
i molekularna oraz podstawy nanobiotechnologii. Studenci poznają aspekty planowania doświadczeń oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

Absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny
i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych
z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

Ogrodnictwo miejskie i arborystykaNowoczesny kierunek łączący zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, zagospodarowania przestrzeni miejskiej – od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: ekologia, ochrona środowiska, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania, panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem oraz arborystyką.

Absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania
i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Rekrutacja – najważniejsze informacje

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 ruszy 7 czerwca, a wraz z nim uruchomiony zostanie Systemu Obsługi Kandydata (SOK). SGGW prowadzi rekrutację wyłącznie przez internet na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Internetowa rejestracja kandydatów polega
na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur do SOK. Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu, w którym dokonuje się wyboru kierunku studiów. System rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej SGGW
w zakładce REKRUTACJA. Dodatkowo informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Spraw Studenckich SGGW.

 

Nowoczesny kampus i przyjazna atmosfera

Wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki
i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. W sercu zielonego Ursynowa w Warszawie można mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziemy m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane
na ścianie akademika!

SGGW to też przyjaźnie na całe życie. W 14 doskonale wyposażonych akademikach na studentów czeka 3 000 miejsc. Studia to również możliwość twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów uczelni i uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu studenckim. Do wyboru są 62 koła studenckie, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni”
oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji na 4 tys. miejsc dokumenty złożyło ponad 10 tys. kandydatów. Największą popularnością cieszyły się: finanse i rachunkowość – 6,6 os./miejsce, informatyka
– 5,6 os./miejsce, weterynaria – 5,5 os./miejsce, dietetyka – 5,5 os./miejsce, zarządzanie 5 os./miejsce, logistyka – 5 os./miejsce, ekonomia – 4,1 os./miejsce, biotechnologia – 4,0 os./miejsce oraz turystyka i rekreacja – 3,9 os./miejsce.

 

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii media/marketing/reklama

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie