sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Generali pomogło już 30 tysiącom osób dzięki programom The Human Safety Net

16.07.2020 | Grupa Generali
  • Po dwóch latach działalności The Human Safety Net opublikowano pierwszy globalny raport z aktywności
  • Mierząc się z sytuacją kryzysową wywołaną przez Covid-19, przyznano nadzwyczajne wsparcie w wysokości ponad 1 mln EUR, które zapewni kontynuację programów na odległość i pomoże w zmniejszeniu luki cyfrowej wśród rodzin i uchodźców

 

The Human Safety Net, globalna inicjatywa Generali na rzecz uwolnienia potencjału ludzi w trudnej sytuacji, opublikowała pierwszy raport z działalności, dzieląc się swoim dwuletnim zaangażowaniem we wzrost wpływu Generali na społeczności, w których Grupa jest obecna w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Dwa lata po zainaugurowaniu działalności, The Human Safety Net jest aktywne w 21 krajach na całym świecie i prowadzi trzy programy wspierające rodziny z małymi dziećmi, integrujące uchodźców poprzez pracę oraz pomagające noworodkom z askifsją. Po dokładnym procesie wyboru, The Human Safety Net podjęło współpracę z 46 wiodącymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami społecznymi, działając razem jako sieć, aby zwiększyć wpływ, jaki mogłaby wywierać każda z tych organizacji działając pojedynczo. Do końca 2019 r. The Human Safety Net wsparło ponad 30 000 osób, docierając do około 20 000 dzieci w wieku do 6 lat i 10 000 rodziców oraz szkoląc prawie 700 uchodźców, którzy stworzyli ponad 100 nowych firm.

The Human Safety Net łączy w sobie najlepsze cechy organizacji z sektorów non-profit i prywatnego. Celem inicjatywy jest oddziaływanie społeczne z wykorzystaniem wspólnej metodologii wdrażania programów i wspólnych ram pomiaru wyników. W ramach szerszych celów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy, Generali dąży do zwiększenia wpływu tego ruchu społecznego pomagając ludziom, mobilizując umiejętności i zasoby pracowników, agentów, sieci dystrybucji i klientów firmy. W 2019 r. pracownicy i agenci Generali poświęcili 20 000 godzin na wolontariat z The Human Safety Net.

W celu utrzymania bliskiego kontaktu z rodzinami będącymi w najtrudniejszym położeniu i przedsiębiorcami-uchodźcami oraz zapewnić ciągłość programu podczas kryzysu wywołanego przez Covid-19, uruchomiono dodatkowe nadzwyczajne inicjatywy o wartości ponad 1 miliona euro. Celem jest zabezpieczenie pilnych potrzeb (takich jak zdrowa żywność, maseczki, laptopy i tablety), a także inwestycja w rozwiązania cyfrowe (takie jak platformy i aplikacje internetowe). To ostatnie pozwoli partnerom, którymu są organizacje pozarządowe wspierać rodziny oraz uchodźców podczas kryzysu i po jego zakończeniu, zapewniając im możliwości uczenia się, utrzymując dostęp do podstawowych usług i ograniczając izolację społeczną osób najbardziej potrzebujących. W ten sposób The Human Safety Net pomaga zmniejszyć lukę cyfrową w sektorze non-profit.

W ramach programu dla noworodków z asfiksją, Generali Polska, The Human Safety Net oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wyposażyło w specjalistyczny sprzęt do hipotermii leczniczej trzy karetki neonatologiczne w Polsce. Naszym partnerem medycznym w tym zakresie jest  Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM. Są to jedyne ambulanse w Polsce, które pomagają dzieciom z niedotlenieniem okołoporodowym już w czasie transportu do szpitala. Dzięki temu, że pomoc może być udzielona już w karetce, minimalizowane są negatywne skutki niedotlenienia, a noworodek otrzymuje szansę na prawidłowy rozwój.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola oraz CEO Grupy, Philippe Donnet, wyjaśnili: „The Human Safety Net jest częścią naszego aktywnego zaangażowania na rzecz społeczeństwa. Inicjatywa odpowiada na niektóre z wielkich wyzwań społecznych naszych czasów i jest jednym z kluczowych wkładów Generali w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Pandemia Covid-19 uwidoczniła nierówności i uczyniła dużą część populacji bardziej podatną na zagrożenia. W tym okresie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, projekty The Human Safety Net stały się ważne w uwalnianiu potencjału najbardziej potrzebujących oraz we wzmacnianiu społeczności, w których działa Grupa. Oprócz działań The Human Safety Net, Generali, w ramach Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu, który został uruchomiony w marcu, prowadzi inne inicjatywy mające na celu zminimalizowanie skutków kryzysu wywołanego przez Covid-19”.

Inicjatywa jest realizowana przez Fundację General i The Human Safety Net, założoną w 2017 r. w celu wspierania spółek Generali i koordynow ania programów w krajach, w których działa. W 2019 r. zaangażowa nie w realizację programów The Human Safety Net, Fundacji Generali i spółek Generali wyniosło 6,3 mln euro.

Raport z działalności w 2019 roku jest dostępny na stronie internetowej The Human Safety Net.

 

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne