ekonomia/biznes/finanse energetyka

Energa Oświetlenie ze świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego

18.06.2020 | Grupa ENERGA

Energa Oświetlenie otrzymała od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz poufne. Dzięki temu została wzmocniona pozycja spółki w postępowaniach przetargowych i zamówieniach publicznych.

 

Uzyskane świadectwa są potwierdzeniem statusu firmy bezpiecznej i godnej zaufania oraz wizerunku bezpiecznego partnera handlowego. Firma zyskała możliwość wykonywania prac i realizacji projektów w instytucjach państwowych, takich jak obiekty wojskowe, policyjne czy skarbowe.

 

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane są przez ABW lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Jego celem jest ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów, albo zadań wynikających z przepisów prawa.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse