sport sprawy społeczne energetyka

Dobre praktyki Energi docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

16.04.2021 | Grupa ENERGA

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało 19. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.  Aktywność Energi z Grupy ORLEN w tym obszarze również została doceniona. W raporcie znalazło się 21 projektów realizowanych przez spółkę.

Energa zgłosiła do raportu 11 długoletnich, a także 10 zupełnie nowych dobrych praktyk. Wszystkie zostały omówione na łamach publikacji.

Docenione zostały inicjatywy edukacyjne takie jak Drużyna Energii, Planeta Energii, Energ(i)a do nauki, Muzeum energetyki w Toruniu, Edukacja zdalna z energią, Ekoświęta bez (niepotrzebnych) odpadów a także projekt Klasy patronackiej w Ostrołęce, gdzie kształceni są przyszli energetycy. W raporcie wymieniony został także projekt Staż Wakacyjny „Energa Invest-Twoja szansa na miejsce w energetyce”.

#15448DRUZYNA ENERGI 1920x711 [DS]w11x1Drużyna Energii (edycja) 

Z aprobatą spotkały się akcje pomocowe: Aktywni Charytatywni, Paczki pełne dobrej energii, Świeć się z Energą, a także działalność Fundacji Kropelka Energii. Wyróżniono również inicjatywę pomocowo- sportową Wsparcie dorosłych, młodzieży i dzieci w Amp Futbolu.

083Energia bioróżnorodności 

Zauważona została troska Energi o środowisko w ramach zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodnego z Rozporządzeniem EMAS. Wśród dobrych praktyk figurują także takie inicjatywy jak: Walka ze smogiem i Energa dla przyrody – Bociany, Energia bioróżnorodności, Smart Grid – Inteligentna sieć elektroenergetyczna.

energa - lesh design-88-Facebook-2048Q100Paczki  pełndobrej energii 

Na liście dobrych praktyk znalazł się dodatkowo system zarządzania zgodnością Compliance oraz Usprawnienie programu działań antymobbingowych. Do dobrych praktyk zaliczona została również działalność poligonu w Bąkowie na Pomorzu, na którym pracownicy Energi podnoszą swoje umiejętności np. szkoląc się z prac na wysokości pod napięciem.

Poligon5Poligon w Bąkowie 

Działania CSR w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki podzielone zostały na 7 obszarów, wyodrębnionych w normie ISO 26000. Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, Praktyki z zakresu pracy, Środowisko, Prawa człowieka, Zagadnienia konsumenckie, Uczciwe praktyki operacyjne, Ład organizacyjny.

Społeczna odpowiedzialność w dobie pandemii

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd aktywności firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu a także zrównoważonego rozwoju. Wydawany jest od 2002 roku, jednak – jak podkreślają jego twórcy, najnowsza publikacja jest wyjątkowa. Dotyczy roku 2020, który to rozpoczął niełatwy okres pandemii. Jak się okazuje, nawet w tak trudnym czasie polski biznes nie zapomniał o swojej społecznej odpowiedzialności. W raporcie znalazła się rekordowa liczba blisko 2 tys. praktyk.

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności  biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ubiegły rok skłonił nas do jeszcze większej mobilizacji w obszarze działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wiele projektów trzeba było przeprowadzić w zupełnie innej formie, niż początkowo planowaliśmy. Konieczne było dostosowanie ich realizacji do nowej, zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, a także do ograniczeń związanych z obowiązującymi obostrzeniami. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby aktywnie wspierać lokalne społeczności, aby realizować strategię Energi  w tym zakresie – mówi Alina Skorb-Gała, kierownik wydziału ESG Energi SA.

***

Premiera raportu odbyła się w formule online w czwartek 15 kwietnia. Publikacja w formie pdf jest dostępna na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/ . Poprzednie edycje dostępne są na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ .

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii sport

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.