środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Bank BNP Paribas uczestnikiem kolejnej edycji programu Climate Leadership

28.01.2021 | Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas dołączył do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. W ramach inicjatywy Bank BNP Paribas, współpracując z ekspertami programu, będzie wypracowywał plany konkretnych zmian, których wprowadzenie w mierzalny sposób pomoże przeciwdziałać pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

W pierwszej edycji programu Climate Leadership Bank BNP Paribas zobowiązał się do rozwijania oferty produktów i usług wspierających transformację energetyczną przeznaczonych dla osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie Klientów w transformacji energetycznej to zobowiązania na stałe wpisane w naszą tożsamość. Jako Bank Zielonych Zmian angażujemy się w różnorodne inicjatywy  na rzecz klimatu. Własną postawą chcemy inspirować innych. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy po raz drugi dołączyć do Climate Leadership i wypracowywać kolejne rozwiązania chroniące naszą planetę – komentuje Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Celem programu Climate Leadership jest budowa społeczności liderów biznesu, którzy w proekologicznych zmianach dostrzegają szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich negatywny wpływ na klimat.

W 2020 roku do programu przystąpiło łącznie dziesięć firm, które wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Podsumowanie pierwszej edycji przedstawione zostało w publikacji „Biznes na rzecz zmiany”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od blisko 30 lat realizuje w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”. Od czterech lat działające w Partnerstwie firmy i organizacje pracują na rzecz realizacji Celów, ze szczególną troską traktując ich środowiskowy wymiar. Bank BNP Paribas  jest aktywnym uczestnikiem tych działań współpracując w zakresie m.in. zadań Celu 7 „Czysta i dostępna energia”, Celu 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”, oraz – kluczowego dla Banku BNP Paribas – Celu 13 „Działania w dziedzinie klimatu”.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

https://gridw.pl/

Więcej informacji na temat Programu: https://climateleadership.pl/

 

 

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie