ekonomia/biznes/finanse

UNIQA i AXA razem pod marką UNIQA

  • UNIQA i AXA działają już jako jedna firma pod marką UNIQA
  • Po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych i zmiana nazwy na UNIQA
  • Nazwę na UNIQA zmieniły także towarzystwo funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwo emerytalne

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizuje formalny proces połączenia majątkowych i życiowych towarzystw ubezpieczeniowych UNIQA i AXA i zmiany nazw dawnych spółek AXA. Od 9 kwietnia w skład Grupy UNIQA w Polsce wchodzi pięć spółek: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz UNIQA Polska.

- Przejęcie spółek Grupy AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji to był bardzo ważny krok w realizacji naszej strategii. Staliśmy się 5. grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej, w regionie wzrostu, w którym działamy od 20 lat i który ma dla grupy UNIQA ogromne znaczenie strategiczne -  mówi Wolfgang Kindl, członek zarządu ds. klientów i rynków międzynarodowych w Grupie UNIQA Insurance. – Polska jest obecnie największym rynkiem w ramach naszej szerokiej obecności w regionie. Witamy naszych nowych klientów i dziękujemy dotychczasowym za ich zaufanie. Zaufanie, które jest zbudowane na długoterminowym zaangażowaniu UNIQA w Polsce i całym regionie - dodaje.

Grupa UNIQA 15 października 2020 roku sfinalizowała zakup spółek AXA* w Polsce, Czechach i na Słowacji. Od tego momentu UNIQA w Polsce uzyskała odpowiednie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dotyczącym spółek ubezpieczeniowych oraz towarzystwa emerytalnego (marzec 2021 roku), a także wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (kwiecień 2021 roku).

- Bez zaangażowania pracowników proces połączenia nie byłby możliwy. To nie jest tylko połączenie firm, ale jest to także połączenie energii i kompetencji ludzi. I dlatego z optymizmem patrzę na połączoną organizację i jej działalność na polskim rynku. Razem jesteśmy dużo silniejsi, by obsługiwać 5 mln klientów i naszych partnerów – mówi Zoran Visnjic, przewodniczący rad nadzorczych spółek ubezpieczeniowych w Polsce.

Połączenie spółek UNIQA i AXA to jeden z najszybszych procesów integracji instytucji finansowych tej wielkości w Polsce. Od finalizacji transakcji do fuzji prawnej i operacyjnej doszło w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Wcześniej, bo w lutym 2021 roku, nie tylko zaczęła działać już jedna, wspólna strona internetowa pod adresem uniqa.pl, ale także wystartowała największa kampania wizerunkowa w historii UNIQA. 5 kwietnia, jeszcze przed połączenie prawnym, ruszyła nowa odsłona kampanii, promująca ubezpieczenie komunikacyjne.

- To prawdopodobnie pierwsza tak duża integracja na rynku finansowym w Polsce przeprowadzona całkowicie zdalnie w czasach największej od lat pandemii. Paradoksalnie ta sytuacja pomagała nam często być bardziej efektywnym operacyjnie, jednak równocześnie było to ogromne wyzwanie w integracji zespołu i wzajemnym się poznawaniu – mówi Marcin Nedwidek, prezes połączonych UNIQA i AXA (po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego).

Według danych na koniec 2020 roku UNIQA razem z AXA były 5. grupą ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki, którego łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Firmy ubezpieczeniowe wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,6 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Razem obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE zarządzały aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł na koniec 2020 roku.

- Przez cały proces łączenia naszym nadrzędnym założeniem było, aby nasi klienci i partnerzy odczuli fuzję w jak najmniejszym stopniu.  Wierzę, że zbudowaliśmy bardzo ambitny zespół ekspertów i połączyliśmy to co najlepsze z obu organizacji. Jestem przekonany, że nasi klienci i partnerzy docenią inwestycję m.in. w rozpoznawalność marki, rozbudowaną ofertę produktową czy jeszcze lepszą jakość obsługi – mówi Marcin Nedwidek. - Przed nami wciąż jeszcze sporo pracy, a nasze założenia pozostają bez zmian.

 

 

*Transakcja nie dotyczy innych firm działających w Polsce pod marką AXA – AXA Assistance, AXA Partners, AXA XL.

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych i ponad 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można kupić w placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA w Polsce była wielokrotnie nagradzana. Uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. W 2020 roku marka UNIQA zdobyła tytuł Superbrands 2020 i znalazła się w gronie najsilniejszych marek w kategorii ubezpieczenia i inwestycje. W 2019 roku spółka otrzymała odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel Klientów przyznawaną instytucjom, które budują najlepsze relacje z klientami i zapewniają im usługi najlepszej jakości. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 19 200 pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2020 r. Grupa UNIQA zebrała 5,6 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych i ponad 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można kupić w placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA w Polsce była wielokrotnie nagradzana. Uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. W 2020 roku marka UNIQA zdobyła tytuł Superbrands 2020 i znalazła się w gronie najsilniejszych marek w kategorii ubezpieczenia i inwestycje. W 2019 roku spółka otrzymała odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel Klientów przyznawaną instytucjom, które budują najlepsze relacje z klientami i zapewniają im usługi najlepszej jakości. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 19 200 pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2020 r. Grupa UNIQA zebrała 5,6 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com