ekonomia/biznes/finanse

Poczta Polska: zachęcamy do zwiększania obrotów i otwierania agencji pocztowych

19.01.2021 | Poczta Polska

Poczta Polska, rozszerzając zakres działania, chętnie nawiązuje współpracę z przedsiębiorcami gotowymi poprowadzić agencje pocztowe jako element wiodący, albo wspierający dodatkowy biznes. Agencje świadczą pełen zakres powszechnych usług pocztowych i stanowią bardzo istotny dla Poczty Polskiej kanał sprzedaży. Jednocześnie dla agenta Poczta jest z kolei stabilnym, zaufanym partnerem biznesowym.  

Sieć Poczty Polskiej to placówki pocztowe własne takie jak urzędy, filie oraz agencje pocztowe tworzone z partnerami zewnętrznymi.  W nich zatrudneini są pracownicy obsługi klienta oraz codziennie zaczyna i kończy swój dzień pracy tysiące listonoszy. Istotnym uzupełnieniem tej sieci są agencje pocztowe, prowadzone przez podmioty gospodarcze na podstawie umów z Pocztą Polską.

Sposób funkcjonowania agencji pocztowych odpowiada wyzwaniom współczesności, szczególnie w obliczu zmian cywilizacyjnych na rynku pocztowym.  Zazwyczaj agenci łączą działalność pocztową z innymi formami aktywności biznesowej. Wybierają taki model działania ze względu na korzyści wynikające z możliwości dywersyfikacji struktury przychodów.  

Ponad 80% agentów pocztowych poza działalnością pocztową realizuje inną działalność gospodarczą w lokalu, w który funkcjonuje placówka agencyjna – jest to zazwyczaj działalność handlowo-usługowa. Agencje najczęściej prowadzone są w punktach handlowych lub placówkach związanych z usługami ubezpieczeniowymi czy turystycznymi. Natomiast Poczta współpracuje także z partnerami agencyjnymi prowadzącymi jedynie działalność pocztową, to kilkanaście procent spośród wszystkich agencji.    

Poczta Polska jest stabilnym partnerem przedsiębiorców, firmą o wysokim poziomie zaufania społecznego oraz pewnym kontrahentem. Jej eksperci służą wszelkim wparciem oraz biznesowym know-how potencjalnym partnerom zainteresowanym prowadzeniem agencji pocztowych. Mogą oni liczyć na współpracę i wiedzę od wieloletnich menedżerów Poczty specjalizujących się w uruchamianiu, specyfice i rozwijaniu biznesu pocztowego. Agent może liczyć na wynagrodzenie prowizyjne lub stałą kwotę gwarantowaną oraz klientów, którzy chcąc skorzystać z usługi pocztowej stają się klientami agencji i zapoznają się z jej ofertą usługową, czy produktową.    

Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia agencji pocztowej są dostępne na stronach internetowych Poczty Polskiej w zakładce: Załóż agencję pocztową link: https://www.poczta-polska.pl/zaloz-agencje-pocztowa/  

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie