ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Ponad 5,1 mln zł na badania naukowców z PG

02.12.2019 | Politechnika Gdańska

Pięcioro naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS 17 i PRELUDIUM 17. Na realizację projektów badawczych otrzymają w sumie ponad 5,1 mln zł.

 

Laureatami konkursu OPUS 17 z Politechniki Gdańskiej zostali:

● prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska z Wydziału Chemicznego (konsorcjum: 1. Politechnika Gdańska; 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim), projekt Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania, dofinansowanie: 3 011 720 zł

● prof. dr hab. inż. Michał Piotr Mrozowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, projekt Nowe filtry fazery i pasywne układy wielofunkcyjne dla przyszłych systemów radiowych, dofinansowanie: 1 466 850 zł

dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. uczelni z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, projekt Zagrożenia związane z wiedzą we współczesnych organizacjach, dofinansowanie: 313 600 zł.

Laureatkami konkursu PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora, zostały:

● mgr inż. Karolina Anna Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (opiekun projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk), projekt Nadprzewodnictwo w związkach Lavesa na bazie metali ziem alkalicznych, dofinansowanie: 192 400 zł

● mgr inż. arch. Joanna Badach z Wydziału Architektury (opiekun projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni), projekt Przestrzenne aspekty zarządzania przewietrzaniem miasta i monitorowania jakości powietrza: zintegrowana metoda oceny. Studia przypadku Gdańska, Poznania i Warszawy, dofinansowanie: 128 378,00 zł.

Więcej informacji o konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 oraz listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie