ekonomia/biznes/finanse

Grupa Generali - Informacje finansowe na 31 marca 2021 roku

19.05.2021 | Grupa Generali

Doskonała rentowność biznesu, z silnym wzrostem wyniku operacyjnego i wyniku netto. Bardzo stabilna pozycja kapitałowa.

  • Wynik operacyjny wyniósł 1,6 mld euro (+11%), dzięki pozytywnemu rozwojowi segmentów majątkowych, zarządzania aktywami oraz pozostałej działalności. Wkład ubezpieczeń na życie był znaczny.
  • Składka przypisana brutto wyniosła 19,7 mld euro (+ 4,2%), przy wzroście zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie (+ 5,5%), jak i w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+ 1,9%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie wzrosły do 3 mld EUR (+ 1%), w pełni koncentrując się na ubezpieczeniach unit-link i ubezpieczeniach ochronnych. Współczynnik wypłacalności wyniósł 88,0% (-1,4 p.p.), a marża z nowego biznesu była doskonała i wyniosła 4,44% (+0,4 p.p.), z grona najlepszych w branży.
  • Wynik netto wzrósł do 802 mln EUR (113 mln EUR w 1 kw. 2020 r.), odzwierciedlając również wynik operacyjny. Na wynik pierwszego kwartału 2020 r. wpływ miały znaczące odpisy aktualizujące wartość inwestycji oraz wydatki związane z Nadzwyczajnym Międzynarodowym Funduszem na rzecz Covid-19.
  • Pozycja kapitałowa była wyjątkowo solidna, a współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 234%, dzięki doskonałemu generowaniu kapitału i pozytywnym wynikom rynkowym.

 

CFO Grupy Generali, Cristiano Borean, stwierdził: "Grupa zamknęła pierwszy kwartał 2021 r. z doskonałym wynikiem zgodnym z założeniami, potwierdzając skuteczność strategii 'Generali 2021'. Grupa pozostaje jedną z najsolidniejszych w sektorze ubezpieczeniowym, z doskonałą pozycją kapitałową. Proces ponownego równoważenia struktury działalności w segmencie ubezpieczeń na życie jest w toku i umożliwił nam utrzymanie doskonałej rentowności w warunkach obecnych niskich stóp procentowych. Generali nadal odnotowuje najlepszy i najbardziej stabilny wśród konkurentów wskaźnik mieszany i osiąga imponujące wyniki w segmencie zarządzania aktywami i innych segmentach. Znaczący wzrost wyniku operacyjnego i zysku netto świadczą o tym, że Grupa kontynuuje efektywną działalność w sytuacji makroekonomicznej, w której nadal panuje niepewność związana z pandemią."

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie