nauka/edukacja/szkolenia

Profesor Magdalena Król z SGGW laureatką Nagrody Kryształowej Brukselki

18.12.2020 | SGGW
Profesor Magdalena Król z Instytutu Biologii SGGW została wyróżniona Nagrodą Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii Nagroda Indywidualna. Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej.

Jest ona cenionym wśród naukowców, przedsiębiorców i instytucji wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Swoją oryginalnością Nagroda zwróciła uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden kraj, uczestniczący w programach ramowych, nie wyszedł z inicjatywą nagradzania najlepszych swoich uczestników.

Tegoroczne Kryształowe Brukselki są podsumowaniem okres pierwszych 6 lat w Programie Ramowym Horyzont 2020. W dziewiątej edycji Nagrody, Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 wyłoniła laureatów spośród nominowanych do tego wyróżnienia w następujących kategoriach:

  • nauka: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
  • biznes: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa
  • administracja samorządowa
  • podmioty non-profit
  • nagroda indywidualna

W kategorii nagroda Indywidualna oprócz Pani prof. dr hab. Magdaleny Król, Kryształową Brukselkę 2020 otrzymał także dr Jacek Gajewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. 

Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczna Gala Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 odbyła się w w formule on-line. Nagrodę w tej kategorii wręczył prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Relację z Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 można obejrzeć na You Tube.

Pani Profesor Magdalena Król w swojej wypowiedzi po ogłoszeniu wyników podkreśliła, że jest to także nagroda dla całego zespołu naukowców SGGW z którymi prowadzi badania. "Jeśli spojrzymy na brukselkę jako roślinę uprawną mogę Państwa zapewnić, że w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego będzie się czuła jak w domu" - podkreśliła profesor Król. 

Najważniejsze kierunki badań prowadzonych przez prof. dr hab. Magdaleny Król oraz zespół młodych naukowców z Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dotyczą immunoonkologii, biologii nowotworu, wpływu hipoksji na rozwój komórki nowotworowej, terapii guzów litych, poszukiwania wskaźników prognostycznych i predylekcyjnych potrójnie negatywnego raka piersi.

Jednym z głównych tematów badań jest opracowanie i testowanie nowej terapii komórkowej guzów litych. Problemy współczesnej terapii najczęściej polegają na trudnościach docierania leków przeciwnowotworowych do guzów litych, szczególnie do ich miejsc niedotlenionych. Miejsca niedotlenione przyciągają makrofagi, które posiadają zdolność migracji nawet do miejsc odległych od naczyń krwionośnych, niedostępnych dla leków czy innych komórek odpornościowych. Makrofagi mogą zatem stanowić dobry system dostarczania substancji do tych rejonów. W badaniach wykorzystywana jest „klatka” białkowa – ferrytyna jako nośnik leków, który może być transportowany przez makrofagi. „Klatka” ferrytynowa jest łatwo pochłaniana przez makrofagi, a następnie transportowana do guza i w aktywny sposób przekazywana komórkom nowotworowym. Jest to odkryty przez zespół mechanizm przekazywania ferrytyny do komórek nowotworowych – TRAIN (ang. TRAnsfer of Iron-binding proteiN). Mechanizm TRAIN był badany w ramach ERC Starting Grant. TRAIN wskazuje na nową drogę komunikacji między makrofagami a komórkami nowotworowymi, która może być wykorzystana do „przemycenia” leków antynowotworowych bezpośrednio do komórki nowotworowej, co stanowiłoby innowacyjną terapię komórkową guzów litych. ERC uznało ten projekt za jeden z dziesięciu najciekawszych w ostatnich 10 latach. 

 

kontakt dla mediów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Prasowe

biuro_prasowe@sggw.pl

tel: +48 22 593 19 97

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii nauka/edukacja/szkolenia

kontakt dla mediów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Prasowe

biuro_prasowe@sggw.pl

tel: +48 22 593 19 97

informacje o firmie