polityka prawo ekonomia/biznes/finanse

Współpraca sektora bankowego z administracją państwową kluczem do sukcesu gospodarczego

22.01.2020 | Bank Pekao SA

Współpraca rządów z bankami poprawia warunki wzrostu gospodarczego i pozytywnie wpływa na klimat inwestycyjny - zgodnie podkreślają uczestnicy debaty zorganizowanej w Davos w ramach Światowego Forum Ekonomicznego przez Bank Pekao S.A. wraz z firmą doradczą Deloitte. W dyskusji na temat kooperacji rządów z sektorem finansowym wzięli udział Tadeusz Kościński, Minister Finansów Rządu RP, profesor Nouriel Roubini, prezesi Charlotte Hogg z Visa Europe i Gilberto Caldart z Mastercard oraz Laszlo Benscik reprezentujący bank OTP. Dyskusję moderowała Anna Celner, Lider praktyki Global Banking and Capital Markets w Deloitte.

Europejska gospodarka stoi przed wieloma wyzwaniami, którym musi sprostać, by dalej dynamicznie się rozwijać. Współpraca rządów, instytucji finansowych i sektora bankowego jest jednym z najważniejszych czynników, które bez wątpienia pomagają przezwyciężyć bariery wzrostu. Bez wzajemnego zaufania i współpracy systemy gwarancji kredytowych, płatności bezgotówkowych, otwartej bankowości, czy uwierzytelniania tożsamości praktycznie nie mogłyby istnieć.

Współpraca administracji państwowej z sektorem bankowym generuje ogromne korzyści dla całej gospodarki. Obserwujemy to na co dzień u nas w kraju. Projekty współpracy pomagają Polsce poprawić usługi publiczne. Dzięki takiej kooperacji gospodarstwa domowe i firmy mogą korzystać z lepszych usług, dostępu do technologii i bardziej przystępnego finansowania – podkreślał w trakcie dyskusji Marek Lusztyn, prezes Zarządu Banku Pekao S.A. i dodał: – Współpraca pomaga także polskim bankom lepiej reagować na nowe technologie i regulacje. Co ważne, dzięki niej możemy osiągać skalę niezbędną dla wprowadzania nowych rozwiązań oraz zwiększać efektywność kosztową.

Jak zaznaczył prezes Lusztyn, jest to korzystne nie tylko dla banków, jako bezpośrednich beneficjentów takiej współpracy, ale przede wszystkim dla ich klientów – przedsiębiorstw. Dzięki temu mogą one skuteczniej prowadzić swoje interesy w oparciu o stabilne finasowanie, w przyjaznym otoczeniu regulacyjnym. Kiedy rządy udzielają gwarancji kredytowych i subwencji za pośrednictwem banków, wykorzystywane są inwestycje publiczne, klienci i firmy mają lepszy dostęp do kredytów, a banki korzystają z wyższych wolumenów klientów biznesowych.

Dobrym przykładem udanej współpracy banku z rządem jest ta w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Pekao, jako wiodący dostawca finansowania potrzeb mieszkaniowych, przyznał i obsługiwał aż 48 proc. kredytów hipotecznych w ramach MdM. Pomogliśmy w ten sposób wielu tysiącom rodzin sfinansować zakup mieszkania. Kolejnym ogromnym sukcesem, z którego korzystać mogą także nasi klienci, są gwarancje COSME i program gwarancji de minimis. Dzięki nim małe i średnie firmy mogą finansować kredyty obrotowe i inwestycyjne – zauważył prezes Pekao.

Jako inny przykład można podać również program „Polska bezgotówkowa” (Cashless Poland). Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji Visa i Mastercard oraz Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dzięki programowi obrót bezgotówkowy w Polsce staje się codziennością dla tysięcy firm, usługodawców i ich klientów. Rozwiązania płatnicze to najbardziej rozpowszechniona kategoria współpracy. Płatności stale się zmieniają. Stają się wygodniejsze dzięki technologii, za którą odpowiadają banki, i bezpieczniejsze - dzięki przepisom wprowadzanym przez rządy. Jedni i drudzy mają jednak jeszcze jedno zadanie do wykonania. Współpraca między bankami a rządami powinna odbywać się nie tylko na szczeblu krajowym, ale także międzynarodowym. Dzięki temu będzie mogła następować odpowiednia standaryzacja tego typu usług na szczeblu ogólnoeuropejskim czy światowym.

 – Polska wyróżnia się pozytywnie na tle Europy i ma wiele ciekawych rozwiązań, którymi moglibyśmy się podzielić z innymi krajami. Dalszy dynamiczny wzrost współpracy między bankami i rządami może się okazać kluczowy dla zapewnienia konkurencyjności europejskiego sektora bankowego – mówił dr Grzegorz W. Cimochowski, Partner, Lider Sektora FSI w Polsce, Deloitte.

Według analizy przeprowadzonej przez firmę Deloitte, współpraca między bankami i instytucjami publicznymi rośnie nieprzerwanie od dwóch dekad, choć istotnie przyspieszyła w okresie ostatnich 10 lat. Wynika to przede wszystkim z przyspieszenia trendu digitalizacji gospodarek oraz sektora bankowego. Różne formy współpracy pomagają przyspieszyć wzrost gospodarczy poprzez stymulowanie inwestycji oraz dostarczanie usług publicznych, osiąganie skali i zwiększanie przychodów - umożliwiając także ograniczanie kosztów i ryzyka. Popularność i skala adopcji różni się w zależności od kategorii. Najpopularniejsze są stowarzyszenia, rozwiązania płatnicze oraz programy gwarancji kredytowych i subsydiów. Najmniej popularne natomiast są usługi e-administracji oraz współdzielenie infrastruktury (np. bankomaty).

kontakt dla mediów
Bank Pekao SA
Biuro Komunikacji Korporacyjnej

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

więcej z kategorii polityka