wydarzenia praca sprawy społeczne nauka/edukacja/szkolenia

Święto CSŁiI i 101. rocznica szkolenia kadr łączności w Zegrzu

 

15 września br. odbyły się obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy oraz upamiętnienie 101. rocznicy rozpoczęcia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jedynym ośrodkiem w kraju kształcącym od 1919 roku kadry łączności, a obecnie także informatyki i walki elektronicznej dla potrzeb Wojska Polskiego. 

Święto CSŁiI zostało ustanowione na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku i  przypada w dniu 13 września. - My łącznościowcy jesteśmy spadkobiercami tradycji szkolenia kadr oficerskich wojsk łączności sięgających II Rzeczypospolitej. To tutaj w carskich koszarach i umocnionych obiektach obronnych powiązanych z Twierdzą Modlin, ponad 100 lat temu rozpoczęto formowanie Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Patrząc na historię tego miejsca jesteście świadomi kilkunastu żołnierskich pokoleń łącznościowców, którzy godnie pełnili swoją powinność w służbie ojczyzny – powiedział podczas uroczystości komendant Centrum płk Robert Kasperczuk.

W obchodach święta CSŁiI wzięli udział m.in. wojewoda mazowiecki Konstanty Mikołaj Radziwiłł, córka patrona CSŁiI Zofia Potkowska, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuła oraz szef Zarządu Kierownania i Dowodzenia (P-6) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Piotra Chodowca. Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli władz samorządowych Garnizonu Zegrze oraz byłych Komendantów i przyjaciół Centrum.

Zwracając się do żołnierzy gen. dyw. Wiesław KUKUŁA powiedział: Miernikiem jakości naszej służby jest sytuacja w której naszej działania są niezauważalne dając komfort działania wszystkim dowódcom i żołnierzom. (…) Bez dobrej komunikacji nie ma przywództwa, komunikacja zaś budowana jest w oparciu o relacje łączności i informatyki. W istocie więc spoczywa na nas łącznościowcach misja,  której nie da się sprowadzić wyłącznie do aspektów taktycznych i technicznych, ale do budowanie środowiska w którym może rodzić się i rozwijać klucz do każdego zwycięstwa. (…) Sedno misji Centrum to zwielokrotnianie potencjału osobowego i kompetencji w korpusie łączności i informatyki, szkolenie podoficerów i oficerów, a także rozwijanie ich kompetencji, budowanie przywództwa w korpusie osobowym łączności i informatyki. Centrum stoi dziś u progu zmian, które zachodzą, a które mają swój prosty cel: wzmocnić jego potencjał i zdolności do realizacji tej misji.

Podczas uroczystości Dowódca WOT wraz z Komendantem CSŁiI wręczyli nominacje na wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia oraz wyróżnienia dla podległych żołnierzy i przyjaciół Centrum.  Po uroczystym apelu uroczystości kontynuowano w miejscu pamięci poświęconym mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi – ostatniemu właścicielowi dóbr zegrzyńskich, żołnierzowi Armii Krajowej I Rejonu w VII Obwodzie „Obroża” Okręgu Warszawskiego, zamordowanego na terenie koszar w Zegrzu prawdopodobnie 14 września 1944 r. Następnie delegacje przeszły pod pomnik gen. bryg. Heliodora Cepy – patrona CSŁiI, zasłużonego łącznościowca, uczestnika I i II wojny światowej, powstańca wielkopolskiego, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Historia wojskowa w Zegrzu to już ponad 101 lat. Kolejne pokolenia żołnierzy pamiętają i czerpią inspirację do służby z dokonań i postaw swoich walecznych poprzedników. Takie święta są nie tylko okazją do spotkania i wspomnień, ale także istotnym elementem budowania tożsamości i etosu służby. I tak właśnie w Zegrzu dzieje się od lat.

 

kontakt dla mediów
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Zespół Prasowy

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół Prasowy
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia