ekonomia/biznes/finanse

Bank Pekao S.A. zorganizował wartą 1 mld zł emisję stałokuponowych 10-letnich obligacji ESG dla PKN ORLEN

19.03.2021 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A.  jest koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji koncernu PKN ORLEN wartej 1 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej. Jej wysokość powiązana jest z ratingiem MSCI ESG i może ulec podwyższeniu w przypadku spadku tego odzwierciadlającego troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny ratingu.

To już kolejny raz, gdy Bank Pekao angażuje się w emisję „społecznie odpowiedzialnych” instrumentów finansowych, po tym jak w grudniu 2020 roku koordynował pierwszą na polskim rynku i jedną z pierwszych w Europie emisję obligacji ESG-linked przeprowadzoną przez PKN ORLEN.

W przypadku 10-letnich obligacji PKN ORLEN stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875 proc. w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub może wzrosnąć o  0,1 proc. lub 0,2 proc. w przypadku spadku ratingu MSCI ESG do poziomów odpowiednio BBB oraz BB lub niższego.

– Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce konsekwentnie bierzemy udział we wszystkich znaczących emisjach obligacji korporacyjnych. W przypadku tej transakcji z dumą chciałbym podkreślić fakt, że byliśmy jedynym bankiem zaangażowanym w jej obsługę oraz że to kolejna w ostatnim czasie inicjatywa pokazująca nasze zaangażowanie w projekt wspierający kwestie środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i wysokie standardy ładu korporacyjnego. A jednocześnie jest to duża, biznesowa transakcja zrealizowana w trudnym czasie pandemii – mówi  Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. W marcu Pekao zwiększyło swoje zaangażowanie w OZE podpisując umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. W październiku 2020 wsparło Grupę Tauron w emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Wcześniej w ramach konsorcjum udzieliło kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu. W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku.

kontakt dla mediów
Karolina Maciaszek
Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej, Bank Pekao SA
Karolina Maciaszek

karolina.maciaszek@pekao.com.pl

tel: +48 727 413 379

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse