ekonomia/biznes/finanse

Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy (październik 2020 r.)

30.11.2020 | Grupa BIK

W październiku 2020 r., w porównaniu do października 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,7%), jak i wartościowym (-21,9%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-41,5%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-29,0%) mniej kredytów obrotowych oraz
o (-25,8%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w październiku 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-32,5%), obrotowych (-21,0%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-12,8%).

W dziesięciu miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 109,3 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,2%) na łączną kwotę 14,346 mld zł (-27,9%), w tym: 7,7 tys. kredytów inwestycyjnych (-27,4%) na kwotę 2,354 mld zł (-37,3%), 38,4 tys. kredytów obrotowych (-30,0%) na kwotę 6,146 mld zł (-23,2%) oraz 29,6 tys. (-35,3%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 3,803 mld zł (-24,6%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,83% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w październiku kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 1,45%, kredyty obrotowe 7,62% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,26%. W październiku 2020 r. w porównaniu do września 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,34). Również indeks polepszył się (spadł) w okresie 12 miesięcy o (-1,79).

Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszania się od czterech lat. Osiągnął on w październiku najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r. Źródłem polepszenia są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych. Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości. Najwyższe polepszenie o (-3,02) wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych (-2,03). Najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym (-0,52).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 10,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47%) i 2,9 tys. handlowe (27%). Łącznie więc 73% udzielonych w październiku kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,560 mld zł, banki udzieliły 672 mln zł (43,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 427 mln zł (27,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,5% łącznej wartości udzielonych kredytów w październiku 2020 r.
W okresie styczeń – październik 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,1%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-33,3%), a handlu (-32,1%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-30,6%) oraz usług (-30,4%). W październiku w stosunku do września (m/m) wzrost w ujęciu liczbowym, i to niewielki (+1,9%), odnotowaliśmy jedynie w handlu. W ujęciu wartościowym wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom już z dwóch sektorów: handlu (+8,0%) oraz usług (+5,1%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2020 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – w październiku wartość indeksu wyniosła 4,26%. Wartość Indeksu dla wszystkich branż jest najniższa w okresie ostatnich pięciu lat (od 2016 r.).
W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks polepszył się (spadł) dla wszystkich czterech branż, najwięcej w usługach o (-2,31). Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,67%.

Szczegółowe informacje, dane oraz wykresy znajdują się w poniższym Newsletterze kredytowym BIK - Mikroprzedsiębiorcy.

kontakt dla mediów
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR, Grupa BIK
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz

aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl

tel: +48 22 348 4131

informacje o firmie

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które poprzez internetowy portal www.bik.pl umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu.

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 147 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,4 mln firm, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse